Okienko transferowe OFE bez ogródek

Już za trzy tygodnie otworzy się możliwość przejścia z częśćwią swojej składki emerytalnej między ZUS i OFE.

Publikacja: 08.03.2016 11:05

1 lutego 2014 r. weszły w życie zmiany przepisów o OFE, w wyniku których przekazywanie składki emerytalnej do OFE stało się dobrowolne – to my decydujemy, czy oszczędzamy w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS.

Pierwsza po reformie możliwość zdecydowania o przekazywaniu części składki do OFE miała miejsce między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r. i dotyczyła jedynie członków OFE, którzy mogli złożyć oświadczenie o kontynuacji odprowadzania części przyszłej składki emerytalnej do wybranego przez nich OFE (dotychczasowego lub zmienionego).

Natomiast dopiero, począwszy od okienka transferowego w 2016 r. zarówno członkowie OFE, którzy nie zdecydowali się złożyć ww. oświadczenia w 2014 r., jak i osoby, które nigdy nie były członkami OFE będą mogły złożyć oświadczenie o chęci odprowadzania części przyszłej składki emerytalnej do wybranego OFE. Osoby, które są członkami OFE i złożyły oświadczenie w 2014 r. mogą teraz zmienić decyzję i wyrazić wolę odprowadzania całej składki emerytalnej do ZUS lub podjąć decyzję o zmianie OFE.

W 2016 roku otwiera się drugie okienko transferowe, również w okresie 1 kwietnia-31 lipca. W związku z rosnącą liczbą nieścisłych i wprowadzających w błąd informacji, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w mediach na temat okienek transferowych OFE, warto wyjaśnić czym jest, na czym polega okienko transferowe i jakie korzyści dla ubezpieczonych mogą z niego płynąć:

· Nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, a decyzja o możliwości przekazywania części składki emerytalnej do wybranego funduszu pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca 2016 r. wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dn. 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1717).

· Składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS jest obowiązkowa. Natomiast w czasie trwania okresu otwarcia okienka transferowego można podjąć decyzję o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE, co oznacza, że 2,92 proc. składki będzie przekazywane na rachunek OFE zamiast na subkonto ZUS.

· Jeśli ubezpieczony podejmie decyzję o pozostawieniu całej składki w ZUS, wówczas składka emerytalna, wynosząca 19,52 proc. podzieli się w następujący sposób: 12,22 proc. trafi na konto ubezpieczonego w ZUS (I filar emerytalny), a 7,3 proc. trafi na subkonto ZUS (II filar emerytalny). Jeśli ubezpieczony podejmie decyzję o odprowadzeniu części składki do OFE, wówczas składka emerytalna wynosząca 19,52 proc. podzieli się w następujący sposób: 12,22 proc. trafi na konto ubezpieczonego ZUS, 4,38 proc. trafi na subkonto ZUS, a 2,92 proc. trafi na rachunek w OFE.

Fakty:

· Otwarcie okienka transferowego pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca 2016 r. oznacza możliwość wyboru, dla tych którzy tego nie zrobili w 2014 roku, otwartego funduszu emerytalnego i przekazywania tam części przyszłych składek emerytalnych (2.92 proc.). Aby to zrobić, należy złożyć oświadczenie w oddziale ZUS lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Aby zarejestrować się na platformie, konieczne będzie jednak potwierdzenie swojej tożsamości w oddziale ZUS.

· Podczas trwania okienka transferowego można też zrezygnować z prowadzenia OFE, a wówczas kolejne składki będą przekazywane na subkonto ZUS (12,22 proc. całej składki na ubezpieczenie społeczne). Natomiast dotychczas zgromadzone aktywa w OFE zostają w nim nadal, a klient dalej pozostaje członkiem OFE.

· Nie podjęcie żadnych działań pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca br. wiąże się z automatycznym pozostaniem w ZUS, dla tych którzy w 2014 roku nie zdecydowali się na wybór OFE lub pozostaniem w ZUS i wybranym OFE, dla tych, którzy w 2014 roku zdecydowali się na przekazywanie części składki do wybranego OFE.

· Okienko transferowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. otwierać się będzie co cztery lata, a zatem obecnie w 2016 roku, a następnie w 2020 roku, 2024 roku, itd. Poprzednie okienko transferowe miało miejsce w 2014 r., a więc dwa lata temu, co wiązało się ze zmianami w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Wówczas, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca można było wybrać czy chce się nadal przekazywać cześć składki do OFE. Zdecydowało się na to w tamtym czasie 2,5 mln Polaków.

· Zgoła inaczej wygląda sytuacja osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Mają one cztery miesiące, od podjęcia pracy wymagającej ubezpieczenia, niezależnie od terminów okienek transferowych, na podjęcie decyzji, czy chcą, by całość ich składki emerytalnej była odkładana w ZUS, czy do ZUS i OFE. Jeśli w tym czasie nie podpiszą umowy z żadnym z funduszy, automatycznie całość ich składki będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS. Co ważne, w sytuacji braku decyzji o odprowadzania części składki emerytalnej również do OFE, a w związku z tym przekazywaniu całości do ZUS, to osoby te swoją decyzję mogą zmienić dopiero podczas najbliższego okienka ka transferowego.

· Obecnie OFE liczą 16,5 mln członków.

Mity:

· „Ubezpieczeni będą mogli przenieść składki z ZUS do OFE lub z OFE do ZUS". Nie można przenieść całości składek z ZUS do OFE, a jedynie tylko zdecydować co do kolejnych składek, a dokładnie jej części, czy będzie przekazywana tylko do ZUS, czy do ZUS i OFE.

· „Otwarcie okienka transferowego jest decyzją aktualnie urzędującego rządu". Regularne uruchamianie okienka transferowe jest zapisane ustawowo.

1 lutego 2014 r. weszły w życie zmiany przepisów o OFE, w wyniku których przekazywanie składki emerytalnej do OFE stało się dobrowolne – to my decydujemy, czy oszczędzamy w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS.

Pierwsza po reformie możliwość zdecydowania o przekazywaniu części składki do OFE miała miejsce między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r. i dotyczyła jedynie członków OFE, którzy mogli złożyć oświadczenie o kontynuacji odprowadzania części przyszłej składki emerytalnej do wybranego przez nich OFE (dotychczasowego lub zmienionego).

Pozostało 90% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają