130 tys. klientów w funduszach dobrowolnych

Na koniec marca 2013 roku na rynku działało dziewięć dobrowolnych funduszy emerytalnych, do których należało 130 tys. członków - podała Komisja Nadzoru Finansowego

Publikacja: 02.07.2013 05:23

Od 2012 roku możliwe jest gromadzenie dodatkowych oszczędności w dobrowolnych funduszach emerytalnych (DFE), którymi zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). W tych funduszach lokowane są pieniądze osób, które zdecydują się na otworzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) lub indywidualnego konta emerytalnego (IKE) w ramach tzw. III filara i dodatkowe oszczędzanie z myślą o emeryturze.

Na koniec marca 2013 roku na rynku działało dziewięć DFE, do których należało 130 tys. członków - wynika z ostatniego raportu Komisji Nadzoru Finansowego na temat funduszy emerytalnych. Większość członków wybiera DFE prowadzone w formie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), korzystając z ulgi podatkowej. Łączna wartość aktywów netto DFE kształtowała się na poziomie 13 mln zł. Trzeba mieć na uwadze, że na większość założonych kont nie wpłynęły żadne składki, czyli są to puste konta. Jak wynika z naszych szacunków, na koniec maja było ok. 50 tys. zasilonych kont, które prowadziły PTE, ubezpieczyciele, TFI, domy maklerskie czy banki. Polacy odłożyli na nich mniej niż 80 mln zł. Dla porównania na koniec ubiegłego roku, jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, 33 tys. rachunków było zasilonych wpłatami. Aktywa sięgnęły zaś wtedy 53 mln zł.

 

dane na koniec marca 2013 r., poszczególne DFE startowały w różnym okresie

 

Stopy zwrotu wypracowane przez poszczególne DFE są bardzo zróżnicowane, bo startowały one w różnym okresie i różny mają skład portfela inwestycyjnego. Jak zaznacza nadzór, okres, w jakim działają DFE jest jeszcze bardzo krótki, a ich aktywa niewielkie, stąd uzyskane i prezentowane stopy zwrotu są wskaźnikiem stosunkowo mało miarodajnym, aby na ich podstawie oceniać długoterminową efektywność inwestycyjną DFE.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami