10 procent gospodarstw domowych w Polsce ma istotne problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań finansowych. Tak wynika z badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Zdaniem dyrektora generalnego KPF Andrzeja Rotera biorąc na przykład kredyt, nie zawsze liczymy się z tym, jakie są nasze możliwości budżetowe. Z badania wynika, że 50 procent gospodarstw zaciągając zobowiązania nie robi tego racjonalnie a często postępuje lekkomyślnie.

Zdaniem Kazimierza Janiaka - prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, kluczem do uniknięcia problemów ze spłatą zobowiązań jest większa odpowiedzialność kredytobiorców. Ta zaś będzie większa, jeśli ich wiedza będzie większa. Stąd potrzebna jest edukacja finansowa społeczeństwa. Tym bardziej, że mamy na co dzień do czynienia z najróżniejszymi rodzajami działań finansowych. Doktor Janiak ubolewa, że w Polsce nie przyjęto narodowej strategii edukacji finansowej społeczeństwa, tak jak jest to w przypadku innych krajów europejskich nie tylko należących do Unii jak Czechy, Irlandia, Hiszpania czy Holandia. Taką strategię ma też na przykład Rosja.

Badania wykazały, że ponad 70 procent Polaków przyznaje, że poziom ich wiedzy finansowej jest na niskim poziomie.