Ponad 143 tys. trafi do OFE

Po prawie 36 tys. nowych klientów zyskają cztery otwarte fundusze emerytalne. W środę ZUS przeprowadzi drugie i ostatnie w tym roku losowanie

Publikacja: 30.07.2013 17:37

Ponad 143 tys. trafi do OFE

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

ZUS dwa razy w roku przeprowadzania losowanie. W ostatnim dniu stycznia i lipca. W jego wyniku do OFE trafiają osoby, które powinny były podpisać umowę z funduszem, ale nie zrobiły tego w terminie. Do losowania, które odbędzie się w środę zostało zakwalifikowanych 143 241 osób. Zostaną one  rozlosowane do czterech funduszy emerytalnych: Allianz, Amplico, Nordea i Warta.

Uczestnictwo OFE w losowaniu zależy od jego wielkości (nie biorą w nim udziału trzy największe: ING, Aviva i PZU) oraz wyników inwestycyjnych. Ten ostatni warunek oznacza, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniego wyniku dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostatnie dwa rankingi obejmują okres od końca marca 2010 r. do końca marca 2013 r. oraz od końca września 2009 r. do końca września 2012 r.

Przed każdym losowaniem ZUS wysyła do Polaków przypomnienie o obowiązku zapisania się do OFE. Na początku czerwca rozesłał 223,6 tys. takich listów. Liczba osób biorących udział w losowaniu, wskazuje, że nieco ponad 1/3 z tych, którzy otrzymali pismo z ZUS zdecydowała się samodzielnie wybrać fundusz. Miały na to czas do 10 lipca.

Po przeprowadzeniu losowania ZUS wysyła do ubezpieczonych informację o jego wyniku. Z kolei fundusz, do którego zostali przypisany, przesyła im warunki członkostwa, z informacją o przysługujących im prawach, list powitalny, prospekt informacyjny.

 

Kto musi podpisać umowę z OFE?

Zgodnie z obowiązującym prawem, umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE) muszą podpisać ci, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 r. i rozpoczęli pierwszą pracę bądź prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to też wszystkich, którzy już kiedyś wybrali OFE, ale zrobili to w czasie, kiedy nie podlegali ubezpieczeniom społecznym, zatem tamta decyzja nie zrodziła żadnych skutków prawnych. Obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

 

Bez udziału akwizytorów

Od 2012 r. zmienił się sposób zapisywania się do OFE. Do końca 2011 r. pomagali w tym przedstawiciele funduszy - akwizytorzy, a obecnie można tego dokonać jedynie za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Na stronie www każdego funduszu łatwo więc można znaleźć zakładkę „zapisz się" czy „przystąp on-line". Po kliknięciu w taka zakładkę zwykle przechodzi się do formularza umowy, który trzeba wypełnić. Następnym krokiem jest wydrukowanie w w dwóch egzemplarzach umowy, podpisanie i wysłanie jej na adres towarzystwa emerytalnego prowadzącego wybrane przez nas OFE.

Fundusz po podpisaniu umów (co ważne przedstawiciel funduszu może złożyć podpis dopiero wtedy, gdy wcześniej zrobi to klient) odsyła jeden egzemplarz klientowi. Klient może też zwrócić się np. telefonicznie do funduszu z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej. Wypełnia je, podpisuje i odsyła do siedziby towarzystwa. Fundusz po podpisaniu umów i oznaczeniu na nich daty odsyła klientowi jeden egzemplarz.

Można także osobiście udać się do siedziby towarzystwa emerytalnego i złożyć w kancelarii wypełnione oraz podpisane dwa formularze umowy o członkostwo. Fundusz po dopełnieniu wszystkich formalności odsyła jeden egzemplarz. Podobnie procedura wygląda przy zmianie danych zawartych w umowie z funduszem.

W umowie z OFE zawarte są takie dane jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie nadano, to seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres miejsca zamieszkania. Wymagane jest także podanie płci. Należy też wskazać dane osoby/osób uposażonych. Każdy może bowiem wyznaczyć dowolną liczbę osób do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci (oszczędności podlegają dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE).

Dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający taką decyzję współmałżonków. Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

ZUS dwa razy w roku przeprowadzania losowanie. W ostatnim dniu stycznia i lipca. W jego wyniku do OFE trafiają osoby, które powinny były podpisać umowę z funduszem, ale nie zrobiły tego w terminie. Do losowania, które odbędzie się w środę zostało zakwalifikowanych 143 241 osób. Zostaną one  rozlosowane do czterech funduszy emerytalnych: Allianz, Amplico, Nordea i Warta.

Uczestnictwo OFE w losowaniu zależy od jego wielkości (nie biorą w nim udziału trzy największe: ING, Aviva i PZU) oraz wyników inwestycyjnych. Ten ostatni warunek oznacza, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniego wyniku dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostatnie dwa rankingi obejmują okres od końca marca 2010 r. do końca marca 2013 r. oraz od końca września 2009 r. do końca września 2012 r.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami