Aktywa wzrosły po raz 14-ty z rzędu

W lipcu rynek funduszy inwestycyjnych zanotował wzrost wartości zarządzanych aktywów już po raz czternasty z rzędu. Tym razem o 2,8 mld zł, czyli 1,7 proc. do poziomu 169 mld zł (39,8 mld euro). Od początku roku aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 22,8 mld zł, czyli o 15,6 proc. - podały Analizy Online

Publikacja: 12.08.2013 19:52

Przyrost środków w minionym miesiącu to przede wszystkim zasługa wyniku zarządzania. Blisko 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z zyskiem. Wynikom sprzyjała lepsza koniunktura na rynku akcji i przebudzenie indeksów z GPW. Duży wpływ na wzrost wartości aktywów netto funduszy miało również dodatnie saldo wpłat i wypłat. Według szacunków Analiz Online, lipcowy bilans sprzedaży wyniósł  blisko 0,9  mld zł i odpowiadał za jedną trzecią przyrostu środków.

 

 

Do wzrostu wartości aktywów w największym stopniu przyczyniły się więc fundusze inwestujące co najmniej część środków na rynku akcji. O 1,3 mld zł, czyli 5,1 proc., wzrosła wartość aktywów funduszy akcyjnych. Było to spowodowane zarówno bardzo dobrym wynikiem zarządzania, jak i wysokim bilansem sprzedaży. W konsekwencji pod względem udziału w rynku (15,9 proc.) fundusze akcyjne przegoniły rozwiązania aktywów niepublicznych. Obecnie stanowią drugi najpopularniejszy segment, za funduszami dłużnymi.

O ponad 500 mln zł, czyli o 2,6 proc., zwiększyły się z kolei aktywa funduszy mieszanych. To największy przyrost środków w tym segmencie od prawie trzech lat, czyli od września  2010 r. - piszą analizy Online. Mimo to, udział w rynku segmentu rozwiązań inwestujących zarówno w akcje, jak i obligacje, nie uległ większym zmianom i nadal nie przekracza 12 proc. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy stabilnego wzrostu oraz zrównoważonych. Dane pokazują, że klienci TFI szukają alternatywy dla rynku długu i stopniowo wpłacają środki do rozwiązań o wyższym poziomie ryzyka.

 

 

Najwyższą dynamikę zmian zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. Wartość aktywów wzrosła o+308 mln zł, czyli o 5,6 proc, głównie dzięki napływowi nowych środków.

W niewielkim stopniu, o 0,8 proc., do 44,6 mld zł zwiększyły się aktywa funduszy dłużnych. W minionym miesiącu najwięcej przyrosły środki zgromadzone w funduszach długu korporacyjnego. Wśród funduszy inwestujących na polskim rynku spadek wartości aktywów odnotowały rozwiązania o uniwersalnej strategii (-0,8 proc.).  Fundusze dłużne pozostają segmentem o największym udziale w rynku (26,4 proc.).

Z ponad -1-proc. spadkiem wartości zgromadzonych środków mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy ochrony kapitału oraz funduszy nieruchomości. W pierwszym z wymienionych segmentów, niższe aktywa to głównie efekt zakończenia działalności 2 funduszy.

 

Przyrost środków w minionym miesiącu to przede wszystkim zasługa wyniku zarządzania. Blisko 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z zyskiem. Wynikom sprzyjała lepsza koniunktura na rynku akcji i przebudzenie indeksów z GPW. Duży wpływ na wzrost wartości aktywów netto funduszy miało również dodatnie saldo wpłat i wypłat. Według szacunków Analiz Online, lipcowy bilans sprzedaży wyniósł  blisko 0,9  mld zł i odpowiadał za jedną trzecią przyrostu środków.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora