Przejęcie pieniędzy z OFE obniżyło dług

Księgowa sztuczka polegająca na umorzeniu obligacji znajdujących się w portfelach funduszy poprawiła statystyki polskiego długu.

Publikacja: 22.07.2014 18:20

Przejęcie pieniędzy z OFE obniżyło dług

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Spadło, i to znacznie, zadłużenie państwa i samorządów, informuje europejski urząd statystyczny Eurostat, w końcu ostatniego kwartału ubiegłego roku wynosiło 57,1 proc. PKB, na koniec pierwszego kwartału tego roku wyniosło 49,5 proc. PKP. W ujęciu kwotowym spadło z 934,6 mld zł do 818,98 miliarda. Minister Jacek Rostowski planował spadek długu państwowego o 8 proc. a samorządowego o 9 proc., w wyniku przejęcia części aktywów OFE do ZUS i zmian w sposobie obliczania długów.

Dług dla całej UE wzrósł z 86,2 do 88 proc. Natomiast dług publiczny krajów strefy euro wzrósł w okresie od pierwszego kwartału 2013 do pierwszego kwartału 2014 z 92,5 proc. do 93,9 proc. PKB.

Oprócz Polski spadek długu w okresie ostatniego roku miały również: Niemcy (o 1,1 pkt proc.), Grecja (o 1 pkt proc.), Czechy (o 0,4 pkt proc.), Dania (o 0,3 pkt proc.) i Luksemburg (też o 0,3 pkt proc.). W Estonii poziom długu pozostał na niezmienionym poziomie. Najmocniej dług wzrósł natomiast w tym czasie w: Słowenii (7 pkt proc.), na Węgrzech (5 pkt proc.), w Belgii i Portugalii (po 3,9 pkt proc.).

Patrząc na stosunek wielkości długu do PKB najbardziej zadłużona jest Grecja. Dług sięga tam 174,1 proc. PKB. Dalej są Włochy (135,6 proc.) i Portugalia (132,9 proc.). Dług powyżej 100 proc. PKB mają jeszcze Cypr i Belgia. Nieco tylko poniżej tej granicy są Hiszpania, Francja i Wielka Brytania. Węgry mają 84,3 proc. PKB długu. Poziom 60 proc. zadłużenia do PKB przekracza 12 krajów Unii. Najmniej zadłużone w stosunku do PKB są: Estonia (10 proc.), Bułgaria (20,3 proc.) i Luksemburg (22,8 proc.).

Na początku lutego 51,5 proc. środków zgromadzonych w OFE trafiło do ZUS. Transfer wymusiła rządowa ustawa emerytalna. Następnie umorzono przejęte przez ZUS obligacje Skarbu Państwa, co za pomocą księgowego zabiegu, obniżyło jednorazowo jawny dług publiczny o około 134 mld zł. Pozostałe 19 mld zł przeznaczono na finansowanie bieżącej wypłaty świadczeń przez FUS. Drugą stroną tych operacji był wzrost ukrytego długu publicznego o ok. 150 mld zł.

Zarówno sama ustawa, jak i sposób jej uchwalania wzbudzają zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej. Obecnie rząd podkreśla, że ewentualne zakwestionowanie ustawy przez Trybunał Konstytucyjny oznaczałoby znaczny wzrost długu publicznego w 2014 r. o blisko 146 mld zł. Zdaniem wiceminister finansów Izabeli Leszczyny konieczne byłoby wówczas drastyczne zacieśnienie polityki fiskalnej.

Spadło, i to znacznie, zadłużenie państwa i samorządów, informuje europejski urząd statystyczny Eurostat, w końcu ostatniego kwartału ubiegłego roku wynosiło 57,1 proc. PKB, na koniec pierwszego kwartału tego roku wyniosło 49,5 proc. PKP. W ujęciu kwotowym spadło z 934,6 mld zł do 818,98 miliarda. Minister Jacek Rostowski planował spadek długu państwowego o 8 proc. a samorządowego o 9 proc., w wyniku przejęcia części aktywów OFE do ZUS i zmian w sposobie obliczania długów.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami