Ciąg dalszy napływów do funduszy

Lipiec był dziesiątym miesiącem z rzędu, gdy wartość wpłat do funduszy inwestycyjnych była wyższa od umorzeń. Ostatecznie napływ nowych środków wyniósł 0,8 mld zł - podały Analizy Online

Publikacja: 20.08.2013 15:19

Choć to najniższy bilans sprzedaży w tym roku, to warto wspomnieć, iż napływ środków do funduszy detalicznych był wyższy niż w czerwcu. W minionym miesiącu fundusze te pozyskały prawie 1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat do funduszy niedetalicznych było w lipcu ujemne i wyniosło nieco ponad -100 mln zł. Fundusze detaliczne pozyskały w lipcu prawie 1 mld zł.

 

 

W przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorów, w lipcu najwięcej środków pozyskały fundusze akcyjne (blisko 460 mln zł). Klienci krajowych TFI wpłacali do nich środki już trzeci miesiąc z rzędu. Nowy kapitał pozyskiwały zarówno rozwiązania akcji polskich (225 mln zł), jak i zagranicznych (232 mln zł). To efekt poprawiającej się koniunktury na GPW i trwającej hossy na giełdach rynków rozwiniętych. Po bardzo słabym czerwcu. Najwięcej środków pozyskały fundusze skupione na małych i średnich podmiotach (140 mln zł). Ponad 32 mln zł inwestorzy wpłacili do Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, tym samym fundusz ten stał się liderem pod względem wielkości zarządzanych aktywów w grupie. Rozwiązania akcji polskich o strategii uniwersalnej pozyskały 83 mln zł. Lipiec był kolejnym udanym miesiącem dla Quercus TFI, gdyż do flagowego funduszu towarzystwa (Quercus Agresywny) napłynęło blisko 83 mln zł.

Wśród funduszy akcji zagranicznych nowe środki pozyskiwały głównie produkty rynków rozwiniętych. Inwestorzy wpłacali środki do funduszy globalnych rynków rozwiniętych (47 mln zł) i akcji amerykańskich (25 mln zł). Kliecni TFI dostrzegają również zwyżki indeksów w Japonii. Prawie 47 mln zł wpłynęło do funduszu ING (L) Japonia. Pomimo słabnącej koniunktury na giełdzie nad Bosforem, zainteresowaniem inwestorów cały czas cieszą się fundusze akcji tureckich, do których w lipcu wpłacono 38 mln zł.

W ubiegłym miesiącu 251 mln zł nowych pieniędzy wpłacono do funduszy absolutnej stopy zwrotu. To już 9-ty miesiąc z rzędu, kiedy klienci TFI wpłacają do nich pieniądze. Wynik ten jest w dużej mierze zasługą funduszu Quercus Selektywny, który w lipcu pozyskał ponad 171 mln zł. Fundusz ten cieszy się popularnością już od kilku miesięcy, od początku roku nadwyżka wpłat nad wypłatami sięgnęła już ponad 480 mln zł. W ubiegłym miesiącu prawie 62 mln zł pozyskał także fundusz PKO Globalnej Makroekonomii FIZ. Ten fundusz również cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponieważ oferowany jest w ofercie niepublicznej, PKO TFI zdecydowało się na uruchomienie funduszu o podobnej strategii, skierowanego do szerokiego grona klientów. Podczas pierwszej subsrypcji pozyskał on ponad 360 mln zł - kwota ta będzie liczona w statystykach dopiero w sierpniu.

Lipiec upłynął również pod znakiem kontynuacji dodatniego bilansu sprzedaży funduszy gotówkowych i pieniężnych. Pozyskana kwota (210 mln zł) była jednak najniższa w tym roku. Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowała połowa rozwiązań w grupie, w tym najwięcej środków pozyskał PKO Rynku Pieniężnego FIO (blisko 300 mln zł).

Od 2 miesięcy nowe środki pozyskują fundusze mieszane. W lipcu inwestorzy wpłacili do nich ponad 60 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania o niższym profilu ryzyka, czyli fundusze stabilnego wzrostu (70 mln zł). W przypadku funduszy zrównoważonych nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniosła 39 mln zł, zaś w rozwiązaniach aktywnej alokacji bilans sprzedaży był ujemny (-60 mln zł).

W lipcu, drugi miesiąc z rzędu klienci wycofywali środki z funduszy dłużnych (-6 mln zł). Ujemny bilans sprzedaży odnotowano zarówno w produktach o strategii uniwersalnej (-297 mln zł), jak i papierów skarbowych (-112 mln zł). Najwięcej środków inwestorzy wycofali z funduszy PKO Papierów Dłużnych Plus (-93 mln zł) oraz UniKorona Obligacje (-61 mln zł). Nieprzerwanie od stycznia kapitał pozyskują natomiast fundusze obligacji korporacyjnych, w lipcu nadwyżka sprzedaży wyniosła 306 mln zł.

Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze surowcowe (-2 mln zł) oraz ochrony kapitału (-22 mln zł), w wyniku zakończenia działalności 3 funduszy w formie produktu strukturyzowanego z oferty KBC TFI.

Od początku roku saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych przekroczyło już 11 mld zł. Jest to najlepszy rok pod względem sprzedaży od 2007 roku, kiedy w pierwszych 7 miesiącach saldo wpłat i wypłat wyniosło 29,6 mld zł.

 

Choć to najniższy bilans sprzedaży w tym roku, to warto wspomnieć, iż napływ środków do funduszy detalicznych był wyższy niż w czerwcu. W minionym miesiącu fundusze te pozyskały prawie 1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat do funduszy niedetalicznych było w lipcu ujemne i wyniosło nieco ponad -100 mln zł. Fundusze detaliczne pozyskały w lipcu prawie 1 mld zł.

W przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorów, w lipcu najwięcej środków pozyskały fundusze akcyjne (blisko 460 mln zł). Klienci krajowych TFI wpłacali do nich środki już trzeci miesiąc z rzędu. Nowy kapitał pozyskiwały zarówno rozwiązania akcji polskich (225 mln zł), jak i zagranicznych (232 mln zł). To efekt poprawiającej się koniunktury na GPW i trwającej hossy na giełdach rynków rozwiniętych. Po bardzo słabym czerwcu. Najwięcej środków pozyskały fundusze skupione na małych i średnich podmiotach (140 mln zł). Ponad 32 mln zł inwestorzy wpłacili do Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, tym samym fundusz ten stał się liderem pod względem wielkości zarządzanych aktywów w grupie. Rozwiązania akcji polskich o strategii uniwersalnej pozyskały 83 mln zł. Lipiec był kolejnym udanym miesiącem dla Quercus TFI, gdyż do flagowego funduszu towarzystwa (Quercus Agresywny) napłynęło blisko 83 mln zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży