Zmiany w OFE obniżą rentowność powszechnych towarzystw emerytalnych (zarządzających funduszami). Wartość swoich towarzystw emerytalnych będą musiały przeszacować grupy finansowe, które są ich właścicielami, m.in.: PKO BP, PZU oraz ING Bank Śląski, który ma 20 proc. udziałów w ING PTE.

Niższa wycena

Wpływ zmian w OFE na wyniki i wyceny PTE będzie widoczny poprzez dwa efekty. Po pierwsze przez ewentualne przeszacowanie w dół wartości samego aktywa, a po drugie przez mniejsze wpływy z zysków PTE.

– PKO BP po przejęciu OFE Polsat przeszacował wartość połączonego PTE Bankowy, uwzględniając rynkową wartość na podstawie ceny, jaką zapłacił za OFE Polsat. W przypadku ING w odniesieniu do jego udziałów w PTE ING nie było takiej konieczności. W efekcie jest duże prawdopodobieństwo, że PKO BP będzie musiał przeszacować w dół wartość PTE Bankowy, w przypadku ING zaś takiej konieczności na razie raczej nie będzie – uważa Marek Juraś, prezes Trigon TFI.

Tomasz Bursa z OPTI Capital szacuje, że ewentualny efekt związany z przeszacowaniem wartości PTE Bankowy może sięgnąć najwyżej kilkudziesięciu milionów złotych: 35–40. – W tym przypadku efekt związany ze spadkiem zysku towarzystwa będzie niższy. Po półroczu zysk pro forma połączonego PTE Bankowy wyniósł 13,5 mln zł, co pozwala oszacować wynik roczny połączonego towarzystwa na 25–30 mln zł w warunkach sprzed reformy – mówi Bursa.

16 mln Polaków należy dziś do otwartych funduszy emerytalnych

Spadek zysków

Analitycy uważają, że inna sytuacja będzie w przypadku ING PTE. – Nie spodziewam się większych korekt w wycenie, w przypadku PTE ING będzie zaś odczuwalny efekt związany ze spadkiem zysków PTE. Zysk ING Banku Śląskiego przypadający na udziały, które ma w PTE, wyniósł w ubiegłym roku 36 mln zł, a zakładając, że przychody towarzystw emerytalnych spadną o połowę, można przyjąć, że należny zysk może spaść do kilku milionów – szacuje Bursa.

Zmiany w OFE dotkną też największego polskiego ubezpieczyciela – PZU. W ubiegłym roku należące do spółki PTE zarobiło 79 mln zł, a w trzech kwartałach tego roku zysk netto wyniósł ponad 81 mln zł.

– PZU przestał już wcześniej uwzględniać PTE PZU w wycenie embedded value (wycenie zdyskontowanych przyszłych zysków i bieżącej wartości aktywów netto), bo uznał, że w sytuacji niewiadomej wokół tego, co się stanie z sektorem OFE, nie będzie w stanie odpowiednio oszacować przepływów tą metodą – tłumaczy Marek Juraś. W tym przypadku będzie odczuwalny spadek zysków z PTE. – Tu relatywnie będzie większy wpływ, ale i tak biorąc pod uwagę ubiegłoroczny zysk PTE, byłoby to tylko niecałe 3 proc. zysku całej grupy PZU, a nie zakładam, że zysk PTE nie spadnie do zera – uważa Tomasz Bursa.

Jednak przedstawiciele sektora zwracają uwagę, że tak naprawdę ostateczny efekt wystąpi dopiero w roku 2015, bo spodziewają się, że w przyszłym roku PTE dostaną zwrot składek z funduszu gwarancyjnego, który był utrzymywany w związku z funkcjonowaniem tzw. wewnętrznego benchmarku. Będą to pokaźne kwoty, w przypadku jednego średniej wielkości PTE może to być od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych.

Test za dwa lata

W kolejnych latach, czyli od 2015 r., sytuacja będzie dużo gorsza. – Głównym motorem będzie opłata za zarządzanie. Bo już teraz przychody z tego tytułu spadną o połowę w wyniku spadku aktywów, a gdyby jeszcze komuś przyszło do głowy ją obniżyć, to główny strumień przychodów dramatycznie stopnieje – mówi jeden z przedstawicieli sektora.

– Sama sytuacja OFE będzie w dużym stopniu zależała od tego, przy jakich poziomach cen aktywa będą przetransferowane do ZUS. Później istotne będzie też, ilu Polaków zostanie w OFE oraz jaki odsetek zdecyduje się na zmianę funduszu – podkreśla Marek Juraś.

Pojawiają się również opinie, że w takich funduszach jak ING odsetek klientów, którzy pozostaną w OFE, będzie wyższy, bo tam jest więcej świadomych klientów i przywiązanych do marki swojego funduszu emerytalnego. W gorszej sytuacji będą zaś powszechne towarzystwa emerytalne, które mają dużą grupę starszych klientów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.sajewicz@rp.pl