OFE liczą aktywa pod wielkie cięcie

Rusza operacja przejmowania z funduszy ponad połowy oszczędności zgromadzonych przez ich klientów.

Publikacja: 31.01.2014 02:09

OFE liczą aktywa pod wielkie cięcie

Foto: Bloomberg

To będzie pracowity weekend dla powszechnych towarzystwa emerytalnych. Zarządzające OFE firmy muszą się przygotować do operacji przeniesienia 51,5 proc. aktywów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To skutek przygotowanej przez rząd Donalda Tuska ustawy zmieniającej system emerytalny.

Trudna operacja

Całe przedsięwzięcie zacznie się w momencie zamknięcia piątkowych notowań. Proces przekazania ponad połowy aktywów z OFE do ZUS jest dosyć złożony.

– W pierwszej kolejności musimy podliczyć nasze aktywa na 31 stycznia. Taka wycena środków, która przekłada się na wycenę jednostki rozrachunkowej, to standardowa procedura, którą zawsze robimy kolejnego dnia roboczego. Z uwagi na złożoność procesu tym razem wykonamy ją w trakcie weekendu – mówi Grzegorz Łętocha, dyrektor ds. ryzyka inwestycyjnego i finansów w ING PTE.

Ten pierwszy etap wyceny jednostki towarzystwa emerytalne powinny zakończyć w sobotę. Następnie PTE przekażą tę informację swoim agentom transferowym, którzy na tej podstawie dokonają umorzenia odpowiedniej liczby jednostek na rachunkach klientów.

Każde towarzystwo w kolejnym etapie, bazując na informacji o liczbie i wartości umorzonych jednostek, wybierze instrumenty do przekazania, zgodnie z algorytmem zapisanym w ustawie. – Następnie PTE sporządza wykaz instrumentów przekazywanych do ZUS. Wykaz ten musi trafić do ZUS w poniedziałek do godz. 11, zarówno w formie papierowej, jak i opatrzonej podpisem elektronicznym – tłumaczy Grzegorz Łętocha.

– W dalszej kolejności bank depozytariusz funduszu dokonuje przekazania odpowiednich instrumentów do ZUS. Poszczególne klasy aktywów muszą trafić do ZUS przed konkretnymi godzinami zapisanymi w rozporządzeniu – dodaje.

Według rozporządzenia np. obligacje skarbowe muszą trafić do Zakładu do godziny 14. W zamian za środki, które znikną z rachunków klientów OFE, na ich subkontach w ZUS pojawi się zapis księgowy w odpowiedniej wysokości. Powinno to nastąpić do marca 2015 r.

Kłopotliwe przepisy

Nieco problematyczna okazała się dla PTE inspirowana przez resort pracy interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego, dotycząca zmarłych członków funduszy. Po śmierci ubezpieczonego OFE musi wypłacić odpowiednią kwotę spadkobiercom nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż trzy miesiące od złożenia dyspozycji wypłaty.

– Jak wynika z pisma KNF, 51,5 proc. środków takich zmarłych członków, które wciąż są na rachunkach w OFE, również musimy przekazać do ZUS – mówi Grzegorz Łętocha. – W efekcie uprawnieni do otrzymania pieniędzy zmarłego otrzymają połowę tej kwoty z OFE, a połowę z ZUS – dodaje ekspert.

PTE dostały jednak zbyt mało czasu na dostosowanie oprogramowania do tego zapisu. – To rodzi ryzyko opóźnień takich wypłat, a więc może naruszyć interesy uprawnionych. W skali całego rynku problem ten może dotyczyć kilku tysięcy osób – zaznacza Łętocha.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora

m.pawlak@rp.pl

„FT" krytykuje przejęcie aktywów

Reformę emerytalną skrytykował w czwartek „Financial Times", pisząc, że Polska w jej wyniku może stracić dobrą reputację solidnej gospodarki z rozwiniętym rynkiem kapitałowym.  Według gazety plany Warszawy budzą obawy poza granicami Polski. Jak pisze „FT", wśród europejskich ekspertów rynków finansowych i emerytalnych trwa zakulisowa debata, czy jest to sztuczka księgowa, czy niebezpieczny przykład konfiskaty aktywów bez odpowiedniej rekompensaty, który może być powielony przez inne rządy. Według dziennika nawet w najlepszym przypadku korzyści krótkoterminowe mogą zostać przewyższone przez koszty – długotrwały negatywny efekt wizerunkowy dla Polski i gorszą efektywność naszych rynków finansowych. To z kolei może źle wpłynąć na nasz wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Gazeta podkreśla także fakt zwiększonego ryzyka dla przyszłych emerytów. Nazywa rządowe zmiany „miękką quasi-konfiskatą", która jest częścią trendu, w który wpisują się podobne ruchy podjęte przez przez Węgry i Kazachstan.

To będzie pracowity weekend dla powszechnych towarzystwa emerytalnych. Zarządzające OFE firmy muszą się przygotować do operacji przeniesienia 51,5 proc. aktywów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To skutek przygotowanej przez rząd Donalda Tuska ustawy zmieniającej system emerytalny.

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami