Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących IKE oraz IKZE w pierwszym półroczu tego roku przybyło 2,6 tys. IKE. Na koniec lipca liczba prowadzonych kont wyniosła 816,3 tys. podczas gdy na koniec grudnia 2012 roku Polacy mieli założonych 813,7 tys. Chociaż IKE zanotowały liczbowy wzrost to wciąż kont jest mniej niż na koniec czerwca 2012 kiedy otwartych rachunków było 823 tys.

Niestety ze wzrostem liczby kont nie idzie w parze ilość tych, na które Polacy dokonują wpłat. W ubiegłym roku na wpłaty na IKE zdecydowało się 258 tys. czyli odsetek aktywnych wyniósł 32 proc. wszystkich istniejących kont. Tymczasem w pierwszym półroczu tego roku kont aktywnych było tylko 211,5 tys, a więc odsetek ten wyniósł już tylko 26 proc.

Średnia wpłacona kwota wyniosła 2,1 tys zł - o 500 zł więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Tegoroczny limit wpłat wynosi ponad 11 tys zł, czyli trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Najwięcej pieniędzy transferowali posiadacze kont w domach maklerskich. W ich przypadku średnia sięgnęła 8,1 tys. zł. Z kolei najmniej, bo 1,2 tys zł decydowali się wpłacać właściciele rachunków w zakładach ubezpieczeniowych.

Oznacza to że odsetek rachunków rzeczywiście zasilanych wpłatami wyniósł jedynie 26 proc., tj. jeszcze mniej niż w grudniu, gdy oscylował on wokół 32 proc.

Polacy trzymają na IKE 3,78 mld zł, czyli o 280 mln zł więcej niż na koniec ub.r. i 670 mln więcej niż w czerwcu 2012 r. Najwięcej pieniędzy ulokowaliśmy w zakładach ubezpieczeniowych – 1,4 mld zł.