Kont IKE przybyło w ciągu pół roku prawie 14 tysięcy co oznacza wzrost o 1,67 proc. Obecnie działających IKE jest na rynku prawie 840 tys. Problem w tym, że zaledwie na 217 tys z nich czyli nieco ponad jedną czwarta dokonano jakiejkolwiek wpłaty. Pocieszeniem jest fakt, że Szybko rosną aktywa zgromadzone na i to mimo giełdowej zawieruchy, co oznacza solidny strumień wpłat od klientów posiadających indywidualne konta. W ciągu pierwszych 6 miesięcy roku wartość oszczędności zgromadzonych na IKE wzrosła o niemal 10 proc. do 5,5 mld zł.

Podobna sytuacja jest wśród drugiego stosunkowo młodego produktu trzeciofilarowego czyli indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Tutaj wzrost liczby kont wyniósł nieco ponad 5 proc. Obecnie 555 tys. Polaków zdecydowało się na prowadzenie takiego konta. Jednak tylko 14 proc. IKZE to konta aktywne czyli takie na które dokonano jakiejkolwiek wpłaty. Kwota oszczędności zgromadzonych na tych kontach wynosi już niemal 400 mln zł co oznacza wzrost w ciągu półrocza o 33 proc.