Połowa Polaków posiada oszczędności – tak deklarują w badaniu przeprowadzonym przez Prudential w czerwcu. Najwięcej osób odkładających pieniądze stanowią ludzie młodzi w wieku 25-34 lat (68 proc.), najmniej ludzie starsi, powyżej 60. roku życia. Wśród nich zaledwie co trzeci (32 proc.) ma odłożone fundusze. W podziale na płeć, oszczędności deklaruje niemal sześćdziesiąt procent badanych mężczyzn, a zaledwie 42 proc. kobiet.

Mimo tego, że co drugi Polak oszczędza, jednocześnie ponad połowa (51 proc.) badanych przyznaje, że nie planuje finansów w perspektywie długoterminowej. Wynika z tego, że większość Polaków odkłada pieniądze na najbliższe wydatki (np. wakacje, remonty). O dalszej przyszłości myśli 39 proc. respondentów. Co ciekawe, najchętniej planowanie finansów w szerszej perspektywie deklarują młodzi (18-34 lat). Wraz z upływem wieku i czasu zmniejsza się chęć odkładania pieniędzy  na dłużej.

 

Badanie Czas na przyszłość przeprowadzone na zlecenie Prudential przez MillwardBrown Polska w czerwcu 2013 roku metodą CATI na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków powyżej 18-go roku życia.