Komornik nie zostawi emeryta bez pieniędzy

Projekt ustawy podnoszącej kwotę emerytury i renty wolną od egzekucji wpłynął do Sejmu. Teraz zajmuje się nim Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Aktualizacja: 13.01.2016 16:34 Publikacja: 13.01.2016 14:22

Komornik nie zostawi emeryta bez pieniędzy

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak

Obecnie wysokość kwoty wolnej jest zróżnicowana i w zależności od kategorii potrąceń wynosi 60 proc., 50 proc. albo 20 proc.najniższej emerytury czy renty. Czyli świadczenia emerytalne są stosunkowo słabo chronione przed komornikiem. W efekcie emeryt może pozostać bez środków do życia.

Zabezpieczenie tym progiem emerytury jest o wiele mniejsze niż np. z wynagrodzenia za pracę, gdzie przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwotą wolną od potrąceń jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Jak wynika z projektu nowelizacji złożonego przez Prawo i Sprawiedliwość, kwota emerytury i renty wolnej od egzekucji zostanie podwyższona w ten sposób, by była na poziomie najniższej emerytury albo renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.

- Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających świadczenia podlegające potrąceniom jest wprowadzenie tzw. kwoty wolnej. Kwota ta wyraża część świadczenia nieobjętą egzekucją (potrąceniami) i odpowiada określonemu procentowo ułamkowi najniższej emerytury bądź renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zaproponowano odejście od obecnych zasad, zgodnie z którymi komornik może prowadzić egzekucję nawet z najniższej emerytury albo renty.

Jak wskazano w projekcie, przepisy dotyczące gwarancji otrzymania całego najniższego świadczenia będą analogiczne do tych, które odnoszą się aktualnie do pracowników.

- Przedmiotowy projekt ustawy rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa, ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wskazują projektodawcy.

Obecnie wysokość kwoty wolnej jest zróżnicowana i w zależności od kategorii potrąceń wynosi 60 proc., 50 proc. albo 20 proc.najniższej emerytury czy renty. Czyli świadczenia emerytalne są stosunkowo słabo chronione przed komornikiem. W efekcie emeryt może pozostać bez środków do życia.

Zabezpieczenie tym progiem emerytury jest o wiele mniejsze niż np. z wynagrodzenia za pracę, gdzie przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwotą wolną od potrąceń jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży