Polski System Emerytalny 101

Trwa dyskusja o polskim systemie emerytalnym. Mam radę dla czytelników. Jeżeli ta dyskusja wykracza poza poniższy zestaw tematów, to radzę patrzeć na argumenty podejrzliwie jako że mogą one być dyktowane czymś innym, niż dobrem polskiego systemu emerytalnego

Publikacja: 19.05.2013 17:54

Polski System Emerytalny 101

Foto: Archiwum

Każdy system emerytalny powinien spełniać pięć kryteriów. Są nimi:

Polski system emerytalny realizowany zgodnie z zasadami określonymi w 1997 r. w opracowaniu „Bezpieczeństwo dzięki różnorodności" spełnia te kryteria. Zasady te stały się podstawą do opracowania ustaw, a następnie rozporządzeń konstytuujących nowy system emerytalny. Niemniej jednak, część tego systemu nadal nie została w pełni uregulowana, a część regulacji wymaga dzisiaj zmian, w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. Do elementów, które wymagają jeszcze uregulowania w systemie emerytalnym należą:

Propozycje regulacji w tych obszarach były już przygotowane, część z nich była również przedmiotem prac parlamentu.

Do koniecznych zmian modernizacyjnych należy zaliczyć:

I to w zasadzie tyle.

 

Michał Rutkowski jest ekonomistą, dyrektorem w Banku Światowym odpowiedzialnym za Rosję. Wcześniej był m.in. dyrektorem ds. polityki społecznej w regionie Azji Południowej Banku Światowego odpowiadającym m.in. za wsparcie dla systemów edukacji, zdrowia i zabezpieczenia społecznego w Indiach, Pakistanie, Bangladeszu, Afganistanie, Sri Lance, Nepalu, Bhutanie i Malediwach.To najwyższy rangą polski urzędnik w centrali Banku Światowego w Waszyngtonie. Rutkowski jest współautorem koncepcji reformy emerytalnej przeprowadzonej w Polsce w 1999 r.

Każdy system emerytalny powinien spełniać pięć kryteriów. Są nimi:

Polski system emerytalny realizowany zgodnie z zasadami określonymi w 1997 r. w opracowaniu „Bezpieczeństwo dzięki różnorodności" spełnia te kryteria. Zasady te stały się podstawą do opracowania ustaw, a następnie rozporządzeń konstytuujących nowy system emerytalny. Niemniej jednak, część tego systemu nadal nie została w pełni uregulowana, a część regulacji wymaga dzisiaj zmian, w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. Do elementów, które wymagają jeszcze uregulowania w systemie emerytalnym należą:

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu