Lekka strata pracowniczych funduszy

Pracownicze fundusze emerytalne, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne, zanotowały lekką stratę w pierwszym kwartale

Publikacja: 24.04.2013 02:09

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy.  Jest to zatem grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska. Od wielu lat nie powstał żaden nowy fundusz. Zarządzają nimi pracownicze towarzystwa emerytalne.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W pierwszym kwartale, podobnie jak innym inwestorom, nie sprzyjała im koniunktura rynkowa. Zanotowały stratę. Przeciętnie wyniosła ona -0,94 proc. - wynika z naszych wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Osiągnęły wynik zbliżony do otwartych fundusz, których strata w tym okresie to -0,87 proc.

Żaden z pięciu pracowniczych funduszy emerytalnych nie miał zysku. Najmniejszą stratą może pochwalić się fundusz Unilever Polska. Jego wynik to -0,1 proc. Za nim uplasował się fundusz Nestle Polska z wynikiem -0,3 proc. Najsłabiej poszło funduszu Nowy Świat, który stracił w tym okresie 1,8 proc.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że fundusze pracownicze kupują głównie jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Poza tym nie zarządzają pieniędzmi samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym.

W dłuższych okresach PFE mają już zyski. Za 12 miesięcy przeciętna zmiana ich jednostek rozrachunkowych wynosi 9,1 proc. A w przypadku najlepszych: Nestle i Unilever przekracza 10 proc. Za trzy lata (licząc od marca do marca) średni wynik przekracza 14 proc., a za 5 lat – 16 proc.

 

Wyniki inwestycyjne pracowniczych funduszy emerytalnych, w proc.

 

Na koniec marca 2013 r. aktywa zgromadzone w PFE wyniosły 1,88 mld zł. W skali kwartału nieznacznie się zmniejszyły o nieco ponad 5 mln zł.

 

Aktywa w zarządzaniu PFE na koniec marca

 

 

Fundusze emerytalne na polskim rynku:

Otwarte fundusze emerytalne

– zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne. Trafia do nich część obowiązkowej składki na ubezpieczenia społeczne. Stanowią zatem kapitałową część systemu emerytalnego. Jest to tzw. II filar systemu emerytalnego.

Dobrowolne fundusze emerytalne

– to drugi rodzaj funduszy, którymi mogą od 2012 r. zarządzać powszechne towarzystwa emerytalne. W nich lokowane są składki klientów, którzy dobrowolnie oszczędzają z myślą o przyszłej emeryturze na indywidualnym koncie (IKE lub IKZE) w ramach III filara.

Pracownicze fundusze emerytalne

– jedna z forma pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Działają tylko w tych firmach, gdzie utworzono pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza takim funduszem. Funkcjonują w ramach III filara.

 

 

 

W ramach uczestnictwa w PPE na rachunek uczestnika programu wnoszone są składki:

Środki uczestnika PPE są gromadzone na indywidualnym rachunku. Środki zgromadzone na rachunku członka PFE stanowią w każdym momencie jego wyłączną własność, którymi będzie mógł on zadysponować z chwilą nabycia uprawnień ustawowych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami