Konfederacja Lewiatan przedstawiła ekspertyzę Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (WISE Institute), z której wynika, iż najbardziej zmiany mogą być dotkliwe w dziale gospodarki administrowanie i działalność wspierająca, czyli między innymi w firmach ochroniarskich oraz świadczących usługi dla biznesu.

Rząd w projekcie ustawy, jaki od kilku miesięcy znajduje się w Sejmie proponuje, aby od przychodów pracownika pracującego na umowie zleceniu odprowadzać składkę do ZUS, odpowiadającą składce od płacy minimalnej. Obecnie odprowadza się ją od jednej, najczęściej najniższej umowy. Zaletą takiego rozwiązania jest umożliwienie pracownikom wykonującym pracę na umowach zlecenia odkładania składki na emeryturę. Na zmiany zgodziły się związki zawodowe i pracodawcy. Ale ci ostatni zwracają uwagę na to, iż wadą nowego rozwiązania jest wzrost kosztów pracy. Ich zdaniem firmy muszą mieć czas by przygotować się do zmiany. Trzy miesiące – a taki termin proponuje rząd – to zbyt mało.

Według wyliczeń ekspertów ozusowanie umów zleceń może podwyższyć koszty pracy nawet o 30 procent. To rozwiązanie może uderzyć w najmniej wykwalifikowanych pracowników oraz w osoby młode.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła właśnie ekspertyzę Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (WISE Institute) z której wynika, że 12-miesięczne vacatio legis w znacznym stopniu łagodzi niepożądane następstwa zmian, które zostały uwzględnione w nowej ustawie. Co istotne, korzyści te dotyczą wszystkich uczestników rynku: zarówno pracowników, jak i pracodawców oraz budżetu państwa.

Przygotowano cztery scenariusze tego jak na nową parapodatkową sytuację mogą zareagować firmy (od zamiany części umów o pracę na umowy zlecenia, przez redukcję pracowników, aż do poszerzenia szarej strefy) i z wyliczeń WISE wynika, iż w każdym przypadku dłuższe vacatio legis będzie miało mniejsze znaczenie dla pracowników. Na przykład część firm może zdecydować się na zwalnianie pracowników, którzy dotąd mieli umowy zlecenia. Przy rocznym okresie przejściowym redukcje mogą wynieść 3 proc. Przy kwartalnym – 7 proc.