Ulubione fundusze zarządzających

Wybór najlepszego funduszu spędza sen z powiek niejednemu inwestorowi. Liczba dostępnych rozwiązań jest ogromna, a liczba parametrów do przeanalizowania może przyprawić o zawrót głowy. By ułatwić ten trudny wybór Analizy Online publikują "wskazania" samych zarządzających, którzy zamiast inwestować bezpośrednio na danym rynku, wolą wybrać najlepsze fundusze oferowane przez konkurencję

Publikacja: 18.05.2013 14:18

W zależności od rodzaju i przyjętej polityki inwestycyjnej funduszu, jego aktywa są najczęściej inwestowane w akcje, obligacje, waluty bądź instrumenty rynku pieniężnego. Jednak sporo funduszy budując ekspozycję na daną klasę aktywów wykorzystuje w tym celu inne fundusze (są to zazwyczaj tzw. FoF-y, czyli fundusze funduszy). Praktyka ta jest bardzo popularna w przypadku funduszy inwestujących za granicą, szczególnie tych lokujących aktywa na rynkach egzotycznych. W ofercie TFI są też fundusze, które budują w ten sposób ekspozycję również na krajowym rynku.

Na koniec ubiegłego roku, w portfelach funduszy inwestycyjnych mogliśmy znaleźć łącznie jednostki 46 konkurencyjnych rozwiązań. To ponad dwukrotnie więcej niż na koniec 2008 r. Odrzucając przypadki inwestycji w jednostki innych funduszy z własnej oferty, najczęściej wybierane były: Agio-Kapitał (Agio SFIO), Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) oraz UniKorona Akcje (UniFundusze FIO). Każdy z nich znalazł się w 3 różnych portfelach swoich konkurentów. Agio-Kapitał (Agio SFIO) to fundusz skierowany do klientów instytucjonalnych, który na przestrzeni ostatniego roku zarobił ok. 7 proc., czyli niemal dwa razy lepiej od średniej w grupie. Jednostki funduszu znalazły się w portfelach Allianz Platinium FIZ, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) i Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO), które ulokowały w nim łącznie ok. 12 mln zł.

 

 

Zarządzający zdecydowali się ulokować prawie 7 mln zł zakupując jednostki UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) – funduszu, który osiąga dobre i powtarzalne wyniki w długim terminie. Nie dziwi więc fakt, iż cieszy się on popularnością wśród zarządzających od kilku lat. W portfelach innych funduszy od dawna można też znaleźć jednostki Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO). Fundusz charakteryzuje się szeroką dywersyfikacją portfela i stabilnymi wynikami w długim terminie. Pod koniec ubiegłego roku łączna wartość inwestycji zarządzających w ten fundusz, wyniosła  10 mln zł. Dużą popularnością cieszyły się także inne rozwiązania Aviva Investors TFI. Zarządzający kupowali jednostki z 5 różnych funduszy tego towarzystwa, podobnie zresztą jak w przypadku ING TFI. Prawie 8 mln zł w funduszu ING Akcji 2 SFIO ulokował Skarbiec TFI, nabywając jednostki do portfeli: Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO oraz Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO. Jest to typowe rozwiązanie dla klientów instytucjonalnych, gdyż pierwsza wpłata wynosi 2 mln zł.

Najbardziej popularną grupą okazały się fundusze akcyjne i dłużne, rzadziej decydowano się na rozwiązania z rynku pieniężnego. Wśród funduszy dłużnych warto jeszcze zwrócić uwagę na Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) i UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO). Na oba rozwiązania zdecydowali się zarządzający DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO). Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 10 mln zł. Oba fundusze zostały wysoko ocenione również przez naszych analityków.

W zależności od rodzaju i przyjętej polityki inwestycyjnej funduszu, jego aktywa są najczęściej inwestowane w akcje, obligacje, waluty bądź instrumenty rynku pieniężnego. Jednak sporo funduszy budując ekspozycję na daną klasę aktywów wykorzystuje w tym celu inne fundusze (są to zazwyczaj tzw. FoF-y, czyli fundusze funduszy). Praktyka ta jest bardzo popularna w przypadku funduszy inwestujących za granicą, szczególnie tych lokujących aktywa na rynkach egzotycznych. W ofercie TFI są też fundusze, które budują w ten sposób ekspozycję również na krajowym rynku.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami