Główny Urząd Statystyczny podał informacje o wartości nabywczej przeciętnych wynagrodzeń oraz emerytur i rent po pierwszym półroczu. Wynika z nich, iż emerytury i renty z systemu powszechnego (wypłacane przez ZUS) oraz służb mundurowych, sędziów i prokuratorów rosną wciąż szybciej od płac. Za to wartość realna świadczeń wypłacanych przez KRUS jest wyższa niż przed rokiem, ale różnica systematycznie maleje.

Z danych tych wynika, iż przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu była o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 1981,23 zł ( realnie wzrosła o 3,4 proc.) W czerwcu średnie świadczenie to 2002,50 zł (wzrost w skali roku o 3,7proc.). Zaś przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I półroczu była wyższa o 2,6 proc. (realnie o 1,9 proc.) i wyniosła 1141,46 zł.

W ciągu sześciu miesięcy tego roku siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ( a więc w firmach gdzie pracuje od dziesięciu osób) była wyższa niż przed rokiem o 3,7 proc.. W czerwcu. płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 3,2 proc.

W marcu tego roku wszystkie świadczenia zostały w ramach waloryzacji podniesione o 1,6 proc.