PTE Polsat jednak ukarany przez nadzór

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała PTE Polsat karą 200 tys. zł za transakcje zakupu akcji sześciu spółek 30 września 2011 r. O tej sprawie „Rz" pisała w październiku 2011 r.

Publikacja: 21.05.2013 15:23

KNF ukarała PTE Polsat

KNF ukarała PTE Polsat

Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska

Pisaliśmy wówczas o dużym wzroście wartości jednostki rozrachunkowej funduszu emerytalnego Polsat. Tylko w ostatnim dniu września skoczyła o 20 groszy, gdy innych OFE spadła średnio o kilka groszy. Wpłynęło to in plus na pozycję Polsatu w zestawieniu 3-letniej stóp zwrotu. A miejsce w nim decyduje o tym czy dany fundusz będzie brał udział w losowaniu osób, które same nie wybrały funduszu. Ta sytuacja zainteresowała Komisję Nadzoru Finansowego, która na co dzień ma wgląd do wszystkich transakcji dokonywanych przez fundusze.

Jak wynika z naszych informacji powodem sztucznego wzrostu wartości jednostki był istotny skok kursów mało płynnych akcji kilku spółek z portfela inwestycyjnego OFE Polsat, do którego doszło w ostatni dzień września 2011 r. Chodziło m.in. o spółki Dębica, Kruszwica, Mispol, Sygnity, Koelner oraz Świecie. Doszło zatem do tzw. window dressing, czyli poprawienia stopy zwrotu na koniec miesiąca lub kwartału. Skala tej operacji  była niespotykana dotąd w branży emerytalnej.

Nadzór zareagował nakazując wszystkim funduszom przyjęcie wyceny tych spółek z 29 września, a nie z 30 września, do wyliczenia wartości  jednostki na dzień 30 września. W myśl zasady ostrożnej wyceny aktywów. Nakazuje ona wyceniać zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia, tak aby nie spowodować zniekształcenia wyniku. Było to działanie bez precedensu.

Po naszych publikacjach ostro reagował PTE Polsat, argumentując, że nic nie zostało mu udowodnienie. Teraz już wiadomo, że doszło do nieprawidłowości.

Komisja Nadzoru Finansowego  jednogłośnie nałożyła na PTE Polsat karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za niedochowanie przez OFE Polsat ustawowego obowiązku dążenia do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat w związku z nabyciem w dniu 30 września 2011 r. akcji sześciu spółek giełdowych.

Jak napisała Komisja w komunikacie, składane przez OFE Polsat zlecenia kupna akcji w dniu 30 września 2011 r. opiewały na znaczne wolumeny z limitami cen wyższymi średnio o ok. 10 proc. od kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej. Koncentracja kupna przez OFE akcji spółek o niskiej płynności doprowadziła do znacznego wzrostu cen nabywanych akcji – w stosunku do kursu zamknięcia z poprzedniej sesji wzrosty kursów wyniosły od 9,65 do 20 proc. Udział transakcji funduszu w wolumenie obrotu akcjami tych sześciu spółek w dniu 30 września 2011 r. wyniósł od 45,87 do 99,87 proc.

W wyniku tych transakcji pierwotnie doszło do nieprawidłowej wyceny jednostek rozrachunkowych funduszu oraz większości pozostałych funduszy emerytalnych w ostatnim dniu września 2011 r., czasowo uniemożliwiając KNF ustalenie i ogłoszenie trzyletnich stóp zwrotu oraz prawidłowe wskazanie otwartych funduszy emerytalnych, które są brane pod uwagę przez ZUS przy ustalaniu członkostwa w OFE w drodze losowania.

Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę, że PTE Polsat znajduje się w stanie likwidacji, a w związku z tym kara powinna odnieść przede wszystkim skutek w zakresie prewencji ogólnej.

Po tym incydencie nadzór postanowił działać i wystąpił do resortu pracy, który odpowiada za działalność OFE, o zmiany w prawie, które wyeliminują takie zjawiska. Ulec zmianie ma sposób doboru wartości jednostek rozrachunkowych OFE. Obecnie przy wyliczaniu 3-letnich wyników brana jest wartość jednostek z ostatniego dnia roboczego marca lub września (takie miesiące obejmują 3-letnie rankingi). Czyli dla przykładu w  ostatnim zestawieniu do wyliczenia stóp zwrotu wzięta została wartość jednostki z 31 marca 2010 r. i 30 marca 2013 r. Po zmianach ma być zaś brana średnia wartość jednostki OFE z całego miesiąca - marca lub września.

Pisaliśmy wówczas o dużym wzroście wartości jednostki rozrachunkowej funduszu emerytalnego Polsat. Tylko w ostatnim dniu września skoczyła o 20 groszy, gdy innych OFE spadła średnio o kilka groszy. Wpłynęło to in plus na pozycję Polsatu w zestawieniu 3-letniej stóp zwrotu. A miejsce w nim decyduje o tym czy dany fundusz będzie brał udział w losowaniu osób, które same nie wybrały funduszu. Ta sytuacja zainteresowała Komisję Nadzoru Finansowego, która na co dzień ma wgląd do wszystkich transakcji dokonywanych przez fundusze.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży