Emerytura częściowa wchodzi małymi kroczkami

Od stycznia istnieje możliwość pobierania emerytur częściowych. Na razie tylko dla mężczyzn, niewielu, bo urodzonych w pierwszym kwartale 1949 roku oraz na krótko, bo na kilka miesięcy.

Publikacja: 02.03.2014 14:56

Emerytura częściowa wchodzi małymi kroczkami

Foto: Bloomberg

Zasady przyznawania tego świadczenia zainteresowały czytelniczkę. Chciałaby wiedzieć, czy emerytura częściowa zawsze przysługuje (po spełnieniu wymagań stażowych) gdy kobieta skończy 62 lata, a mężczyznę 65? Zainteresował ją czas ewentualnego pobierania tego świadczenia. „Czy kobieta urodzona 1 stycznia 1963 roku będzie mogła starać się o nią gdy skończy 62 lata i będzie ją mogła otrzymywać rok i pięć miesięcy (bo wtedy zdaje się osiągnie powszechny wiek emerytalny), a kolejna z lipca 1964 r. będzie mogła ją pobierać przez rok i 11 miesięcy, a koleżanka z października już przez dwa lata?" – pyta czytelniczka.

O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy specjalistów z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryturę częściową wprowadzono do ubezpieczeń społecznych w momencie wydłużania powszechnego wieku emerytalnego. To świadczenie, na które mogą się zdecydować osoby urodzone od 1949 roku, jeśli skończyli 65 lat panowie i 62 lata – panie i nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Muszą przy tym odpowiedni staż ubezpieczeniowy - kobieta przynajmniej 35 lat, mężczyzna 40 lat.

Tak więc od stycznia tego roku o to świadczenie mogą wystąpić panowie urodzeni w I kwartale 1949 roku. Jeśli jakiś pan obchodzi 65 urodziny w tym tygodniu, wystąpi o emeryturę częściową od kwietnia, to może ją otrzymywać przez co najmniej pięć miesięcy, bo osiągnie wiek emerytalny w sierpniu tego roku. Wtedy, jeśli chce dostać świadczenie pełne – musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Ale może również pobierać emeryturę częściową, może się to okazać interesującym rozwiązaniem dla osób pracujących.

Zasady otrzymania

Świadczenie można dostać gdy ma się odpowiedni:

Nie osiągnęło się powszechnego (podwyższonego) wieku emerytalnego

Wysokość emerytury częściowej

To połowa tego, co jest zapisane na kontach emerytalnych (indywidualnym oraz subkoncie w ZUS) oraz kapitału początkowego. Emerytura częściowa wynosi bowiem 50 proc. kwoty emerytury obliczonej w całości według nowych, zreformowanych zasad. Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje (roczne i kwartalne) składek i kapitału początkowego.

Jeśli o emeryturę częściową wystąpi członek OFE, to OFE ma obowiązek przekazania na fundusz emerytalny FUS całości środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, które zostaną zewidencjonowane na subkoncie w ZUS. Co ważne emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej, czyli może być niższa niż powszechna emerytura minimalna.

Jak długo można dostawać świadczenie

Radosław Milczarski z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zwraca uwagę na kilka ważnych szczegółów. Po pierwsze o emeryturę częściową może się ubiegać osoba, która nie osiąga żadnych przychodów (bo nie pracuje), jak też, pracująca - niezależnie od tego, jaka jest wysokość jej przychodów, bo to świadczenie nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów - bez względu na to, z jakiego tytułu są one osiągane.

- Wypłata emerytury częściowej może być kontynuowana także po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Zamiana częściowej emerytury na pełną emeryturę może nastąpić – na wniosek zainteresowanego. – tłumaczy Radosław Milczarski – pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

W przypadku ustalenia prawa do pełnej emerytury, podstawa jej obliczenia zostanie zmniejszona o łączną kwotę pobranej częściowej emerytury w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Emerytura częściowa dla pań

Pierwszymi kobietami, które mogą ubiegać się o emeryturę częściową - po osiągnięciu wieku 62 lat, a przed osiągnięciem ustalonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego, wynoszącego 62 lata i 1 miesiąc - są kobiety urodzone w I kwartale 1959 r. I będą mogły świadczenie to otrzymywać przynajmniej do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. A ponieważ wiek emerytalny podnoszony jest w tempie jednego miesiąca co kwartał, tak też wydłużać się może czas pobierania emerytury częściowej dla pań.

Informacje na stronie www.zus.pl

Zmiany w emeryturach obowiązujące od 1 lutego 2014 r.

Emerytura częściowa dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Zasady przyznawania tego świadczenia zainteresowały czytelniczkę. Chciałaby wiedzieć, czy emerytura częściowa zawsze przysługuje (po spełnieniu wymagań stażowych) gdy kobieta skończy 62 lata, a mężczyznę 65? Zainteresował ją czas ewentualnego pobierania tego świadczenia. „Czy kobieta urodzona 1 stycznia 1963 roku będzie mogła starać się o nią gdy skończy 62 lata i będzie ją mogła otrzymywać rok i pięć miesięcy (bo wtedy zdaje się osiągnie powszechny wiek emerytalny), a kolejna z lipca 1964 r. będzie mogła ją pobierać przez rok i 11 miesięcy, a koleżanka z października już przez dwa lata?" – pyta czytelniczka.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?