Aktywa wzrosły po raz 14-ty z rzędu

W lipcu rynek funduszy inwestycyjnych zanotował wzrost wartości zarządzanych aktywów już po raz czternasty z rzędu. Tym razem o 2,8 mld zł, czyli 1,7 proc. do poziomu 169 mld zł (39,8 mld euro). Od początku roku aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 22,8 mld zł, czyli o 15,6 proc. - podały Analizy Online

Publikacja: 12.08.2013 19:52

Przyrost środków w minionym miesiącu to przede wszystkim zasługa wyniku zarządzania. Blisko 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z zyskiem. Wynikom sprzyjała lepsza koniunktura na rynku akcji i przebudzenie indeksów z GPW. Duży wpływ na wzrost wartości aktywów netto funduszy miało również dodatnie saldo wpłat i wypłat. Według szacunków Analiz Online, lipcowy bilans sprzedaży wyniósł  blisko 0,9  mld zł i odpowiadał za jedną trzecią przyrostu środków.

 

 

Do wzrostu wartości aktywów w największym stopniu przyczyniły się więc fundusze inwestujące co najmniej część środków na rynku akcji. O 1,3 mld zł, czyli 5,1 proc., wzrosła wartość aktywów funduszy akcyjnych. Było to spowodowane zarówno bardzo dobrym wynikiem zarządzania, jak i wysokim bilansem sprzedaży. W konsekwencji pod względem udziału w rynku (15,9 proc.) fundusze akcyjne przegoniły rozwiązania aktywów niepublicznych. Obecnie stanowią drugi najpopularniejszy segment, za funduszami dłużnymi.

O ponad 500 mln zł, czyli o 2,6 proc., zwiększyły się z kolei aktywa funduszy mieszanych. To największy przyrost środków w tym segmencie od prawie trzech lat, czyli od września  2010 r. - piszą analizy Online. Mimo to, udział w rynku segmentu rozwiązań inwestujących zarówno w akcje, jak i obligacje, nie uległ większym zmianom i nadal nie przekracza 12 proc. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy stabilnego wzrostu oraz zrównoważonych. Dane pokazują, że klienci TFI szukają alternatywy dla rynku długu i stopniowo wpłacają środki do rozwiązań o wyższym poziomie ryzyka.

 

 

Najwyższą dynamikę zmian zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. Wartość aktywów wzrosła o+308 mln zł, czyli o 5,6 proc, głównie dzięki napływowi nowych środków.

W niewielkim stopniu, o 0,8 proc., do 44,6 mld zł zwiększyły się aktywa funduszy dłużnych. W minionym miesiącu najwięcej przyrosły środki zgromadzone w funduszach długu korporacyjnego. Wśród funduszy inwestujących na polskim rynku spadek wartości aktywów odnotowały rozwiązania o uniwersalnej strategii (-0,8 proc.).  Fundusze dłużne pozostają segmentem o największym udziale w rynku (26,4 proc.).

Z ponad -1-proc. spadkiem wartości zgromadzonych środków mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy ochrony kapitału oraz funduszy nieruchomości. W pierwszym z wymienionych segmentów, niższe aktywa to głównie efekt zakończenia działalności 2 funduszy.

 

Przyrost środków w minionym miesiącu to przede wszystkim zasługa wyniku zarządzania. Blisko 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z zyskiem. Wynikom sprzyjała lepsza koniunktura na rynku akcji i przebudzenie indeksów z GPW. Duży wpływ na wzrost wartości aktywów netto funduszy miało również dodatnie saldo wpłat i wypłat. Według szacunków Analiz Online, lipcowy bilans sprzedaży wyniósł  blisko 0,9  mld zł i odpowiadał za jedną trzecią przyrostu środków.

Pozostało 80% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości