Limity inwestycyjne OFE i gwarancje po nowemu

Rząd przyjął rozporządzenia dotyczące nowych limitów inwestycyjnych oraz zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego.

Publikacja: 29.01.2014 16:08

Rozporządzenie w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne zacznie obowiązywać od 1 lutego. Jego ostateczna wersja została nieco zmieniona w stosunku do budzących duże kontrowersje wcześniejszych propozycji.

Według ostatecznie przyjętego prawa fundusze emerytalne, lokując w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe nie mogą posiadać ich więcej niż 20 proc. jednej emisji. A gdy udział papierów wartościowych jednej spółki w aktywach funduszu przekracza 2 proc., to lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji.

W przypadku gdy fundusz posiada więcej niż 10 proc. jednej emisji akcji, to w tych papierach może mieć ulokowane maksymalnie 10 proc. swoich aktywów. Wcześniejszy projekt przewidywał ograniczenie tego limitu do 5 proc. aktywów. Część analityków zwracała uwagę, że po przekazaniu ponad połowy aktywów kilka funduszy musiałoby w takiej sytuacji pozbyć się znacznej części „nadwyżek" ponad 5-proc. limit.

W przypadku lokat w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego lokaty OFE nie mogą stanowić więcej niż 35 proc. jednej emisji.

– Rolą pozostawienia limitów inwestycyjnych dla otwartych funduszy emerytalnych jest spowodowanie możliwie mało zaburzającego rynek giełdowy przebiegu reformy – mówił we wtorek minister finansów Mateusz Szczurek.

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd dodatkowo zaakceptował nowe zasady funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego. Jest to instytucja, która powstała, by chronić oszczędności członków OFE przed utratą wartości ponad przyjętą w ustawie normę.

Jeżeli któryś z funduszy emerytalnych miał gorszy wynik niż połowa średniej stopy zwrotu wszystkich OFE, wówczas uruchamiany był tzw. mechanizm dopłaty. Fundusz emerytalny musiał uzupełniać braki w aktywach klientów. W tym celu powołano właśnie Fundusz Gwarancyjny, który składał się z dwóch części. Część podstawowa, na której dotychczas lądowało 0,1 proc. wartości aktywów OFE, jest zarządzana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Natomiast część dodatkowa, w której znajdują się środki odpowiadające 0,3 proc. aktywów funduszy, jest zarządzana przez powszechne towarzystwa emerytalne. Rządowa ustawa o OFE likwiduje właśnie tę drugą część.

Według nowych przepisów nastąpi to 1 lipca. Natomiast część podstawowa Funduszu Gwarancyjnego zarządzana przez KDPW pozostanie w niezmienionej wysokości.

Według przyjętego we wtorek rozporządzenia Fundusz Gwarancyjny nadal ma zapewniać bezpieczeństwo środków przyszłych emerytur. Będą z niego wypłacane środki członkom OFE na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PTE obowiązków wynikających z zarządzania funduszem.

Konto Funduszu będą zasilać powszechne towarzystwa emerytalne. Wysokość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego ustalona została na poziomie 0,3 proc. wartości netto aktywów OFE.

Śmierć nieprzewidziana prawem

Wśród licznych kontrowersji związanych ze zmianami w OFE pojawiło się też pytanie, kiedy zmarły członek funduszu przestaje do niego należeć. Zarządzające funduszami powszechne towarzystwa emerytalne, nie wiedziały, jak potraktować zmarłych przed 31 stycznia br. członków, którzy wciąż są zarejestrowani w OFE. Od śmierci ubezpieczonego do jego wyrejestrowana mija często długi czas. PTE nie były pewne, czy aktywa osób nieżyjących również mają podlegać ustawowemu przeniesieniu do ZUS. Dlatego zwróciły się w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego, której odpowiedź może nieco zaskakiwać. Zdaniem KNF umorzenie dotyczy każdego członka OFE, który ma na ten dzień na koncie jednostki rozrachunkowe. "Nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych, aby dokonywać różnicowania członków funduszu w oparciu o nieprzewidziane prawem kryteria, np. śmierć członka przed 31 stycznia 2014 r." ?– pisze Nadzór. Zgodnie z tą interperetacją członkiem OFE można być z zasadzie w nieskończoność.

Rozporządzenie w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne zacznie obowiązywać od 1 lutego. Jego ostateczna wersja została nieco zmieniona w stosunku do budzących duże kontrowersje wcześniejszych propozycji.

Według ostatecznie przyjętego prawa fundusze emerytalne, lokując w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe nie mogą posiadać ich więcej niż 20 proc. jednej emisji. A gdy udział papierów wartościowych jednej spółki w aktywach funduszu przekracza 2 proc., to lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą