Najlepsze DFE 2016 roku

Działające od 2012 r. dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) to jedna z form gromadzenia kapitału na starość w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego.

Publikacja: 16.11.2016 18:00

Foto: Bloomberg

DFE są prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). Po czterech latach istnienia można powiedzieć, że DFE są ciekawą propozycją inwestycyjną. Są to w zasadzie stosunkowo tanie fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji.

Kryteria oceny

Obecnie osiem towarzystw emerytalnych prowadzi DFE. Wszystkie umożliwiają założenie IKZE. Z naszego zestawienia wykluczyliśmy DFE Generali, ponieważ nie prowadzi teraz sprzedaży swoich jednostek.

Oceniając DFE, posłużyliśmy się kryteriami podobnymi do tych, jakie zastosowaliśmy przy IKZE w formie funduszu inwestycyjnego i IKZE w formie polisy na życie z UFK. Wzięliśmy pod uwagę wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch, trzech i czterech lat (tyle istnieją DFE). Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że ze względu na krótki okres funkcjonowania tych funduszy ocena ich wyników jest trochę przedwczesna. Drugim kryterium były opłaty pobierane przez PTE. Oferty nie ocenialiśmy, ponieważ każde PTE proponuje tylko jeden fundusz.

Skutecznie inwestują

Najwięcej punktów w rankingu DFE zdobył fundusz Nationale-Nederlanden. Na drugim miejscu znalazł się PZU, a na trzecim MetLife. Zwycięzca zgromadził prawie 95 pkt na 100 możliwych. Drugi w kolejności MetLife dostał o połowę mniej.

Wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych są niezłe. W ciągu ostatniego roku (od października 2015 r. do końca września 2016 r.) średnia stopa zwrotu DFE wyniosła niemal 6 proc. Najlepszy pod tym względem Nationale-Nederlanden zarobił w tym czasie 14 proc., drugi w kolejności PZU – 9 proc., a trzeci Pocztylion – 5 proc.

Wyniki są dobre także w czteroletnim okresie. Nationale-Nederlanden osiągnął stopę zwrotu w wysokości aż 113 proc., PZU – 97 proc., a MetLife – 92 proc.

Kilka ważnych zalet

Zarządzającym na pewno pomaga to, że DFE są dosyć małymi funduszami; największe mają po około 30 mln zł aktywów. W takiej sytuacji łatwiej jest aktywnie lokować pozyskane od klientów środki. Przekłada się to na większą efektywność.

Podstawowe zalety dobrowolnych funduszy emerytalnych to, oprócz niezłych wyników, klarowna struktura opłat (za zarządzanie i od składki) oraz jasna polityka inwestycyjna.

Tylko w jednym banku

- IKZE w formie lokaty bankowej to bardzo proste rozwiązanie. Nie wybiera się spośród tak wielu opcji jak w przypadku np. oferty TFI czy towarzystw ubezpieczeniowych. Klient po prostu podpisuje umowę o otwarcie depozytu, a bank nalicza odsetki.

- Obecnie tylko jeden bank komercyjny, ING Bank Śląski, oferuje IKZE w formie rachunku oszczędnościowego. Jego oprocentowanie wynosi zaledwie 0,7 proc. w skali roku (kapitalizacja miesięczna). Tak niska stawka to pośrednio efekt rekordowo niskich stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

- Wyższe stawki znajdziemy w ofertach banków spółdzielczych, działających na ogół na lokalnych rynkach. Tam oprocentowanie sięga nawet 3,35 proc.

- Konto emerytalne w formie lokaty bankowej jest przeznaczone dla osób bardzo ostrożnych. Jego zaletą jest bezpieczeństwo środków, wadą - stosunkowo niskie potencjalne zyski.

Samodzielne inwestycje na giełdzie

- Kto ma przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie finansów i doświadczenie na rynku kapitałowym, może gromadzić środki na emeryturę inwestując na giełdzie.

- Konta IKZE oferują takie domy maklerskie jak: DM BOŚ, DM Banku BPS, DM BDM, DM Millennium oraz DM mBanku.

- Zyski osiągnięte na giełdzie poprzez rachunek maklerski w formie IKZE będą w przyszłości zwolnione z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych (po spełnieniu ustawowych warunków).

- Mając rachunek maklerski w formie IKZE, inwestor może składać zlecenia zakupu lub sprzedaży np. akcji, praw poboru, warrantów, ETF, certyfikatów, obligacji czy listów zastawnych.

- Poprzez IKZE maklerskie nie wolno jedynie inwestować w instrumenty pochodne (opcje i kontrakty terminowe), zaciągać kredytów inwestycyjnych i korzystać z odroczonej płatności.

DFE są prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). Po czterech latach istnienia można powiedzieć, że DFE są ciekawą propozycją inwestycyjną. Są to w zasadzie stosunkowo tanie fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji.

Kryteria oceny

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami