Nowy pomysł emerytalny: ile wzrosną świadczenia?

Propozycja Towarzystwa Ekonomistów Polskich zakłada stworzenie quasi obowiązkowych planów emerytalnych dla wszystkich obecnych na rynku pracy.

Publikacja: 15.06.2016 12:51

Nowy pomysł emerytalny: ile wzrosną świadczenia?

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Głównym elementem proponowanych zmian są indywidualne plany emerytalne (IPE). Wpłacane na nie pieniądze pomnażane byłyby poprzez inwestycje na rynku kapitałowym. Do IPE należeliby wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą – także ci pracujący na tzw. umowach śmieciowych. Każdy miałby jednak prawo zrezygnować z uczestnictwa.

Według rekomendacji TEP pieniądze lądujące na IPE miałyby pochodzić z dwóch źródeł: ze składki pracownika i z budżetu państwa. Składka miałaby wynieść 1 proc. dochodu netto w pierwszym roku planu i 2 proc. w latach kolejnych. Drugie tyle, ile wpłacimy (ale nie więcej niż 50 zł miesięcznie) dopłacałby nam budżet państwa.

Według projektu ekonomistów TEP instytucje prowadzące indywidualne plany emerytalne musiałyby oferować wystandaryzowane produkty certyfikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

– Mogłyby to być fundusze inwestycyjne o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, dopasowanej do wieku i preferencji uczestników oraz tradycyjne lokaty bankowe – wskazuje Wiktor Wojciechowski, szef zespołu, który opracował projekt.

Według założeń produkty te byłyby też tanie, a opłaty pobierane przez zarządzających ściśle limitowane. – Proponujemy wprowadzenie maksymalnego poziomu prowizji za zarządzanie IPE w wysokości 0,5 proc. aktywów rocznie. W kolejnych latach, pod warunkiem zakładanego wzrostu uczestnictwa w nowym systemie, maksymalny poziom opłaty za zarządzanie powinien być stopniowo obniżany do 0,2 proc. aktywów – mówi Wiktor Wojciechowski

Dobrze, ale o ile mogą wzrosnąć dochody na emeryturze dzięki uczestnictwu w IPE? Zakładając, że pracownik rozpoczyna pracę zawodową w wieku 23 lat i do osiągnięcia wieku emerytalnego 67 lat cały czas zarabia średnie wynagrodzenie w gospodarce (4000 zł w 2016 r.), jego emerytura wyliczona z I i II filaru wyniesie ok. 1743 zł (warunki płac z 2016 r.). Jeśli dodatkowo przystąpi do nowego dodatkowego systemu emerytalnego, to osiągając wiek emerytalny uzbiera na swoim IPE ponad 52 tys. zł. Tę kwotę będzie mógł wypłacić jednorazowo lub sfinansować z niej wypłatę programowaną na okres oczekiwanego dalszego trwania życia (ok. 200 miesięcy). Wówczas jego dochody z kapitału zgromadzonego w IPE wzrosłoby w tym okresie o blisko 260 zł miesięczne. W ten sposób jego dochody wzrosłyby o ok. 15 proc.

Uczestnictwo w IPE będzie bardziej atrakcyjne od dotychczasowych form oszczędzania dostępnego w III filarze. Tak jak pokazane było w poprzednim przykładzie, osoba zarabiająca średnie wynagrodzenie w gospodarce, która przystąpi do IPE w wieku 23 lat i będzie wpłacała tam wymagane składki przez okres 45 lat, w momencie odchodzenia na emeryturę w wieku 67 lat uzbiera kapitał w wysokości ponad 52 tys. zł. Dla porównania, gdyby te samy kwoty przeznaczał na wpłaty do IKE, jego kapitał wyniósłby ok. 25 tys. zł, czyli dwukrotnie mniej.

Głównym elementem proponowanych zmian są indywidualne plany emerytalne (IPE). Wpłacane na nie pieniądze pomnażane byłyby poprzez inwestycje na rynku kapitałowym. Do IPE należeliby wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą – także ci pracujący na tzw. umowach śmieciowych. Każdy miałby jednak prawo zrezygnować z uczestnictwa.

Według rekomendacji TEP pieniądze lądujące na IPE miałyby pochodzić z dwóch źródeł: ze składki pracownika i z budżetu państwa. Składka miałaby wynieść 1 proc. dochodu netto w pierwszym roku planu i 2 proc. w latach kolejnych. Drugie tyle, ile wpłacimy (ale nie więcej niż 50 zł miesięcznie) dopłacałby nam budżet państwa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora