Inwestycja połączona z ochroną życia

Według rankingu „Rzeczpospolitej", najlepsze IKZE w formie ubezpieczenia na życie z UFK oferuje Nationale-Nederlanden. Na podium znalazły się też PZU i Generali.

Publikacja: 16.11.2016 18:00

Inwestycja połączona z ochroną życia

Foto: 123RF

IKZE w formie polisy na życie cieszy się największą popularnością (w porównaniu z innymi formami, np. IKZE w TFI, biurze maklerskim). Spośród ponad 600 tys. założonych w Polsce tego typu rachunków te prowadzone przez ubezpieczycieli stanowią ponad 70 proc.

Efekty inwestycyjne

IKZE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) prześwietlaliśmy tak samo jak IKE w tej formie (przed tygodniem, 10 listopada 2016 r.). Analizowaliśmy stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (wzięliśmy pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne).

Pod względem wyników najlepiej wypadło PZU. Na kolejnych miejscach znalazły się: Axa Życie i Nationale-Nederlanden.

Dobre wyniki w przeszłości to jednak nie wszystko. Bardzo ważne są także opłaty. Podobnie jak w TFI, ich wysokość w dużym stopniu zależy od polityki inwestycyjnej danego funduszu: im bardziej agresywna, tym wyższa opłata za zarządzanie.

Mając polisę na życie z UFK, możemy ponosić różne koszty. Dlatego trzeba się bardzo dokładnie zapoznać z umową przed jej podpisaniem. Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela. Do tego często dochodzą inne koszty, np. opłata od składki, opłata za wycofanie pieniędzy w krótkim terminie po podpisaniu umowy. Te firmy, które takich opłat nie mają lub ustaliły je na niskim poziomie, otrzymywały w rankingu punkty.

Doceniliśmy też różnorodność oferty. Skupiliśmy się na takich cechach, jak liczba oferowanych UFK, możliwość lokowania środków za granicą, wbudowany komponent ochronny (polisa nie tylko pozwala inwestować środki poprzez fundusze, ale też zapewnia świadczenie np. w razie śmierci).

Najlepiej pod tym względem wypadło Nationale-Nederlanden, dalej są Generali i Aviva.

Koszty ochrony

Wpłaty na IKZE w formie ubezpieczenia z UFK są dzielone na część służącą pokryciu kosztów ochrony ubezpieczeniowej oraz część inwestycyjną. Ta druga (zdecydowanie większa) jest lokowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Część składki przeznaczona na opłacenie ochrony bywa niewielka, a czasami wręcz symboliczna. Dlatego warto sprawdzić zakres przysługującej ochrony (może to być tylko gwarancja wypłaty świadczenia w razie śmierci).

Co ważne, koszty ochrony ubezpieczeniowej nie są pokrywane z części inwestycyjnej polisy, czyli z tego, co odłożyliśmy w UFK. Koszt ochrony nie jest też wliczany do limitu wpłat. Zatem osoby, które zdecydują się skorzystać z oferty ubezpieczycieli, muszą przeznaczyć na składkę nieco więcej niż w innych formach IKZE.

Gdy zaprzestaniemy opłacania składek, inaczej niż w tradycyjnej polisie, koszt ochrony nie może być pokrywany z pieniędzy zgromadzonych w funduszach. Towarzystwo przestaje wtedy zapewniać ochronę, ale zachowujemy całość oszczędności w funduszach.

Klient może decydować o strategii inwestycyjnej, wybierając mniej lub bardziej ryzykowne fundusze albo gotowe rozwiązania.

Opinia

Edyta Fundowicz, dyrektor ds. produktów w Nationale-Nederlanden

IKZE to produkt finansowy umożliwiający gromadzenie dodatkowych pieniędzy na emeryturę w ramach trzeciego dobrowolnego filaru emerytalnego. Atutem tego rozwiązania są korzyści podatkowe. Kwoty wpłacone na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu podatkowym. Natomiast wypłata z konta IKZE na koniec oszczędzania bądź w przypadku śmierci zostaje objęta tylko 10-proc. ryczałtowym podatkiem dochodowym, czyli stawką zdecydowanie niższą niż np. 18 proc. lub 32 proc. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze stanowi dodatek do ubezpieczenia na życie. Jest to więc rozwiązanie kompleksowe dla osób, które chcą chronić swoje życie i zdrowie, a jednocześnie gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę. W Nationale-Nederlanden IKZE można dokupić do produktów ochronnych takich jak Sposób na Przyszłość i Ochrona Jutra. Dzięki temu rozwiązaniu można stworzyć własny portfel ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wybierając je spośród 16 funduszy NN, dwóch portfeli inwestycyjnych oraz sześciu innowacyjnych funduszy NN Perspektywa. Fundusze można zmienić w dowolnym momencie. Można także przenieść już zgromadzone środki z jednego funduszu do drugiego.

O wysokości i częstotliwości wpłat na IKZE decyduje oszczędzający. Można wpłacać co miesiąc mniejsze kwoty lub jednorazowo większą. Jedynym ograniczeniem jest limit roczny ogłaszany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami