Aktywa funduszy wzrosły o ok. 3 mld zł w kwietniu

W kwietniu rynek funduszy inwestycyjnych po raz jedenasty z rzędu zanotował wzrost wartości zarządzanych aktywów

Publikacja: 14.05.2013 18:42

Aktywa funduszy wzrosły o ok. 3 mld zł w kwietniu

Foto: Analizy Online

Dynamika zmian wyniosła 1,7 proc., co odpowiada kwocie bliskiej 2,7 mld zł. Na koniec kwietnia wartość środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych przekroczyła poziom 159 mld zł, co odpowiada 28,4 mld euro - podały Analizy Online.

 

 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, przyrost środków wynikał głównie z nadwyżki wpłat nad wypłatami. Tym razem, wg szacunków Analiz Online, przekroczyła ona 2,6 mld zł. Ponadto dodatni wpływ na wzrost aktywów miał wynik z zarządzania, który w kwietniu osiągnął najwyższą wartość w tym roku. Został on osiągnięty głównie dzięki bardzo dobrej koniunkturze na rynku długu. Ponadto klienci chętnie nabywali jednostki funduszy dłużnych. W efekcie aktywa w nich zgromadzone zyskały w kwietniu na wartości 4,8 proc., zamykając miesiąc na poziomie 44,5 mld zł.

W jeszcze większym stopniu na wartości zyskały aktywa zgromadzone w funduszach gotówkowych i pieniężnych, które również cieszą się ogromnym powodzeniem wśród inwestorów, poszukujących bardziej atrakcyjnych form oszczędzania od lokat oferujących coraz niższe oprocentowanie. W kwietniu przyrost środków sięgnął 8,1 proc., dzięki czemu ich wartość na koniec kwietnia przekroczyła 17,6 mld zł, najwięcej w historii rynku. W sumie od początku roku aktywa tej najmniej ryzykownej grupy funduszy, zwiększyły się aż o 28 proc., czyli 3,8 mld zł.

 

 

W kwietniu wysoką dynamikę zmian wartości aktywów (4,5 proc.) odnotowały jeszcze fundusze absolutnej stopy zwrotu. Dzięki kolejnej puli środków wpłaconych przez klientów, wartość aktywów w nich zgromadzonych przekroczyła na koniec kwietnia poziom 5,1 mld zł.

Słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie bardzo utrudnia przyrost aktywów funduszy akcyjnych. W poprzednich 3 miesiącach ujemne wyniki z zarządzania rekompensowało dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych. Wygląda jednak na to, iż klienci stracili cierpliwość i w kwietniu przeważyły umorzenia. Trzeba jednak wyraźnie rozróżnić fundusze akcji polskich, od tych inwestujących na zagranicznych rynkach. Aktywa funduszy akcji polskich skurczyły się bowiem o -3,5 proc., podczas gdy fundusze akcji zagranicznych, zarówno dzięki dobrej koniunkturze za granicą, jak i wpłatom nowych środków, zwiększyły wartość aktywów o 2,9 proc., do 4,6 mld zł. Nie wystarczyło to jednak do utrzymania wzrostowej tendencji całego segmentu i w kwietniu aktywa funduszy akcyjnych zmniejszyły wartość o -2,3 proc., spadając poniżej progu 25 mld zł, czyli do poziomu z grudnia zeszłego roku.

Słaba koniunktura na krajowym rynku akcji nie sprzyja także funduszom mieszanym. Aktywa w nich zgromadzone skurczyły się w kwietniu o 0,6 proc., do 19,8 mld zł.

Największy spadek aktywów odnotowały jednak fundusze rynku surowców, który sięgnął aż -15,4 proc. To efekt załamania cen na tym rynku. Ceny srebra i złota spadły o odpowiednio -14,1 proc. i -7,6 proc., m.in. na skutek słabszych danych o chińskiej gospodarce. Na koniec kwietnia aktywa funduszy surowcowych warte były zaledwie 352 mln zł, najmniej od października 2010 roku.

 

Dynamika zmian wyniosła 1,7 proc., co odpowiada kwocie bliskiej 2,7 mld zł. Na koniec kwietnia wartość środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych przekroczyła poziom 159 mld zł, co odpowiada 28,4 mld euro - podały Analizy Online.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, przyrost środków wynikał głównie z nadwyżki wpłat nad wypłatami. Tym razem, wg szacunków Analiz Online, przekroczyła ona 2,6 mld zł. Ponadto dodatni wpływ na wzrost aktywów miał wynik z zarządzania, który w kwietniu osiągnął najwyższą wartość w tym roku. Został on osiągnięty głównie dzięki bardzo dobrej koniunkturze na rynku długu. Ponadto klienci chętnie nabywali jednostki funduszy dłużnych. W efekcie aktywa w nich zgromadzone zyskały w kwietniu na wartości 4,8 proc., zamykając miesiąc na poziomie 44,5 mld zł.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli