Więcej dla akcjonariuszy PTE

Dywidendy jakie wypłacą towarzystwa emerytalne swoim akcjonariuszom w tym roku mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż przed rokiem – wynika z naszych szacunków

Publikacja: 17.06.2013 01:26

Więcej dla akcjonariuszy PTE

Foto: Bloomberg

Towarzystwa emerytalne mogą oddać właścicielom 2-krotnie więcej w formie dywidendy w tym roku niż było to w minionym roku. Jak wynika z naszych szacunków, do akcjonariuszy PTE może trafić ok. 600 mln zł w tym roku, wobec 715 mln zł zysku wypracowanego w 2012 r. Dla porównania w 2012 r. siedem towarzystwo wypłaciło 288,4 mln zł – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego i była to najniższa wypłacona kwota od 2004 r. Stanowiła także mniej niż 50 proc. zysku za 2011 r.

 

Osiem PTE podzieli się zyskiem

W tym roku prawdopodobnie osiem podmiotów podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. I nie tylko zyskiem wypracowanym w 2012 r., ale także w latach poprzednich. Dwa podmioty nie udzieliły nam informacji na temat wysokości planowanej dywidendy: ING i Amplico. Postanowiliśmy to jednak oszacować. Wzięliśmy pod uwagę wytyczne nadzoru w zakresie wypłacanych przez instytucje finansowe dywidend. W przypadku Amplico uwzględniamy kwotę jaką spółka może wypłacić także z zysku za lata poprzednie. Zwłaszcza, że choćby w 2012 r. nic nie wypłaciła akcjonariuszom. Tak jednak być nie musi. A że to kwota wysoka, to może mieć wpływ na wysokość łącznej dywidendy wypłaconej przez wszystkim akcjonariuszom PTE.

Nie byłby to jednak pierwszy taki przypadek. W poprzednich latach towarzystwa z opóźnieniem wypłacały już dywidendę, a w tym roku planuje to zrobić Generali PTE.

- Dywidenda została wypłacona z zysku 2012 r. jak i – uprzednio zatrzymanego w spółce – zysku z lat poprzednich. Wysokość wypłaty uwzględniała rekomendacje KNF w zakresie polityki dywidendowej towarzystw emerytalnych, utrzymywania kapitałów i środków płynnych w odpowiedniej wysokości, które to rekomendacje spółka spełnia także po wypłaceniu dywidendy – zapewnia Piotr Pindel, członek zarządu Generali PTE. Jak podkreśla spółka, do tej pory wypłacone dywidendy nie przewyższyły kwot wpłaconych do towarzystwa jako kapitał.

Pierwszy raz dywidenda trafi do właściciela AXA PTE, choć te towarzystwo już ją wypłacało, ale wówczas kto inny był jej właścicielem. W tym roku do francuskiego Société Beaujon trafi ponad 30 mln zł. I jak zapewnia Robert Garnczarek, prezes AXA PTE, kwota ta umożliwia zachowanie stosownych poziomów bezpieczeństwa z punktu widzenia systemu, oczekiwań regulatora oraz akcjonariuszy. Deklarują to zresztą wszystkie podmioty.

Niższą niż w poprzednich latach wypłatę z zysku w porównaniu z poprzednimi latami przekażą właścicielom dwa największe podmioty: ING i Aviva ze względu na dostosowanie się do wymogów kapitałowych zalecanych przez KNF.

 

Wymogi KNF

- Zgodnie z wymogami KNF dotyczącymi płynnych środków finansowych na razie nie możemy wypłacić dywidendy za 2012 rok – mówi z kolei Marcin Hadyś, członek zarządu Aegon PTE.

Nadzór drugi rok z rzędu wydał wytyczne dotyczące podziału zysku przez towarzystwa emerytalne. Powód to zwiększenie ich kapitałów własnych. Choć we wszystkich PTE są on wyższe od wymogu ustawowego, to – zdaniem KNF – w porównaniu z aktywami OFE, którymi zarządzające, nie są na odpowiednim poziomie. Aby wypłacić część zysku PTE musi spełnić 5 kryteriów. Przede wszystkim może to zrobić jeśli relacja aktywów OFE do kapitałów PTE lub do płynnych aktywów PTE nie jest niższa niż 1,25 proc. aktywów funduszu.

- PTE i inne instytucje finansowe wykonują zalecenia KNF. Odpowiedzialna polityka dywidendowa pozwala na stabilne funkcjonowanie i rozwój, bo kapitał to najpewniejsze źródło pokrycia ryzyka – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.

Na koniec marca 2013 r. kapitały własne PTE wyniosły 3,84 mld zł. Na koniec maja aktywa OFE przekroczyły 280 mld zł.

Towarzystwa emerytalne mogą oddać właścicielom 2-krotnie więcej w formie dywidendy w tym roku niż było to w minionym roku. Jak wynika z naszych szacunków, do akcjonariuszy PTE może trafić ok. 600 mln zł w tym roku, wobec 715 mln zł zysku wypracowanego w 2012 r. Dla porównania w 2012 r. siedem towarzystwo wypłaciło 288,4 mln zł – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego i była to najniższa wypłacona kwota od 2004 r. Stanowiła także mniej niż 50 proc. zysku za 2011 r.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy