Jak prześwietlić touroperatora przed kupnem wycieczki

Zanim kupisz wyjazd turystyczny, przeczytaj umowę z touroperatorem i sprawdź informacje o nim w portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Publikacja: 22.07.2021 14:45

Jak prześwietlić touroperatora przed kupnem wycieczki

Foto: Shutterstock

Klienci biur podróży są chronieni na wypadek plajty touroperatora. Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ewentualnie innego wskazanego w ustawie zabezpieczenia, które w przypadku ich niewypłacalności zapewnia pokrycie kosztów kontynuacji imprezy, kosztów powrotu do kraju albo zwrot pieniędzy wpłaconych na poczet wyjazdu. Jest to tzw. I filar systemu ochrony podróżnych. Dopiero gdy te zabezpieczenia okażą się niewystarczające, klienci otrzymują zwrot ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (tzw. II filar systemu).

Warto sprawdzić: Zamiana domami na wakacje. Jak to działa, ile oszczędzimy

Jeśli chcemy mieć zapewnioną tę ochronę, musimy sprawdzić, czy dotyczy ona biura podróży, które sprzedaje nam wakacyjny wyjazd.

Sprawdź ewidencję

Zabezpieczenie I filarem i ochrona TFG obejmuje wyłącznie podróżnych korzystających z usług przedsiębiorców, o których informacje można znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Dlatego przed zawarciem umowy warto się upewnić, że biuro podróży w niej figuruje. Informację taką można uzyskać bezpłatnie i bez pozostawiania danych osobowych na stronie www.tfg.ufg.pl, po skorzystaniu z wyszukiwarki w sekcji „Ewidencja”. Wystarczy wpisać tam nazwę biura podróży, którą zwykle można znaleźć na jego stronie WWW lub we wzorze umowy.

Podróżny znajdzie tam również takie informacje, jak: status przedsiębiorcy (czy nie zgłosił niewypłacalności, nie toczy się w jego sprawie postępowanie o wykreślenie z rejestru itp.), wysokość i okres obowiązywania posiadanego zabezpieczenia oraz terytorialny zakres działalności. Są one o tyle ważne, że gwarancje obu filarów dotyczą tylko imprez i powiązanych usług turystycznych objętych takim zabezpieczeniem oraz zgodnych z zakresem i rodzajem działalności wpisanej do ewidencji. Jak przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli impreza wykracza np. poza terytorialny zakres działalności touroperatora, ubezpieczyciel lub bank zgodnie z prawem odmówią zwrotu środków niedoszłym podróżnym.

Czytaj umowy

Organizator turystyki lub agent, za którego pośrednictwem jest sprzedawana impreza, jeszcze przed zawarciem umowy ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały udzielić klientowi najważniejszych informacji o szczegółach wyjazdu, m.in. jego cenie, łącznie z wszystkim opłatami i kosztami (w tym składce na TFG), zasadach dotyczących przedpłat, prawie do rozwiązania umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy (za stosowną opłatą), o wymaganych lub zalecanych ubezpieczeniach oraz obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych.

Warto sprawdzić: Polisa pomoże, gdy twoje dziecko narozrabia na wakacjach

Wszystkie powyższe informacje muszą być także zawarte w umowie. Musi znaleźć się w niej również informacja o nazwie podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności biura podróży (I filar ochrony) wraz z jego danymi kontaktowymi. Brak którejś z tych informacji powinien nas zaniepokoić.

""

Klienci biur podróży są chronieni na wypadek plajty touroperatora. Fot. Shutterstock

pieniadze.rp.pl

Nie każdy wyjazd wiąże się z ochroną

Przy zawieraniu umowy z touroperatorem podróżni powinni się upewnić, że dotyczy ona imprezy turystycznej i że w jej cenę wliczona jest składka na TFG. Ochrona funduszu obejmuje bowiem wyłącznie imprezy turystyczne, a zgodnie z ustawą jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji – np. przelotu i noclegu, oraz powiązane usługi turystyczne.

W ofercie wielu biur podróży znajdują się też pojedyncze usługi, np. pobyty w zagranicznych hotelach, do których trzeba dotrzeć we własnym zakresie, i w przypadku takich wyjazdów w razie zgłoszenia niewypłacalności klienci nie będą objęci ochroną TFG. Tacy klienci nie będą też mieć zapewnionego zwrotu wpłat, jeśli na skutek ograniczeń spowodowanych pandemią nie będą w stanie dotrzeć do miejsca, w którym planowali spędzić wakacje.

Co robić w przypadku niewypłacalności organizatora

Gdy organizator stanie się niewypłacalny, podróżni będący w trakcie organizowanej przez niego imprezy w pierwszej kolejności powinni się skontaktować z jego przedstawicielem. Można się skontaktować także z przedstawicielami marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura podróży. Marszałek jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju w sytuacji, gdy wbrew obowiązkowi biuro podróży tego powrotu nie zapewnia.

W przypadku gdy podróżny poniesie uzasadnione wydatki związane z organizacją podróży powrotnej, powinien je odpowiednio udokumentować (kopie rachunków/faktur) w celu dochodzenia ich zwrotu. Wszystkie roszczenia należy składać do podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego w I filarze.

Warto sprawdzić: Polacy nie zamierzają oszczędzać na wakacjach

Jeżeli do niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego dojdzie przed rozpoczęciem imprezy, podróżnym należy się zwrot całości wpłaconych środków. W takiej sytuacji również należy się zwrócić do podmiotu udzielającego zabezpieczenia w I filarze, który zweryfikuje zgłoszenie podróżnego w ciągu 30 dni (w szczególnych przypadkach 90 dni) i przekaże informację o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot, a następnie będzie miał kolejne 30 dni na wypłatę środków.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie przyjmuje wniosków o zwrot pieniędzy. Jeżeli zabezpieczenia z I filaru okażą się niewystarczające, podmiot, który ich udzielił, przekazuje wyliczenie należnych kwot do zwrotu wraz z dokumentacją Funduszowi i dopiero ten dokonuje wypłaty podróżnym na ich podstawie.

Klienci biur podróży są chronieni na wypadek plajty touroperatora. Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ewentualnie innego wskazanego w ustawie zabezpieczenia, które w przypadku ich niewypłacalności zapewnia pokrycie kosztów kontynuacji imprezy, kosztów powrotu do kraju albo zwrot pieniędzy wpłaconych na poczet wyjazdu. Jest to tzw. I filar systemu ochrony podróżnych. Dopiero gdy te zabezpieczenia okażą się niewystarczające, klienci otrzymują zwrot ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (tzw. II filar systemu).

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
5 sposobów na to, jak ubierać się z troską o środowisko
Lifestyle
Obieg wtórny — dlaczego jest tak istotny?
Lifestyle
Dodatkowy dzień wolny za 11 listopada. Kiedy pracownik powinien go odebrać
Lifestyle
Oddawanie krwi to nie tylko dobroczynność. Sprawdzamy korzyści
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Lifestyle
Skrócili tydzień pracy do 4 dni. Zbawienne efekty
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał