Nowe limity wpłat na IKE i IKZE

W tym roku możemy więcej odłożyć na starość. Wzrosły maksymalne kwoty jakie możemy wpłacić na IKE i IKZE.

Publikacja: 03.01.2014 14:08

Nowe limity wpłat na IKE i IKZE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

W 2014 roku na indywidualne konto emerytalne będzie można wpłacić maksymalnie 11238 zł. To o 99 zł więcej niż w ubiegłym roku. Zgodnie z przepisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Jednak Polacy nie wykorzystują ustawowego limitu wpłat. Jak wynika z danych KNF w pierwszej połowie tego roku wysokość średniej wpłaty na IKE wyniosła jedynie 2,1 tys. Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 8,1 tys. zł.

W tym roku zmniają się zasady oszczędzania na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, które Polacy mogą zakładać od początku 2012 roku. IKZE nie cieszą się popularnością dlatego rząd uprościł nieco prawo dotyczące tej formy oszczędzania. Według nowej ustawy emerytalnej, której przepisy dotyczące trzeciego filara zaczną obowiązywac od połowy stycznia, limit wpłat na IKZE wynosi 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W tym roku jest to kwota 4495,20 zł.

Nowe prawo zmienia także sposób rozliczania wypłat na IKZE z fiskusem. W miejsce obecnie obowiązującego opodatkowania wypłaty z IKZE według skali PIT , wprowadzono opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 proc.

W zakresie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany te są  korzystne dla oszczędzającego z kliku względów. Oszczędzający albo osoba uprawniona, w razie śmierci oszczędzającego, przy wypłacie z IKZE zapłaci mniejszy podatek, tj. nie 18% lub 32% tylko podatek zryczałtowany w stawce 10 %. Tym samym nie wystąpi nadmierne obciążenie fiskalne w przypadku jednorazowej wypłaty z IKZE, tak jak mogło to mieć miejsce na gruncie dotychczasowych przepisów podatkowych. Z góry określona, znana wysokość podatku do zapłaty powoduje usunięcie elementu niepewności, co do wysokości podatku płaconego w przyszłości przy wypłacie środków z IKZE. Ponadto oszczędzający nie będzie musiał samodzielnie dokonywać rozliczenia podatku, jak przewidywały to przepisy w przypadku jednorazowej wypłaty z IKZE.  Sposób naliczania podatku został ujednolicony a instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE, bez względu na formę wypłaty (wypłata jednorazowa albo w ratach).

W zakresie zmian w ustawie o IKE oraz IKZE korzyści płynące dla oszczędzającego są następujące. Przez wprowadzenie limitu kwotowego wpłat na IKZE usunięto uciążliwe dla wielu oszczędzających procedury związane z ustaleniem, obowiązującej w roku poprzednim, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, która była wyznacznikiem do ustalenia dla danego oszczędzającego limitu wpłat na IKZE. W prowadzenie kwotowego limitu wpłat na IKZE umożliwia pełną dostępność do uczestnictwa w oszczędzaniu na IKZE.

- Uproszczenie zasad oszczędzania na IKZE, z pewnością uatrakcyjnią je jako dodatkową formę oszczędzania na przyszłą emeryturę - uważa Piotr Minkina, menedżer ds. produktów inwestycyjnych Union Investment TFI. Jednak te zachęty nie wystarczą.

- W ustawie zabrakło zwolnienia z podatku od wypłat z IKZE. Proponowane zapisy pozwalają wprawdzie zminimalizować element niepewności co do wysokości podatku, jaki w przyszłości zapłaci Klient, jednakże to nadal może stanowić barierę przed podjęciem decyzji o oszczędzaniu w tej formie – przestrzega Mariusz Zagajewski dyrektor departamentu indywidualnych ubezpieczeń na życie i emerytalnych w Generali.

- Brakuje także zmian w zasadach funkcjonowania IKZE i IKE w ramach Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych - dodaje.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami