Polacy nie znają produktów emerytalnych

Najwięcej, 63 proc. Polaków przynajmniej słyszało o IKE. Najchętniej też korzysta z tego produktu - wynika z badania „Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania" zrealizowanego przez CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w maju

Publikacja: 18.06.2013 13:04

Polacy nie znają produktów emerytalnych

Foto: Bloomberg

63 proc. badanych kojarzy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) przynajmniej ze słyszenia, w tym 11 proc. deklaruje jego posiadanie. 28 proc. dorosłych Polaków twierdzi, że wie też czym jest ten produkt.

Pozostałe produkty czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Programy Systematycznego Oszczędzania (PSO) kojarzy mniej niż połowa badanych, a posiadanie deklaruje po 3 proc. respondentów. Najsłabiej znane są Pracownicze Programy Emerytalne - tylko 39 proc. respondentów zna nazwę tego produktu.

Zdecydowana większość osób, które nie posiadają żadnych produktów III-filarowych, nie zamierza nawet z nich korzystać (81 proc.). Najlepiej na tym tle wypadają osoby młode, które, mimo najmniejszego poziomu wiedzy, deklarują stosunkowo duże zainteresowanie dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę.

Najważniejszym czynnikiem, który mógłby skłonić badanych do indywidualnego odkładania środków jest posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy (36 proc. wskazań). Co ciekawe, jest to niezależne od statusu materialnego respondenta. Podobnie deklarują osoby oceniające sytuację majątkową jako dobrą oraz osoby, które żyją w złych warunkach materialnych.

Na drugim miejscu wśród czynników skłaniających do oszczędzania pojawia się przekonanie, że oszczędzanie jest naprawdę opłacalne (30 proc. odpowiedzi), następnie zbyt niska państwowa emerytura (20 proc.) oraz jasne reguły systemu emerytalnego, pewność, że się nie zmieni (12 proc.).

- Przeprowadzone badanie potwierdza, że zmiany w podejściu Polaków do samodzielnego oszczędzania emerytalnego jeszcze nie nastąpiły. Ciągle nie oszczędzamy przede wszystkim dlatego, ponieważ uważamy, że nas na to nie stać. Dlatego moim zdaniem potrzeba jeszcze dużo czasu, aby Polacy zmienili sposób myślenia i swoje przyzwyczajenia związane z finansami i w konsekwencji zaczęli korzystać z możliwości, jakie daje im III filar i produkty długoterminowego oszczędzania - mówi Marcin Dyl, prezes IZFiA.

Jak dodaje, drugi wniosek, jaki nasuwa się po analizie wyników badania, jest taki, że upowszechnienie III filaru jest możliwe pod warunkiem, że polski system emerytalny będzie stabilny i przewidywalny, reguły przejrzyste, a produkty proste i zrozumiałe.  - Polacy muszą nabrać zaufania do systemu jako całości, zrozumieć na czym on polega i przekonać się, że tylko angażując się we wszystkie jego części można liczyć na satysfakcjonującą emeryturę w przyszłości – mówi Dyl.

 

Badanie zostało zrealizowane przez CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniach 9-15 maja 2013 r. na liczącej 1101 osób próbie dorosłych Polaków. Wywiady zostały zrealizowane metodą face-to-face przy zastosowaniu CAPI.

63 proc. badanych kojarzy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) przynajmniej ze słyszenia, w tym 11 proc. deklaruje jego posiadanie. 28 proc. dorosłych Polaków twierdzi, że wie też czym jest ten produkt.

Pozostałe produkty czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Programy Systematycznego Oszczędzania (PSO) kojarzy mniej niż połowa badanych, a posiadanie deklaruje po 3 proc. respondentów. Najsłabiej znane są Pracownicze Programy Emerytalne - tylko 39 proc. respondentów zna nazwę tego produktu.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?