Meandry emerytury częściowej

Wniosek o emeryturę częściową działa jak suwak bezpieczeństwa – wszystkie pieniądze z indywidualnego konta w otwartym funduszu emerytalnym są przenoszone na subkonto w ZUS.

Publikacja: 22.10.2014 16:34

Meandry emerytury częściowej

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak

Nieznacznie, ale systematycznie rośnie liczba mężczyzn – bo tylko oni mają teraz prawo – korzystających z częściowej emerytury. Pod koniec września było to 800 panów. Jeden z czytelników, który do osiągnięcia wieku emerytalnego ma jeszcze cztery lata zapytał: a co dzieję się z pieniędzmi odłożonymi w OFE? Czy jeśli skorzystam z emerytury częściowej to wszystkie zostaną przekazane do ZUS, czy tylko połowa?

Odpowiedź jest prosta: wszystkie. Jeśli z wnioskiem o świadczenie czasowe wystąpi członek OFE, to fundusz emerytalny ma obowiązek przekazania całości zgromadzonych pieniędzy na koncie ubezpieczonego w OFE do ZUS. Zostaną zapisane na subkoncie, staną się częścią wysokości emerytury. Ale najpierw przypomnijmy zasady przyznawania emerytur częściowych. To świadczenie przeznaczone dla 62 - letnich kobiet i 65 - letnich mężczyzn, gdzie panie mają 35 – letni staż ubezpieczeniowym a panowie 40 – letni. Emerytura częściowa to połowa emerytury obliczonej w całości według nowych, zreformowanych zasad. Ważne więc ile zapisano na naszych kontach w ZUS oraz ile mieliśmy jednostek rozrachunkowych w OFE. Zapewne stąd pytanie czytelnika jaka część z pieniędzy z OFE jest przekazywana do ZUS, gdy będzie się starał o emeryturę częściową.

Pamiętajmy: emerytura częściowa to zawsze połowa tego ile mamy zapisane na kontach. Jeśli o nią wystąpimy i jest niższa niż emerytura minimalna gwarantowana – trudno, ZUS nam jej nie podniesie. Ale co jest ważne: nie musimy przerywać zatrudnienia, ani prowadzenia firmy by wystąpić o emeryturę częściową. Nie jest ważne przy tym ile zarabiamy bo to świadczenie nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów - bez względu na to, z jakiego tytułu są osiągane.

Co więcej: możemy ją dostawać także, gdy osiągniemy powszechny wiek emerytalny. Zamiana częściowej emerytury na pełną ma miejsce tylko wtedy gdy napiszemy odpowiedni wniosek. Co ważne w przypadku pracujących osób – musimy rozwiązać stosunek pracy.

Emerytura częściowa pomniejsza nasze emerytalne zasoby w ZUS. Gdy zechcemy mieć pełną emeryturę, to podstawa jej obliczenia zostanie zmniejszona o kwotę pobranej częściowej emerytury w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ciekawy jest również sposób obliczania tego świadczenia dla osób, które były ubezpieczone w Polsce i w UE, albo innym kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Otóż liczy się staż ubezpieczeniowy, ale zagraniczne okresy ubezpieczenia nie wpływają na wysokość emerytury częściowej. Jak tłumaczy ZUS na swojej stronie internetowej „wysokość tej emerytury nie zależy od długości przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, ale od wysokości składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS".

Co to oznacza? ZUS tłumaczy na przykładzie pana Michała

Pan Michał (ur. 15.01.1949 r.) ubiega się o emeryturę częściową. Ponieważ przez 30 lat pracował w Polsce, a przez 10 lat w Wielkiej Brytanii, spełnia warunki do przyznania tego świadczenia.

Podstawę obliczenia wysokości emerytury częściowej stanowić będzie kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenia emerytalne w Polsce zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, podzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Emerytura częściowa wynosi 50 proc. tej kwoty.

Okres ubezpieczenia przebyty w Wielkiej Brytanii nie jest w tym przypadku uwzględniany dla ustalenia wysokości świadczenia, ponieważ wysokość polskiej emerytury zależy wyłącznie od składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS.

Co to znaczy dla osób, które pracowały w Polsce i w innych krajach? Ich emerytura częściowa może być mniejsza niż połowa ostatecznego świadczenia.

ZUS

Nieznacznie, ale systematycznie rośnie liczba mężczyzn – bo tylko oni mają teraz prawo – korzystających z częściowej emerytury. Pod koniec września było to 800 panów. Jeden z czytelników, który do osiągnięcia wieku emerytalnego ma jeszcze cztery lata zapytał: a co dzieję się z pieniędzmi odłożonymi w OFE? Czy jeśli skorzystam z emerytury częściowej to wszystkie zostaną przekazane do ZUS, czy tylko połowa?

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?