Polacy bardziej ufają ZUS niż OFE

Wciąż na instytucje finansowe patrzymy ze sporą rezerwą. ZUS w Polakach budzi więcej zaufania niż otwarte fundusze emerytalne i giełda.

Publikacja: 05.10.2013 15:36

Polacy bardziej ufają ZUS niż OFE

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

W ramach badania „Diagnoza Społeczna"  sprawdzane jest zaufanie do instytucji finansowych. Na początku tego roku zaufanie do OFE deklarowało 20 proc. respondentów.  Co ciekawe czterech Polaków na dziesięciu nie miało na ich temat zdania, a pozostali – nie ufali im. ( tak wynika z tegorocznej edycji „Diagnoza Społeczna 2013")

Jeszcze z większym dystansem Polacy (w badaniu wzięło udział ponad 12,3 tys. gospodarstw domowych, ponad 36 tys. osób) traktują giełdę. Zaufanie do giełdy w ma 16 proc. ankietowanych, a zdecydowany brak zaufania wyraża 34 proc. Aż dla połowy respondentów warszawski parkiet jest obojętny. Pośród tych, co mają zdanie, stopień zaufania do giełdy wynosi 32 proc.

Na tym tle Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypada znakomicie. 36 proc. odpowiedzi na pytanie Czy ma Pan(i) zaufanie do ZUS? jest pozytywnych. Brak zaufania do ZUS wykazuje 45 proc. respondentów. Nie miało zdania 19 proc. pośród nich. Wśród  tych, co mają zdanie, stopień zaufania do ZUS wynosi 44 proc.

Ale tak jak największe zaufanie do funduszy emerytalnych mają ludzie młodzi (25 – 44 lata) i osoby z wyższym wykształceniem ( co czwarta osoba), tak ZUS najlepiej oceniają osoby dojrzałe (ponad połowa 60+).

Prof. Tadeusz Szumlicz, jeden z autorów badania zwraca uwagę na dwa zagadnienie. Pierwsze to możliwość porównania dość niskiego zaufania do OFE i giełdy z zaufaniem do instytucji publicznych: - Zaufanie do sejmu i rządu ma nieco mniej niż co trzeci pytany. Trudno zatem zaufanie na poziomie 33 proc. do kluczowych instytucji państwa (sejmu i rządu) uznawać za zadowalające, jeżeli mówi się o niewielkim zaufaniu do instytucji finansowych. Zaufanie do sejmu i rządu jest przecież na poziomie najgorzej ocenianych pod względem społecznej wiarygodności instytucji finansowych (giełdy i OFE).

Drugie zjawisko polega na tym, że wciąż niedostateczne zaufanie do instytucji finansowych rosło do 2007 roku – czyli do czasu przed kryzysem finansowym.

Zaświadczały o tym wyniki kolejnych Diagnoz Społecznych, badających m.in. zaufanie Polaków do banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, giełdy, Otwartych Funduszy Emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na pytanie dotyczące zaufania do Otwartych Funduszy Emerytalnych odpowiedzi w 2007 r. były niewiele korzystniejsze niż w latach poprzednich. Zaufanie do OFE deklarowało 16 proc. ogółu respondentów (w 2005 r. i w 2003 r. po 13 proc.). Brak zaufania wyraziło – 29 proc. (w latach poprzednich – 30 proc.); na temat OFE nie miało zdania 55 proc. badanych (w latach poprzednich – 57 proc.). Pośród tych, co mieli zdanie, stopień zaufania do OFE wzrósł i wynosił 35 proc. (w latach poprzednich – 30 proc.).

Prof. Szulmicz przypomina, iż w 2007 r. w Diagnozie Społecznej pojawiło się po raz pierwszy pytanie dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,( jako instytucji parafinansowej, dysponującej Funduszem Ubezpieczeń Społecznych). Zaufanie do ZUS miało wtedy 25 proc. ogółu respondentów, a brak zaufania wykazywało 39 proc. Nie miało zdania 36 proc. respondentów. Pośród tych, co mieli zdanie, stopień zaufania do ZUS wynosił 39 proc.

aft

W ramach badania „Diagnoza Społeczna"  sprawdzane jest zaufanie do instytucji finansowych. Na początku tego roku zaufanie do OFE deklarowało 20 proc. respondentów.  Co ciekawe czterech Polaków na dziesięciu nie miało na ich temat zdania, a pozostali – nie ufali im. ( tak wynika z tegorocznej edycji „Diagnoza Społeczna 2013")

Jeszcze z większym dystansem Polacy (w badaniu wzięło udział ponad 12,3 tys. gospodarstw domowych, ponad 36 tys. osób) traktują giełdę. Zaufanie do giełdy w ma 16 proc. ankietowanych, a zdecydowany brak zaufania wyraża 34 proc. Aż dla połowy respondentów warszawski parkiet jest obojętny. Pośród tych, co mają zdanie, stopień zaufania do giełdy wynosi 32 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami