Ponad osiem tysięcy firm podpisało z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny, albo odroczyło termin spłaty składek ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu. Jeszcze więcej, bo ponad 8,8 tys. przedsiębiorstw dostało decyzję o umorzeniu składek. Ale umowy pomiędzy ZUS, a firmami nie mogą dotyczyć części składek płaconych przez pracowników.

Ważne dla pracownika Składki na ubezpieczenia społeczne po części płacone są z pensji pracownika ( i wliczane do wynagrodzenia brutto), a w części przez pracodawcę. Szefowi ( firmie) nie wolno zatrzymać składek płaconych z pensji pracownika, nawet jeśli ma kłopoty finansowe. Jeśli chcemy sprawdzić czy nasze składki są terminowo i w odpowiedniej wysokości odprowadzane to możemy zrobić to online jeśli mamy profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a jeśli nie – musimy zapytać w oddziale ZUS.

Ważne dla firmy

Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność i płacimy składki tylko za siebie możemy złożyć w ZUS wniosek o rozłożenie ich na raty, o przesunięcie terminu wpłaty, lub gdy nasza sytuacja jest katastrofalna – o ich umorzenie. W przypadku osób samozatrudnionych istnieje możliwość rozłożenia na raty także składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli zaś mamy pracowników, to umowy z ZUS mogą dotyczyć tylko części składek, które odprowadza pracodawca. Gdy zależy nam o odroczeniu płatności wniosek składamy przed terminem, w którym powinniśmy zapłacić składki. Jeśli chcemy dług rozłożyć na raty występujemy z odpowiednim wnioskiem i dokumentami go uzasadniającymi (pokazującymi kondycję finansową przedsiębiorstwa).

Część informacji jak postępować możemy znaleźć na stronie: www./zus.pl/ulgiiumorzenia. Ale o to, jakie dokumenty przedstawić w konkretnej sprawie warto porozmawiać w ZUS boi są różne w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. W przypadku umowy ratalnej nie są naliczane odsetki za zwłokę (datą graniczną jest dzień złożenia wniosku), za to ZUS pobiera przy każdej racie opłatę prolongacyjną, w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Opłatę trzeba również płacić przy przesunięciu terminu spłaty składek.