Ilu polskich seniorów jest aktywnych na rynku pracy?

W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. Według danych GUS podsumowujących ubiegły rok w tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił wzrost liczby pracujących o 2,2%.

Współczynnik aktywności zawodowej dla ludności ogółem w Polsce w IV kwartale 2017 r. (56,2%) był niższy niż w Unii Europejskiej o 1,8 p. proc. Dla ludności w Polsce powyżej 50. roku życia współczynnik ten wyniósł 34,0%, co oznacza, że co trzecia osoba była aktywna zawodowo.

W tej grupie wiekowej mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i w państwach Unii, charakteryzują się większą aktywnością zawodową na rynku pracy niż kobiety. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2%) i co trzecia kobieta (32,7%).

Aktywni i bierni zawodowo oraz współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia

W Polsce od 2007 r. zwiększała się liczba pracujących osób powyżej 50. roku życia. W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia wyniósł 32,9% (42,0% dla mężczyzn, 25,8% dla kobiet) i był on niższy od średniego wskaźnika państw UE28, wynoszącego 36,5% (42,8% dla mężczyzn, 31,0% dla kobiet).

Pracujący i bezrobotni oraz wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia

W IV kwartale 2017 r. wysoki odsetek osób pracujących w wieku powyżej 50 lat w ogólnej liczbie ludności w tym wieku wystąpił w Islandii (71,1%). Spośród państw UE 28 wysokie wskaźniki zatrudnienia notowano w Szwecji (44,6%) i Estonii (44,1%), ale także powyżej 40% w Niemczech, Holandii, Litwie, Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii.

Wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn (powyżej 49,0%) był w Estonii, Holandii, Szwecji, Niemczech i Irlandii, a wśród kobiet (powyżej 40,0%) w Szwecji i Estonii. Wśród państw UE 28 najmniej osób powyżej 50. roku życia pracowało w Grecji (25,1%).

Wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia w państwach europejskich w IV kwartale 2017 r.

Stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce w IV kwartale 2017 r. wyniosła 3,1%. W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. była niższa o 0,9 p. proc. Bezrobotni w UE28 stanowili 7,3% osób aktywnych zawodowo, przy czym dla osób powyżej 50. roku życia stopa bezrobocia wyniosła 5,3%. Od 2014 r. stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce jest niższa niż średnia stopa bezrobocia państw UE28

Stopa bezrobocia dla osób powyżej 50. roku życia w państwach europejskich w IV kwartale 2017 r.

źródło – GUS

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

OFE nadal generują straty

Fundusze emerytalne zamknęły czerwiec ze średnią stratą na poziomie -2,4 proc. – podają Analizy ...

OFE znikną, ale później. Po wyborach

Rząd odkłada na czas po wyborach prace nad ustawą, która ma ostatecznie rozwiązać problem ...

Warto wcześniej pomyśleć o emeryturze

Podstawowa zasada oszczędzania na emeryturę mówi, że im wcześniej zaczniemy odkładać, tym łatwiej będzie ...