Aktywa OFE przekroczyły 292 mld zł

Wrzesień to kolejny miesiąc wzrostu wartości środków zarządzanych przez otwarte fundusze emerytalne.

Publikacja: 03.10.2013 19:25

Aktywa OFE przekroczyły 292 mld zł

Foto: Bloomberg

. Aktywa netto pracujące na nasze przyszłe emerytury zwiększyły swoją wartość o +2,1 proc., przekraczając poziom 292 mld zł. Decydujący wpływ na wzrost aktywów miały zyski wypracowane przez zarządzających.

Ze strony ZUS do funduszy emerytalnych zostało wysłane w minionym miesiącu niecałe +0,5 mld zł, czyli najmniej w tym roku. W sumie od początku roku ZUS przelał na konta OFE ponad +7,7 mld zł. Mimo niewielkich transferów, wrześniowy wzrost aktywów funduszy emerytalnych wyraźnie przekroczył +6,0 mld zł. Według naszych obliczeń, blisko 90 proc. wzrostu było pochodną dobrych wyników zarządzania, jakie w minionym miesiącu wypracowali zarządzający. Przeciętny wzrost wartości jednostki rozrachunkowej wyniósł we wrześniu +1,5 proc..

Od początku roku aktywa funduszy emerytalnych powiększyły się o ponad 22 mld zł

Zarządzającym sprzyjały warunki rynkowe. Wzrosty notowaliśmy zarówno na rynku akcji, jak i rynku długu. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał +2,9 proc.. Ponownie najlepiej spisywały się małe i średnie spółki, których indeksy wzrosły odpowiednio +4,0 proc. (sWIG80) i +6,1 proc. (mWIG40). W tym czasie indeks blue chipów zyskał jedynie +0,3 proc.. Początek miesiąca przyniósł spadek cen obligacji skarbowych, kolejne tygodnie przyniosły już odwrócenie tendencji. W efekcie wszystkie indeksy rynku długu zakończyły miesiąc nad kreską, w tym główny indeks cen obligacji skarbowych IROS poprawił notowania o +0,25 proc.

W minionym miesiącu wszystkie fundusze wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Najlepsze wyniki wypracowali zarządzający Pekao OFE (+1,92 proc.) oraz ING OFE (+1,84 proc.). To właśnie te fundusze odnotowały największą dynamikę aktywów. W przypadku ING OFE, największego funduszu emerytalnego, ich wartość przekroczyła barierę 70 mld zł.

. Aktywa netto pracujące na nasze przyszłe emerytury zwiększyły swoją wartość o +2,1 proc., przekraczając poziom 292 mld zł. Decydujący wpływ na wzrost aktywów miały zyski wypracowane przez zarządzających.

Ze strony ZUS do funduszy emerytalnych zostało wysłane w minionym miesiącu niecałe +0,5 mld zł, czyli najmniej w tym roku. W sumie od początku roku ZUS przelał na konta OFE ponad +7,7 mld zł. Mimo niewielkich transferów, wrześniowy wzrost aktywów funduszy emerytalnych wyraźnie przekroczył +6,0 mld zł. Według naszych obliczeń, blisko 90 proc. wzrostu było pochodną dobrych wyników zarządzania, jakie w minionym miesiącu wypracowali zarządzający. Przeciętny wzrost wartości jednostki rozrachunkowej wyniósł we wrześniu +1,5 proc..

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami