Mniej odkładamy, więcej konsumujemy

Chociaż po trzech kwartałach 2015 roku zwiększyły się realne dochody gospodarstw domowych, konsumpcja nieznacznie wzrosła, a oszczędności Polaków spadły.

Publikacja: 16.03.2016 08:58

Mniej odkładamy, więcej konsumujemy

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Tak wynika z raportu o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2015 r. Narodowego Banku Centralnego.

GUS skorygował dane dotyczące dochodów, oszczędności i konsumpcji sektora gospodarstw domowych. W dół skorygowano dwie podstawowe składowe dochodów sektora gospodarstw domowych: dochody z pracy oraz z prowadzonej działalności gospodarczej – tłumaczy NBP.

Przy zasadniczo niższych dochodach oraz nieznacznie tylko obniżonej konsumpcji, znacząco niższe okazały się oszczędności gospodarstw domowych, w tym w szczególności tzw. oszczędności dobrowolne (tj. te oszczędności, które nie wynikają z członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych).

Stopa oszczędzania w trzecim kwartale 2015 r., po rewizji GUS i korekcie sezonowej, wyniosła 1,9 proc. i tym samym kontynuowała trend spadkowy.

- O ile przed korektą dane wskazywały na systematyczny wzrost stopy oszczędzania, o tyle korekta ujawniła, że w latach 2013-2015 oszczędności sektora gospodarstw domowych były niskie, a w niektórych kwartałach nawet ujemne – zauważają analitycy NBP.

Obniżenie danych o oszczędnościach w rachunkach narodowych jest zgodne ze wskazaniami z rachunków finansowych, które od trzech kwartałów wskazują na wygasanie tempa przyrostu aktywów.

Z opublikowanej przez NBP analizy sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2015 r. wynika, że w analizowanym okresie realne dochody sektora gospodarstw domowych zwiększyły się o 2,7 proc. r/r oraz o 0,3 proc. kw/kw (dane odsezonowane).

- Ich wzrost opierał się głównie na prowadzonej działalności gospodarczej (dochody pierwotne). Jednocześnie doszło do obniżenia tempa wzrostu dochodów z pracy najemnej, a rewizja danych przez GUS ujawniła, że proces ten trwa już od trzech kwartałów- czytamy w informacji banku centralnego.

Ponadto, jak podają analitycy NBP, spożycie prywatne w trzecim kwartale 2015 r. wzrosło o 3 proc.

- Zarówno poprawiające się nastroje konsumenckie, jak i dane z gospodarki realnej z IV kwartału 2015 r. oraz względnie stabilne dynamiki PKB mogą wskazywać na podtrzymanie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego w następnych kwartałach – prognozują eksperci.

Pod koniec trzeciego kwartału 2015 r. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 719 mld zł, tj. w zasadzie nie zmienił się względem ubiegłego kwartału (wzrost o 3,1 proc. r/r).

- Gospodarstwa domowe lokowały środki głównie w aktywach o względnie niskim poziomie ryzyka i dużej płynności (gotówka i depozyty krótkoterminowe) – podkreślili eksperci.

W trzecim kwartale 2015 r. gospodarstwa domowe w zasadzie nie zmieniły stanu zobowiązań w ujęciu kwartalnym, odnotowano zaniedbywalny poziom transakcji zarówno kredytów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Zobowiązania na koniec III kwartału 2015 r. osiągnęły stan ponad 657 mld zł, przekraczając o 5,1 proc. poziom zadłużenia sprzed roku.

Tak wynika z raportu o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2015 r. Narodowego Banku Centralnego.

GUS skorygował dane dotyczące dochodów, oszczędności i konsumpcji sektora gospodarstw domowych. W dół skorygowano dwie podstawowe składowe dochodów sektora gospodarstw domowych: dochody z pracy oraz z prowadzonej działalności gospodarczej – tłumaczy NBP.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami