PPE – powstaje mniej programów niż upada, ale za to są silniejsze

Część przedsiębiorców zlikwidowała w pracowniczy program emerytalny bo nie miała pieniędzy za płacenie składek. W innych firmach – jak przypuszcza KNF – mogło dojść do porozumienia między szefostwem a załogą: podwyżki za likwidację PPE.

Publikacja: 24.08.2014 13:02

PPE – powstaje mniej programów niż upada, ale za to są silniejsze

Foto: Bloomberg

PPE – powstaje mniej programów niż upada, ale za to są silniejsze

Część przedsiębiorców zlikwidowała w pracowniczy program emerytalny bo nie miała pieniędzy za płacenie składek. W innych firmach – jak przypuszcza KNF – mogło dojść do porozumienia między szefostwem a załogą: podwyżki za likwidację PPE.

Zawirowania koniunktury gospodarczej coraz wyraźniej wpływają dla rozwoju pracowniczych programów emerytalnych. Co prawda wciąż zwiększa się liczba oszczędzających w ramach PPE, ale przyrost składki id dwóch lat jest niski – wynosi 4 proc., a przedsiębiorcy coraz ostrożniej określają wysokość składki, jaką przekazują do programów pracowniczych. W zeszłym roku zlikwidowano 57 PPE, a założono 33.

Komisja Nadzoru Finansowego zwraca jednak uwagę na to, iż w nowych programach na dodatkową emeryturę oszczędza 26 razy więcej osób, niż robiło to w likwidowanych. I chociaż ta proporcja jest imponująca, to w 33 nowych PPE oszczędza na emeryturę ponad 20,5 tys. osób, a z dodatkowej emerytury w ramach PPE zrezygnowało 766 osób. Na rachunkach uczestników PPE utworzonych w 2013 r., według stanu na koniec grudnia zaewidencjonowanych było 38,7 mln zł, przy łącznej kwocie środków zgromadzonych w programach zlikwidowanych w 2013 r.- 23,2 mln zł. Pod koniec zeszłego roku istniało 1.070 pracowniczych programów emerytalnych z ok 375,0 tys. osób. Wartość aktywów zgromadzonych w PPE na koniec 2013 r. wyniosła 9,4 mld zł.

Nadzorca finansowy zwraca uwagę na to, że z 57. wykreśleń PPE aż w przypadku 41. Wynikało to z przyczyn finansowych. Firmy upadały, pracodawcy nie mieli pieniędzy by opłacać składki, albo o likwidacji programu wspólnie zdecydowali: pracodawcy i reprezentacja pracowników. KNF w raporcie o sytuacji PPE w 2013 roku przypomina, że pracodawca składając wniosek o wykreślenie programu z rejestru w związku z zawarciem porozumienia o likwidacji, nie wskazuje powodów, dla których porozumienie zostało zawarte. Komisja przypuszcza, że część porozumień o rozwiązaniu umowy zakładowej to efekt negocjacji na temat podwyżek płac kosztem likwidacji PPE.

Większość z zamkniętych PPE było obsługiwanych obsługiwane przez zakłady emerytalne, zaś powstają głownie ( dwa z trzech) programy w formie umowy z funduszem inwestycyjnym. Największymi podmiotami, które w zeszłym roku zarejestrowały programu były Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz Sitech sp. z o.o. W tych trzech Programach uczestniczyło 18,3 tys. osób pod koniec roku. Natomiast do pozostałych 30 PPE zarejestrowanych w 2013 roku przystąpiło łącznie 2,2 tys. osób. W zeszłym roku PPE założyły firmy działające na rynku finansowym ( oprócz PKO BP S.A., ING Lease (Polska) sp. z o.o., Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi oraz PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) oraz podmioty wchodzące w skład korporacji międzynarodowych ( firmy z grupy Mondelez Polska, Tikkurila Polska).

Pracodawcy rzadziej niż rok wcześniej decydowali się na maksymalną wysokość składki podstawowej - 7 proc. wynagrodzenia (13 PPE w 2012 r., 8 w 2013 r.). KNF uważa, że „dodatkowe formy zabezpieczenia emerytalnego jak dotychczas nie osiągnęły pożądanego poziomu rozwoju. Wydaje się, że bez silniejszych bodźców, np. zachęt o charakterze fiskalnym, nie nastąpi zdecydowane zdynamizowanie jego wzrostu". aft

III filar w 2013 roku Łącznie IKE i IKZE w 2013 roku założyło 110 tys. osób, zaś PPE zostało objętych nieco ponad 20 tys. osób. Ogółem w III filarze na koniec 2013 roku zgromadzone były aktywa w wysokości 13,8 mld zł (dla porównania w II filarze – otwartych funduszach emerytalnych - w tym samym okresie było prawie 300 mld zł, teraz jest połowa).

PPE – powstaje mniej programów niż upada, ale za to są silniejsze

Część przedsiębiorców zlikwidowała w pracowniczy program emerytalny bo nie miała pieniędzy za płacenie składek. W innych firmach – jak przypuszcza KNF – mogło dojść do porozumienia między szefostwem a załogą: podwyżki za likwidację PPE.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami