Jak inwestuje FRD

Fundusz Rezerwy Demograficznej, którym zarządza ZUS zarobił na inwestycjach 3,2 mld zł od 2002 r.

Publikacja: 10.07.2013 17:25

Jak inwestuje FRD

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodkowski Krzysztof Skłodkowski

- FRD jest zwyczajnym funduszem inwestycyjnym, ale jego podstawowym celem jest takie zarządzanie aktywami, by nigdy ich wartość nie spadła – podkreślała wiceprezes ZUS Mirosława Boryczko na spotkaniu z dziennikarzami.

Środki zgromadzone w Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) wynoszą obecnie ok. 17 mld zł. Większość kwot lokowanych jest w papierach skarbowych, na koniec czerwca było 77 proc. (ponad 13 mld zł). W ogóle FRD może angażować w dłużne papiery Skarbu Państwa do 100 proc. aktywów.

Kolejne 11 proc. (ok. 1,9 mld zł) to lokaty bankowe. Maksymalnie ta forma inwestycji to 40 proc. aktywów. – W jednym banku możemy złożyć na depozytach do 150 mln euro (ok. 600 mln zł), wybieramy banki o wysokiej płynności i wiarygodności – mówił Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Ostatnim instrumentem finansowym, w który może FRD inwestować, to akcje (maksymalnie do 30 proc. aktywów). Obecnie jest tak ulokowanych 12 proc. (ok. 2 mld zł) aktywów. Pod względem inwestycji w akcje FRD prowadzi pasywną politykę inwestycyjną. – Nie prowadzimy analizy fundamentalnej firm, których akcje kupujemy, nigdy nie przekroczyliśmy granicy 5 proc. udziałów w jednej spółce, nie wykonujemy praw z akcji i nie zajmujemy się polityką właścicielską wobec tych spółek – podkreślała prezes Boryczko. Obecnie maksymalny udział FRD w jednej spółce wynosi 0,67 proc.

W skład koszyka funduszu wchodzą akcje 60 największych spółek notowanych na GPW. Portfel FRD jest tak kształtowany, aby wagi poszczególnych spółek odzwierciedlały wagi tych spółek w indeksie WIG. I to właśnie WIG jest benchmarkiem dla FRD.

Taka ostrożna polityka przynosi, według zarządzających funduszem, całkiem niezłe wyniki.

– Plasujemy się blisko najlepszych – podkreślała prezes Boryczko.

Portfel akcji zarządzany przez FRD zarobił od 2002 r. do końca 2012 r. 28,1 proc., najlepszy na rynku fundusz akcyjny - 31,69 proc. (najgorszy – minus 41,35 proc;  a średnia to plus 17,84 proc.). W tym czasie WIG wzrósł o 26,2 proc.

Podobnie w obligacjach. Wynik FRD w części obligacyjnej to 73,89 proc. (od 2003 r.), a najlepszy fundusz obligacji zarobił 81,13 proc. (najgorszy – 54,63 proc., średni – 66,63 proc., WIG – 66,63 proc.).

Jak wyliczył rząd w raporcie z przeglądu emerytalnego, średnia stopa zwrotu z inwestycji w FRD wynosi 7,2 proc. rocznie (od 2002 r.), a OFE – 6,6 proc. (po uwzględnieniu wszystkich opłat jakie pobierają). Choć te wyliczenia budzą wątpliwości ekonomistów. Według obliczeń KOBE, średnioroczna stopa zwrotu OFE brutto to 8,92 proc., a netto (czyli po uwzględnieniu opłaty od składki) to 8,13 proc.

Prezes Boryczko zauważyła, że od 2010 r. polityka zarządzania aktywami musi uwzględniać potrzebę większej płynności, bowiem od tego roku środkami zgromadzonymi w FRD zasilany jest fundusz emerytalny (co oznaczało np. skrócenie zapadalności portfela obligacji). W sumie to już 16,9 mld zł (przy czym w 2010 było to 7 mld zł, a w 2013 r. – 2,5 mld zł).

Podstawowe źródło zasilania FRD to przychody z prywatyzacji (18 mld zł w latach 2002-2013) oraz ze składki na ubezpieczenia emerytalne (9,8 mld zł).

>

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami