Możemy wpłacić więcej na konto

Maksymalny limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w tym roku jest nieco wyższy niż w ubiegłym roku

Publikacja: 23.04.2013 01:31

Możemy wpłacić więcej na konto

Foto: mojaemerytura.rp.pl

Od tego roku obowiązują surowsze zasady korzystania z preferencji podatkowych. Przede wszystkim istotnie zmienia się ulga prorodzinna. Poważnie ograniczona jest też ulga na Internet. Będzie ona dostępna tylko w dwóch kolejno następujących po sobie latach i to tylko wtedy, jeśli wcześniej podatnik nie korzystał z odliczania. Ograniczone zostały także preferencje wynikające z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, z których korzystają m.in. twórcy, artyści czy dziennikarze. Tym większego znaczenia nabiera ulga dostępna dla osób, które zdecydują się na dodatkowe odkładanie pieniędzy na przyszłą emeryturę.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) można bowiem odpisać od podstawy opodatkowania. Mechanizm wyliczenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE nie jest prosty, ale nie oznacza to, że nie można sobie poradzić z jego wyliczeniem.

Zgodnie z prawem wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla każdego za rok poprzedni. W uproszczeniu oznacza to tyle, że na rachunek IKZE można w tym roku wpłacić maksymalnie 4 proc. zarobków brutto z 2012 r. Kwota ta nie może przekroczyć 4 proc. od 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w gospodarce za rok poprzedni, czyli nie może przekroczyć w tym roku 4231,20 zł. W przypadku osób o niskich dochodach limit wpłat wynosi do 4 proc. rocznego minimalnego wynagrodzenia za rok poprzedni – 720 zł w tym roku.

Jak najłatwiej wyliczyć swój indywidualny limit wpłat? Jeśli uzyskuje się dochody z jednego źródła (np. z jednej umowy o pracę), indywidualny limit wpłat na IKZE można wyliczyć na podstawie raportu ZUS RMUA przekazywanego pracownikom przez pracodawcę.

Zdecydowanie łatwiej jest zwrócić się do pracodawcy z prośbą o podanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalonej za rok poprzedni.

Nieco większy kłopot mają osoby, które uzyskują dochody z wielu źródeł (np. z kilku umów o pracę). Wyliczą one swój limit wpłaty na IKZE, sumując kwoty stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustaloną za rok poprzedni w oparciu o wynagrodzenie osiągane u każdego z pracodawców. I w tym przypadku mogą zwrócić się do każdego pracodawcy o informacje na temat podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie. Z kolei osoby samozatrudnione muszą ustalić, od jakiej podstawy płacą składki na ubezpieczenie emerytalne.

 

Poradnik w skrócie

1. Jak najłatwiej wyliczyć własny limit wpłat na IKZE?

Najlepiej spytać pracodawcę. Podstawę wymiaru składki emerytalnej można też obliczyć na podstawie dokumentu RMUA otrzymywanego od pracodawcy; limit obowiązujący nas w 2013 r. wyliczamy na podstawie RMUA z 2012 r.

2. Co się dzieje, kiedy wpłaci się więcej pieniędzy, niż wynosi indywidualny limit?

Nadwyżka środków wpłaconych ponad ustawowy limit jest zwracana klientowi przez instytucję finansową. Ale nie zawsze. W TFI za te pieniądze mogą być kupione jednostki uczestnictwa, które są rejestrowane na oddzielnym koncie pod warunkiem, że klient wyraził taką wolę.

Od tego roku obowiązują surowsze zasady korzystania z preferencji podatkowych. Przede wszystkim istotnie zmienia się ulga prorodzinna. Poważnie ograniczona jest też ulga na Internet. Będzie ona dostępna tylko w dwóch kolejno następujących po sobie latach i to tylko wtedy, jeśli wcześniej podatnik nie korzystał z odliczania. Ograniczone zostały także preferencje wynikające z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, z których korzystają m.in. twórcy, artyści czy dziennikarze. Tym większego znaczenia nabiera ulga dostępna dla osób, które zdecydują się na dodatkowe odkładanie pieniędzy na przyszłą emeryturę.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał