Trzeci wzrostowy miesiąc funduszy emerytalnych

Prawie 1,7 proc. zarobiły średnio OFE we wrześniu. W ciągu trzech lat ich przeciętna stopa zwrotu wyniosła niemal 20 proc. Najlepiej w tym okresie wypada Nordea.

Publikacja: 02.10.2013 18:10

Trzeci wzrostowy miesiąc funduszy emerytalnych

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Jak wynika z naszych wyliczeń przeciętny wynik wypracowany przez zarządzających funduszami emerytalnymi wyniósł w poprzednim miesiącu. 1,69 proc. Dla porównania w sierpniu OFE udało się zarobić 1,25 proc. Wrzesień był trzecim miesiącem wzrostowym po słabym czerwcu, kiedy stopa zwrotu funduszy była ujemna i wyniosła -3,3 proc. Stopa zwrotu najlepszych OFE w poprzednim miesiącu: Pekao i ING była bliska poziomu 2 proc. W tym czasie WIG 20 urósł 0,31 proc.

Żniwa na obligacjach

W ciągu ostatnich trzech lat fundusze wypracowały średnio blisko 20 proc. zwroty z inwestycji. W tym okresie najlepiej wypada Nordea z wynikiem ponad 23 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się Allianz oraz ING, których stopy zwrotu przekroczyły 21 proc. Najmniej, 17,34 proc. wypracował Aegon.

- Czy wyniki te są aż tak złe jak przedstawia to raport o OFE ? W okresie tych trzech lat indeks giełdowy wzrósł o 12 proc.. Dobrze widać jak aktywne zarządzanie oraz możliwość dywersyfikacji inwestycji pozwalają uzyskiwać lepsze wyniki inwestycyjne - uważa Marcin Żółtek, członek zarządu i szef inwestycji w Aviva PTE.

Wyniki OFE za ostatnie trzy lata to w głównej mierze efekt znaczącego spadku rentowności krajowych obligacji skarbowych.

- Zwalniająca gospodarka, spadek inflacji doprowadziły do obniżenia oficjalnych stóp NBP do rekordowo niskiego poziomu - tłumaczy Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes i szefowa inwestycji w ING PTE. - Rynek akcji charakteryzował się sporą zmiennością – mocno spadał w 2011 roku, odrabiając te straty w roku ubiegłym, i w mniejszym stopniu także w roku bieżącym - dodaje.

Także zdaniem Konrada Cicha, analityka akcji w departamencie inwestycyjnym Generali w 3-letnim okresie zdecydowany wpływ na osiągane wyniki miała hossa na rynku obligacji związana z działaniami banków centralnych, które obniżyły stopy procentowe.

- W takim otoczeniu, portfele przeważone obligacjami o długim okresie zapadalności dawały zdecydowanie lepsze stopy zwrotu - mówi Cich.

Giełdowa hossa

Ostatnie 12 miesięcy również było udane dla funduszy emerytalnych. Średnia stopa zwrotu wyniosła 11,6 proc. Najlepszym wynikiem może się pochwalić Nordea (blisko 13 proc.) i PKO BP Bankowy (12,3 proc.). Najsłabiej wypada Aegon ze zwrotem z inwestycji na poziomie 10,35 proc.

- Dobre rezultaty są wynikiem naszej strategii, w której założyliśmy, że nie należy bardzo aktywnie grać strategią alokacyjną, ze względu na oczekiwaną dużą zmienność rynku, wynikającą ze zmiany polityki Fedu - mówi Zbigniew Rębisz, ekspert ds. rynków kapitałowych, z biura inwestycji w PKO PTE. -Dzięki starannej selekcji dokonaliśmy wyboru spółek, liderów w danej branży, lub takich, których wartość jest mocno niedoceniana przez rynek. Jednocześnie na podstawie analizy czynników makroekonomicznych założyliśmy, że rozpoczyna się proces wychodzenia z recesji w Europie, co dodatkowo powinno wpłynąć pozytywnie na sytuację biznesową wytypowanych spółek - tłumaczy Rębisz.

Jak zauważa Konrad Cich w krótkim okresie istotny wpływ na całościowe wyniki funduszy miały zwłaszcza inwestycje w spółki o małej i średniej kapitalizacji.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks małych spółek wzrósł ponad dwukrotnie szybciej niż szeroki indeks WIG - mówi analityk.

Inwestycje po zmianach

Wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, zapowiedział, że OFE będą mogły więcej środków lokować za granicą.

- Zmiany w OFE zakładają stopniowy wzrost limitów inwestycji środków funduszy emerytalnych w aktywa zagraniczne krajów członkowskich UE i OECD z obecnych 5 proc. do 30 proc. w 2016 roku - powiedział. Planowane zmiany wynikają z konieczności wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł w grudniu 2011 roku, że Polska, ograniczając możliwość inwestowania OFE za granicą naruszyła swobodę przepływu kapitału.

- To oczekiwane zmiany, o których dyskutujemy od prawie dwóch lat. Jeśli wzrost limitów ma dotyczyć wyłącznie inwestowania w krajach UE i OECD to nie ma mowy o poszerzeniu grupy krajów, w których OFE mogły inwestować dotychczas - zauważa Marcin Żółtek.

- Pytanie czy właściwe jest ograniczanie inwestycji tylko do państw rozwiniętych, kiedy teoretycznie, wyższe długoterminowe stopy zwrotu można uzyskać inwestując na rynkach rozwijających się, choć oczywiście wiąże się to także z większym ryzykiem - dodaje.

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu i dyrektor departamentu inwestycji Nordea PTE

Dużo się czyta ostatnio o niskiej efektywności OFE, jednak porównanie ich rentowności z innymi formami inwestowania nie potwierdza tej tezy. Średnia stopa zwrotu OFE za ostatnie 3 lata wyniosła 19,7 proc. Jest ona zdecydowanie  wyższa od inflacji,  która w tym okresie wyniosła 9,5 proc. i dużo wyższa od średniej rentowności lokat bankowych, która wynosi 13 proc. Co więcej, z 40 funduszy inwestycyjnych zaklasyfikowanych przez Analizy Online do kategorii funduszy zrównoważonych lub stabilnego wzrostu żaden nie osiągnął stopy wyższej od średniej dla OFE. Natomiast z 72 funduszy polskich akcji i obligacji tylko 9 udała się ta sztuka. Nie zgadzam się również z często powtarzaną tezą o tzw. „stadnym inwestowaniu OFE", bo wiem ile wysiłku zarządzający portfelami wkładają, aby znaleźć się na czele rankingu. Nordea OFE to się udało głownie dzięki trafnemu doborowi spółek do portfela. Niewielkie różnice miedzy funduszami, przy wysokiej średniej stopie zwrotu OFE, należy uznać za korzystne z punktu widzenia klientów.

Jak wynika z naszych wyliczeń przeciętny wynik wypracowany przez zarządzających funduszami emerytalnymi wyniósł w poprzednim miesiącu. 1,69 proc. Dla porównania w sierpniu OFE udało się zarobić 1,25 proc. Wrzesień był trzecim miesiącem wzrostowym po słabym czerwcu, kiedy stopa zwrotu funduszy była ujemna i wyniosła -3,3 proc. Stopa zwrotu najlepszych OFE w poprzednim miesiącu: Pekao i ING była bliska poziomu 2 proc. W tym czasie WIG 20 urósł 0,31 proc.

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą