Rekordowy udział akcji w aktywach OFE

Do 40 proc. zbliżył się przeciętny udział akcji w aktywach funduszy emerytalnych. To najwięcej w historii. Z kolei udział obligacji jest na rekordowo niskim poziomie

Publikacja: 11.06.2013 01:28

Do wykorzystania pełnego limitu inwestycji w akcje funduszom jednak jeszcze daleko. Od tego roku udział papierów udziałowych w aktywach OFE może wynieść maksymalnie 47,5 proc. Żaden fundusz nie zbliżył się do tego progu. Funduszem, który miał największy udział akcji w portfelu jest jeden z najmniejszych Pekao - wyniósł on 42,9 proc. na koniec maja. W minionym miesiącu jednak zarówno wzrosty kursów akcji, jak i nowe zakupy tych papierów przez OFE spowodowały, że przeciętny udział akcji wzrósł do 39,6 proc. Jest to najwyższy poziom w historii ich działalności. Dotychczasowy rekord pochodził z maja 2007, gdy przeciętny udział akcji wyniósł 38,69 proc.  (maksymalny limit wynosił wówczas jednak 40 proc.). Różnice między poszczególnymi funduszami są jednak dość znaczące. W przypadku OFE AXA udział akcji przekracza 36 proc.

Co ciekawe już w dwóch funduszach emerytalnych udział akcji w aktywach jest wyższy niż obligacji skarbowych. Jeszcze miesiąc temu dotyczyło to jednego podmiotu PZU Złotej Jesieni. A od maja także ING, czyli największego podmiotu na rynku. Zdaniem zarządzających ten trend będzie widoczny w kolejnych funduszach. To też nie zaskakuje w kontekście spadającego oprocentowania obligacji skarbowych, wynikającego ze spadku stóp procentowych. Jak wynika z naszych wyliczeń, w maju OFE kolejny, czwarty miesiąc z rzędu sprzedawały papiery dłużne. Tym razem za nieco ponad 1 mld zł.

 

Przeciętny portfel inwestycyjny OFE

 

W sumie od początku tego roku saldo zakupów obligacji skarbowych jest ujemne i wynosi nieco mniej niż 1 mld zł. I to po uwzględnieniu dużych zakupów obligacji w styczniu za ponad 8 mld zł.  Średni udział tych papierów wynosi już „tylko" mniej niż 43 proc. i jest na rekordowo niskim poziomie. Wartość portfela obligacji wyniosła 120,2 mld zł na koniec maja. Łączna wartość portfela akcji jest o nieco ponad 9 mld zł niższa.

Inaczej niż w przypadku obligacji, OFE z miesiąca na miesiąc dokonują zakupów akcji. W maju nie przeszkodziły im w tym rosnące kursy tych papierów. Jak wynika z naszych wyliczeń mogły przeznaczyć na ten cel mniej niż 600 mln zł w ubiegłym miesiącu. Według wyliczeń Domu Maklerskiego PKO BP zakupy były wyższe i przekroczyły nieznacznie 700 mln zł.

W ciągu pięciu miesięcy tego roku zakupy zarządzających funduszami wyniosły już między 11,5 a 12,2 mld zł. To trzykrotnie więcej niż otrzymały nowych składek klientów w tym roku. Do końca maja ZUS przelał im nieco mniej niż 4 mld zł. Zakupy nowych akcji dokonywane są w dużej mierze ze sprzedaży papierów skarbowych.

Na koniec maja aktywa fundusz emerytalnych wyniosły 280,6 mld zł. Decydujący wpływ na wzrost wartości aktywów w minionym miesiącu miał - według Analiz Online - wynik zarządzania, który wyniósł blisko 8,4 mld zł. Średni wynik funduszy emerytalnych wyniósł w maju 3,1 proc. Wprawdzie na rynku długu mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen, to zarządzającym sprzyjały warunki na rodzimym rynku akcji. Kolejnym czynnikiem wspierającym wzrost aktywów było zasilenie rachunków OFE środkami z ZUS. W maju  ZUS przelał blisko 0,7 mld zł nowych środków.

Do wykorzystania pełnego limitu inwestycji w akcje funduszom jednak jeszcze daleko. Od tego roku udział papierów udziałowych w aktywach OFE może wynieść maksymalnie 47,5 proc. Żaden fundusz nie zbliżył się do tego progu. Funduszem, który miał największy udział akcji w portfelu jest jeden z najmniejszych Pekao - wyniósł on 42,9 proc. na koniec maja. W minionym miesiącu jednak zarówno wzrosty kursów akcji, jak i nowe zakupy tych papierów przez OFE spowodowały, że przeciętny udział akcji wzrósł do 39,6 proc. Jest to najwyższy poziom w historii ich działalności. Dotychczasowy rekord pochodził z maja 2007, gdy przeciętny udział akcji wyniósł 38,69 proc.  (maksymalny limit wynosił wówczas jednak 40 proc.). Różnice między poszczególnymi funduszami są jednak dość znaczące. W przypadku OFE AXA udział akcji przekracza 36 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora