Powinny pomnażać kapitał zyskownie i stabilnie

Najwięcej punktów za wyniki zdobył MetLife, a najbezpieczniej inwestowała AXA.

Publikacja: 16.04.2015 14:26

Ranking otwartych funduszy emerytalnych według wyników w długim terminie

Ranking otwartych funduszy emerytalnych według wyników w długim terminie

Foto: Rzeczpospolita

Mateusz Pawlak

Trzy pierwsze miejsca w naszym najnowszym rankingu OFE, przygotowanym na podstawie wyników w długim terminie, zajmują: AXA, Nordea i Allianz (patrz: >G2).

Tuż za nimi znalazł się MetLife, który awansował o jedną pozycję. Jego wynik był nieznacznie (o mniej niż pół punktu) gorszy niż osiągnięty przez Allianz.

MetLife zdobył punkty głównie za bardzo dobre rezultaty inwestycyjne w krótkim i średnim terminie. Za wyniki w okresie dziesięciu lat dostał maksymalną ocenę. Zarządza ponad 12 mld zł, co czyni z niego czwarty na rynku fundusz pod względem wielkości aktywów.

O dwa miejsca niżej w najnowszym zestawieniu, w porównaniu z poprzednim, znajduje się Generali. Fundusz ten ma świetne stopy zwrotu w długim terminie. Jest bezkonkurencyjny w ciągu ostatnich 15 lat. Jednak w okresach trzy- i pięcioletnim jego wyniki są słabe.

Giganci w połowie zestawienia

Dwie kolejne pozycje przypadły największym na rynku funduszom: Aviva (aktywa 34,5 mld zł) i ING (37,6 mld zł).

Aviva ma wysokie stopy zwrotu w długim okresie. Nieźle wypada także pod względem ryzyka w długim terminie. Dodatkową zaletą tego OFE jest obniżona do 0,75 proc. opłata od składki; za to fundusz otrzymał 4 punkty.

Znajdujący się na siódmym miejscu ING może się pochwalić wysoką stopą zwrotu w ciągu ostatnich 15 lat. Pod tym względem jest drugi po Generali. Dostał poza tym maksymalną notę za średnią pozycję w rankingach Komisji Nadzoru Finansowego. A to oznacza, że dość regularnie osiąga dobre wyniki.

Miejsce ósme przypadło PKO BP Bankowemu. Fundusz poprawił swoją pozycję o dwa miejsca. Otrzymał sporo punktów za bezpieczeństwo inwestycji w krótkim i średnim okresie. W okresie 15 lat wypada pod tym względem najsłabiej. Ma niezłe oceny za stopę zwrotu w okresie ostatnich trzech i pięciu lat. Otrzymał niewielką premię za minimalnie niższe opłaty od składki.

OFE PZU Złota Jesień uplasował się na dziewiątej pozycji. Ten trzeci na rynku fundusz, biorąc pod uwagę wielkość (20,4 mld zł), ma bardzo dobre wyniki w długim okresie, ale znacznie gorsze w krótkich.

Na miejscu dziesiątym znalazł się Aegon. Oznacza to spadek o dwie pozycje. Bardzo dobrze prezentuje się pod względem bezpieczeństwa inwestycji w długim okresie. Niestety, jego stopy zwrotu nie zachwycają.

Ostatnie miejsca zajęły Pekao i Pocztylion. Są to równocześnie najmniejsze na rynku OFE. Ich wyniki inwestycyjne okazują się słabe. A dodatkowo wartość jednostek znacząco się waha (poza najdłuższym okresem), co wpłynęło niekorzystnie na ocenę ryzyka.

Kto jest najefektywniejszy

Najwięcej punktów w kategorii wysokość stopy zwrotu z inwestycji zdobył MetLife (ponad 36,5 pkt na 43 możliwe). Stopa zwrotu tego OFE w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła 28 proc., a w ciągu pięciu – 36 proc. W okresie dziesięciu lat MetLife zarobił dla swoich klientów 96 proc. Jest to najlepszy wynik w tej kategorii. W ciągu 15 lat wypracował stopę zwrotu w wysokości 206 proc.

W okresie 15 lat funduszem z najlepszymi wynikami okazał się Generali; zarobił 218 proc. Drugie miejsce zajął ING (216 proc.). PZU Złota Jesień (stopa zwrotu również 216 proc.) jest trzecia.

Drugie miejsce pod względem stóp zwrotu we wszystkich analizowanych okresach łącznie zajmuje Nordea. Zdobyła w sumie 36 pkt. Fundusz ten jest najlepszy w okresie trzech i pięciu lat, a w zestawieniu z wynikami za dziesięć lat zajmuje drugą pozycję (90 proc.). W ciągu ostatnich 15 lat Nordea wypracowała 211 proc.

Trzecią pozycję w rankingu według stóp zwrotu, z dorobkiem 25 pkt, zajął ING. Wypada on słabo w krótkim okresie, natomiast jest na drugim miejscu w czasie ostatnich 15 lat.

Bezpieczeństwo w cenie

Za bezpieczne inwestowanie oszczędności emerytalnych najwięcej punktów zdobył fundusz AXA (41 pkt na 43 możliwe). Pod tym względem AXA jest najlepsza wśród wszystkich OFE w krótkim i średnim terminie. W okresie 10 i 15 lat znajduje się natomiast na drugiej pozycji.

Jest to więc bezsprzecznie lider zestawienia pod tym względem. Daleko za nim jest peleton, który otwiera Allianz z wynikiem 35 pkt. Właśnie ten fundusz wyprzedza AXĘ w długich okresach.

Tuż za Allianz znalazł się Generali z oceną bezpieczeństwa 34 pkt.

Rok po zmianach

Od lutego 2014 r. fundusze emerytalne inwestują głównie w akcje. W ciągu 14 miesięcy, jakie upłynęły od tamtego czasu, najwyższą stopę zwrotu osiągnęła AXA (7,5 proc.), drugi jest PKO BP Bankowy (7 proc.). Natomiast najsłabiej inwestowały Pekao (4,1 proc.) i ING (4 proc.).

Wyniki te odzwierciedlają sytuację na warszawskim parkiecie. Akcje obecnie stanowią ponad 80 proc. aktywów OFE, z czego te notowane na warszawskiej giełdzie wypełniają trzy czwarte portfeli. Trudno więc oczekiwać, żeby fundusze zachowywały się znacząco lepiej niż indeksy na krajowym parkiecie.

Najbardziej stabilnymi wynikami w ostatnim roku mogą się pochwalić Axa i Aegon. Największe wahania wartości jednostki wystąpiły w Pekao i Pocztylionie.

Zaznaczamy jednak, że trudno jest rzetelnie ocenić otwarte fundusze emerytalne w tak krótkim, nieco ponadrocznym, terminie.

W poprzednim rankingu, opublikowanym w październiku 2014 r., zmieniliśmy sposób oceny OFE. Teraz zastosowaliśmy takie same kryteria jak pół roku temu. Oceniane kategorie i punktację pokazujemy w tabeli obok.

Opinia

Ewa Małyszko | prezes PKO Bankowy PTE

PKO BP Bankowy OFE osiąga dobre wyniki inwestycyjne, co pokazuje ranking funduszy emerytalnych. Utrzymujemy wysoką pozycję pod względem stóp zwrotu uzyskanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Jest to dla nas dowód, że przyjęliśmy trafną strategię inwestycyjną. Natomiast dla naszych klientów stanowi to wartość w postaci ponadprzeciętnego wzrostu wartości ich aktywów.

Pierwsze miesiące 2015 r. sprzyjały inwestycjom funduszy emerytalnych. Dzięki temu stopa zwrotu PKO OFE w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła ponad 5 proc.

Już na koniec stycznia 2015 r. średnia stopa zwrotu osiągnięta przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne wyniosła 1,2 proc. W tym czasie stopa zwrotu PKO OFE była najwyższa w całej grupie, wyniosła 1,7 proc. Jak wiadomo, od wyników inwestycyjnych zależy wielkość przyszłych emerytur członków funduszy.

W PKO OFE chcemy utrzymywać ten trend wzrostowy między innymi poprzez zwiększanie udziału inwestycji zagranicznych w portfelu. Pozwoli nam to na budowanie przewagi konkurencyjnej i przełoży się na wzrost aktywów naszych klientów.

Mateusz Pawlak

Trzy pierwsze miejsca w naszym najnowszym rankingu OFE, przygotowanym na podstawie wyników w długim terminie, zajmują: AXA, Nordea i Allianz (patrz: >G2).

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami