Rekordowa podaż akcji z OFE

W ubiegłym miesiącu OFE zmniejszały zaangażowanie w walorach spółek giełdowych. Skala podaży sięgnęła 0,8 mld zł, co jest rekordem w historii otwartych funduszy emerytalnych.

Publikacja: 18.09.2014 21:31

Rekordowa podaż akcji z OFE

Foto: Bloomberg

W sierpniu OFE sprzedały znacznie więcej akcji niż kupiły. Jak wynika z wyliczeń DM PKO BP bilans wyniósł -0,8 mld zł. Ujemne zakupy netto miały miejsce zarówno wśród akcji notowanych na warszawskim parkiecie jak i tych z rynków zagranicznych. Podaż na rynku krajowym wyniosła 0,5 mld zł, natomiast akcji zagranicznych OFE pozbyły się za 0,3 mld zł. Podobne szacunki przedstawiły też inne domy maklerskie. Według analityków DM Trigon ujemne bilans na akcjach w portfelach OFE wyniósł 0,7 mld zł. Na tyle samo podaż oszacował bank Espirito Santo. Zdaniem Analityków DM BZ WBK było to 0,8 mld zł.

Lwią część tego efektu wygenerował fundusz ING. Największy na rynku fundusz pozbył się akcji za ponad 1 mld zł. Ujemne zakupy netto miały też Generali, PKO BP Bankowy, Amplico, Axa, Warta i Pekao. Za to więcej kupowały niż sprzedawały Aviva (0,4 mld zł) i PZU 'Złota Jesień (150 mln zł). Jak mówią nam anonimowo przedstawiciele towarzystw emerytalnych, fundusze pozbywały się głównie akcji dużych spółek z indeksu WIG20. Ich zdaniem przez większą część sierpnia po stronie popytowej znajdowały się fundusze zagraniczne. Do kupujących w końcówce miesiąca mogły dołączyć się TFI, które prawdopodobnie nabywały przede wszystkim głównie małe i średnie spółki, co znalazło odbicie we wzroście takich walorów w ostatnich dniach sierpnia. Jak mówi „Rz" pragnący zachować anonimowość jeden z zarządzających OFE, sprzedaż na rynku krajowym można tłumaczyć przewidywaniami co do sytuacji geopolitycznej czy polityki monetarnej za Oceanem.

- Warto zwrócić uwagę, na fakt, że OFE, przez zmiany w ustawie zostały wepchnięte w wysoki udział akcji w portfel – mówi. - Zarządzający od pierwszego miesiąca wejścia zmian w ustawie o OFE stopniowo zmniejszają zaangażowanie w akcje , co miało miejsce również w sierpniu – tłumaczy. Jak dodaje, sprzedaż akcji zagranicznych mogła wymusić opinia KNF, która zmieniła metodologię wyliczania udziału tych walorów w portfelach OFE, przez co niektóre fundusze (wśród nich ING) miały przekroczony 10 proc. limit.

- Ponadto wyprzedaż w ING-u mogła być także podyktowana oczekiwaniami co do osłabienia się euro w stosunku do dolara – dodaje nasz rozmówca. Większość pozycji w akcjach zagranicznych na koniec 2013 roku posiadali w akcjach denominowanych w euro.

Według Krzysztofa Zawiły, zarządzającego OFE Generali większa sprzedaż netto wynika z dostosowania portfela i zwykłej działalności inwestycyjnej funduszy.

- OFE chcą utrzymywać stały poziom akcji w swoich portfelach, który obecnie wynosi około 83 proc. i w zasadzie od jakiegoś czasu nie ulega zmianie – tłumaczy Zawiła. - Mimo realizacji zysków udział walorów spółek giełdowych wśród aktywów OFE nie zmienił się. Wynika to ze wzrostu cen akcji – podkreśla zarządzający. Jak zaznacza, być może fundusze nie chcą mieć wyższego udziału tych papierów by nie wystawiać się na większe ryzyko, które i tak w przypadku całego portfela jest już wysokie.

Zawiła jest zdania, że OFE nie będą masowo pozbywały się akcji, bo nie mają alternatywy inwestycyjnej.

- Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce jest bardzo płytki. Inwestycje w zagraniczne papiery dłużne spółek blokuje brak możliwości inwestowania w instrumenty pochodne obniżające ryzyko walutowe – uważa zarządzający.

Jak zwraca uwagę nasz anonimowy rozmówca chociaż skala wyprzedaży akcji przez OFE w sierpniu może wydawać się duża, trzeba pamiętać, że obecnie fundusze mają w walorach spółek giełdowych około 120 mld zł.

- Miesięczna sprzedaż na rynku krajowym rzędu 0,4 mld zł daje około 20 mln na sesję co przy średnich dziennych obrotach w sierpniu wynoszących 800 mln zł, stanowi zaledwie 5 proc. – wylicza.

W sierpniu OFE sprzedały znacznie więcej akcji niż kupiły. Jak wynika z wyliczeń DM PKO BP bilans wyniósł -0,8 mld zł. Ujemne zakupy netto miały miejsce zarówno wśród akcji notowanych na warszawskim parkiecie jak i tych z rynków zagranicznych. Podaż na rynku krajowym wyniosła 0,5 mld zł, natomiast akcji zagranicznych OFE pozbyły się za 0,3 mld zł. Podobne szacunki przedstawiły też inne domy maklerskie. Według analityków DM Trigon ujemne bilans na akcjach w portfelach OFE wyniósł 0,7 mld zł. Na tyle samo podaż oszacował bank Espirito Santo. Zdaniem Analityków DM BZ WBK było to 0,8 mld zł.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy