Oskładkowanie musi przynieść efekty

Kluczowe jest, by ozusowanie umów zleceń przyniosło założony przez Ustawodawcę rezultat - mówili przedstawiciele resortu pracy podczas podpisywania z pracodawcami deklaracji o rynku pracy.

Publikacja: 16.04.2015 19:43

Oskładkowanie musi przynieść efekty

Foto: Fotorzepa/Mateusz Pawlak

Kluczowy wpływ na stabilność rynku pracy ma – obok obowiązującego systemu prawnego – skala zamówień na usługi na rynku komercyjnym i publicznym. Doskonałe dane o systematycznym spadku bezrobocia w latach 2014 i 2015 powinny być poparte kompleksowymi działaniami mającymi na celu ochronę miejsc pracy i podnoszenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Takie działania podejmuje zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), jak i przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. W celu długookresowej stabilizacji polskiego rynku pracy, jego dalszego rozwoju oraz skutecznego zabezpieczenia interesów pracowników pracodawcy branż usługowych podpisali deklarację wypełniania zapisów znowelizowanych: Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 19 października 2014 roku oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której zapisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, a także zaangażowania w edukowanie społeczeństwa, budowanie najlepszych wzorców i rozpowszechnianie właściwych standardów działania.

- To już pewne, mamy długo oczekiwane ożywienie na rynku pracy. Polska gospodarka jeszcze nigdy od rozpoczęcia transformacji nie zatrudniała tylu osób, co obecnie. Po dobrych wynikach w ubiegłym roku, w nadchodzących miesiącach możemy się spodziewać dalszego spadku bezrobocia. Na wsparcie osób szukających pracy zarezerwowaliśmy w tym roku 5,5 mld zł. To o blisko 0,5 mld więcej niż w ubiegłym roku. Dzięki nowemu wsparciu dla młodych, rodziców, opiekunów i osób 50+ oraz ożywieniu gospodarczemu jest szansa, że stopa bezrobocia w tym roku będzie jednocyfrowa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

W 2014 roku z nowych instrumentów wsparcia skorzystało 19,6 tys. osób bezrobotnych. To m.in. bony zatrudnieniowe i na zasiedlenie, refundacja składek ZUS, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne oraz trójstronne umowy szkoleniowe. Dodatkowo ponad 51 tys. osób otrzymało dotacje na start własnego biznesu, a 220 tys. wzięło udział w stażach u pracodawców. W sumie urzędy pracy w 2014 roku udzieliły wsparcia 505 tys. osób bezrobotnych.

Ozuswanie musi dać rezultat

- Kluczowe jest, by ozusowanie umów zleceń przyniosło założony przez Ustawodawcę rezultat – a więc przede wszystkim poprawę sytuacji pracowników i zwiększenie bezpieczeństwa ich zatrudnienia. Celem jest stabilizacja na rynku pracy oraz ochrona osób szczególnie narażonych na wykluczenie. Dlatego działania regulacyjne muszą być rozsądne i rozłożone w czasie tak, aby nie zaszkodzić trendowi wzrostu zatrudnienia. To niezwykle ważne, że cele realizowane przez Ministerstwo Pracy są także rozumiane, popierane i wdrażane przez przedsiębiorców. Pracodawcy w 2014 roku stworzyli ponad 610 tys. miejsc pracy, a dzięki ich aktywności inwestycyjnej w bieżącym roku liczba ta może być jeszcze wyższa. W tej liczbie, ponad połowa miejsc pracy została obsadzona przez osoby bezrobotne, a nowe instrumenty mają pomagać lokować ich na otwartym rynku pracy. Deklaracja firm z branży usługowej powinna stanowić wzór dla kolejnych sektorów, które nie tylko chcą zatrudniać, ale także podejmują działania na rzecz poprawy jakości pracy" – dodał Jacek Męcina, sekretarz stanu w MPiPS.

- Znowelizowana w ubiegłym roku Ustawa Pzp pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie publicznych pieniędzy oraz na ugruntowanie właściwych standardów i praktyk m.in. w obszarze wyłaniania najkorzystniejszych ekonomicznie ofert. Katalog dobrych praktyk w ramach zamówień publicznych to pozycja obowiązkowa – zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Z całą pewnością warto, by w szczegółach zapoznali się oni z zasadami, jakie powinny obowiązywać dziś na rynku. Waloryzacja kontraktów długoterminowych, odejście od kryterium najniższej ceny i równa konkurencja będą korzystne przede wszystkim dla pracowników – mówi Maria Janyska, Poseł na Sejm RP, wchodząca w skład Komisji Gospodarki oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wypracowanie wspólnych standardów, którymi kierować się będą Pracodawcy to bardzo ważny krok, aby w rzeczywisty sposób uzdrowić nie tylko rynek zamówień publicznych, ale także sektor prywatny. W związku z tym niezwykle istotne będzie przestrzeganie katalogu dobrych praktyk oraz deklaracji, które pozwolą nie tylko ustabilizować sytuację na rynku pracy w firmach usługowych, ale również doprowadzić do zwiększenia poziomu zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę oraz zapewniania pracownikom godziwych warunków wynagradzania – ocenił Jan Guz, przewodniczący OPZZ.

- Pracodawcy – jednym głosem ze Związkami Zawodowymi – od 2009 roku postulowali wprowadzenie obowiązkowych składek od umów cywilnoprawnych, a uregulowane ww. aktami prawnymi zmiany wyczerpują podnoszone postulaty. Reforma zabezpiecza nie tylko interes pracowników, ale pozwoli na zmniejszenie szarej strefy w zatrudnieniu czy wyeliminowanie praktyk szkodzących uczciwej konkurencji. Deklaracja pracodawców to ważny krok – a dobrą platformą współpracy będą zbliżające się targi ISSA INTERCLEAN CEE 2015 w Warszawie, gdzie wszyscy uczestnicy rynku będą mogli wymienić między sobą dobre praktyki – komentuje Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy wskazują, że właściwie wdrożone i przestrzegane reformy w sposób fundamentalny przyczynią się do utrwalenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, ale również będą stymulować aktywność zawodową Polaków. Deklaracja ma charakter otwarty i może być przedmiotem nostryfikacji zarówno Związków Zawodowych, jak i Związków Pracodawców. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 11,7 proc. (w marcu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 13,5 proc) i w porównaniu do lutego br. spadła o 0,3 punktu procentowego. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. W marcu 2015 r. zgłosiły do służb zatrudnienia 115 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, o 18 tys. więcej niż w lutym br. Liczba ofert zgłoszonych w marcu br. była o 5,9 tys., czyli o 5,4  proc. wyższa niż w marcu 2014 r.

Kluczowy wpływ na stabilność rynku pracy ma – obok obowiązującego systemu prawnego – skala zamówień na usługi na rynku komercyjnym i publicznym. Doskonałe dane o systematycznym spadku bezrobocia w latach 2014 i 2015 powinny być poparte kompleksowymi działaniami mającymi na celu ochronę miejsc pracy i podnoszenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Takie działania podejmuje zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), jak i przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. W celu długookresowej stabilizacji polskiego rynku pracy, jego dalszego rozwoju oraz skutecznego zabezpieczenia interesów pracowników pracodawcy branż usługowych podpisali deklarację wypełniania zapisów znowelizowanych: Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 19 października 2014 roku oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której zapisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, a także zaangażowania w edukowanie społeczeństwa, budowanie najlepszych wzorców i rozpowszechnianie właściwych standardów działania.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami