Ostatni raport Davida Murraya ostro krytykuje opłaty pobierane przez fundusze i proponuje ich obniżenie nawet o 40 proc. W Australii podstawą jest prywatny system emerytalny zarządzany przez fundusze emerytalne. Obecnie ich aktywa wynoszą aż 1,7 bln dolarów, co w rankingu światowym stawia kraj na 4 miejscu. Mimo tak wysokich aktywów koszty operacyjne funduszy są wśród najwyższych z państw OECD. To daje pole do ich regulacji i znaczącej poprawy dochodów emerytalnych.

Okresowy raport przeprowadzony pod przewodnictwem Davida Murraya, byłego dyrektora naczelnego Commonwealth Bank of Australia, sugeruje, że opłaty pobierane przez cały system emerytalny powinny zostać obniżone o 40 proc. Taki krok pozwoliłby zaoszczędzić 6,6 mld dolarów rocznie z kosztów bieżących, które są na poziomie niemal 19 mld dolarów. Zwiększyłoby to średnią wypłatę emerytur o ponad 37 tyś. dolarów.

-Jest szansa na innowacje, które przełożą się na lepsze wyniki dla emerytów i zaspokoją potrzeby starzejącego się społeczeństwa – mówi Murray. Raport sugeruje pójść w ślady Chile i wprowadzić zasadę, że domyślnym funduszem, który obsługuje nowe konta emerytalne jest ten charakteryzujący się najniższymi kosztami. W południowoamerykańskim kraju ten ruch z 2008 roku doprowadził do obniżenia opłat w funduszach o 65 proc.

Kolejną sugestią w raporcie jest zwrócenie się mocniej w stronę pasywnego inwestowania. Obecne aktywne zarządzanie używane jest w pogoni za wysokimi zyskami i skupia się jedynie na rankingach wydajności porównujących fundusze. Wpływa to na wyższe koszty transakcji i opłaty za zarządzanie. Proponuje się także wprowadzenie uczciwych cen za zmianę alokacji aktywów, które obecnie są zerowe lub bardzo niskie. Zbyt częste przełączanie inwestycji przez ubezpieczonych podnosi koszty transakcji i wymusza na funduszach posiadanie płynnych aktywów, co niekorzystnie odbija się na inwestycjach długoterminowych.

Szacuje się, że do 2038 roku wartość aktywów w funduszach wzrośnie do 8,5 -12,2 bln dolarów przekraczając te ulokowane w sektorze bankowym. Wtedy fundusze będą niezaprzeczalnym źródłem finansowania dla działalności gospodarczej. Obecnie trwają konsultacje na temat rozwiązań przedstawionych w raporcie. Ostateczne zalecenia zostaną przesłane rządowi w listopadzie.