Polacy wciąż wpłacają pieniądze do funduszy

Marzec przyniósł dalszy wzrost wartości aktywów netto, zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wartość środków powierzonych funduszom inwestycyjnym w zarządzanie wzrosła w minionym miesiącu o 5 proc., czyli o 7,5 mld zł, osiągając poziom 156,4 mld zł

Publikacja: 11.04.2013 13:55

To najwyższa miesięczna dynamika zmian od 3 lat. Przyrost wyrażony w złotych tylko trzykrotnie w całej historii rynku funduszy w Polsce był wyższy (w pierwszej połowie 2007 roku). W sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywa funduszy zyskały na wartości już blisko jedną czwartą - wynika z danych Analiz Online.

 

 

Tak istotny wzrost wartości aktywów funduszy w marcu był efektem wniesienia ok. 5,4 mld zł do funduszy niedetalicznych, czyli szytych na miarę konkretnego inwestora. Z tej kwoty ok. 4,5 mld zł to środki wniesione przez grupę PZU do kilku swoich funduszy aktywów niepublicznych. W efekcie to właśnie fundusze aktywów niepublicznych odnotowały największą dynamikę zmian, rzędu 34 proc. do 22,1 mld zł. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło w marcu ok. 1,8 mld zł. Łączny bilans sprzedaży zamknął się więc rekordową kwotą 7,2 mld zł.

Biorąc pod uwagę podstawowe klasy aktywów, niewątpliwą gwiazdą rodzimego rynku w pierwszym kwartale tego roku były fundusze gotówkowe i pieniężne. W minionym miesiącu, dzięki kolejnemu zastrzykowi środków od klientów, zwiększyły wartość zarządzanych aktywów o 5,1 proc., do 16,3 mld zł. W sumie od początku roku aktywa w nich zgromadzone wzrosły o 2,5 mld zł, czyli o blisko jedną piątą. Nieprzerwany strumień nowej gotówki płynie także do funduszy absolutnej stopy zwrotu, których aktywa w marcu zyskały na wartości 4,3 proc., przekraczając poziom 4,9 mld zł.

 

 

Dominującą grupą pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku pozostają fundusze dłużne, które na koniec marca zarządzały aktywami wartymi 42,5 mld zł. W minionym miesiącu odnotowały wzrost rzędu 1,9 proc., co zawdzięczają zarówno dobrej koniunkturze na rynku (indeks obligacji skarbowych zyskał w marcu 0,9 proc.), jak i wniesieniu znacznych środków przez Open Finance z jednego UFK do funduszu długu korporacyjnego. W efekcie fundusze inwestujące w krajowy dług korporacyjny zarządzają już aktywami wartymi blisko 4,5 mld zł (wzrost w marcu o 18 proc.), podczas gdy aktywa funduszy dłużnych uniwersalnych i papierów skarbowych straciły nieco na wartości. Warto również dodać, iż w marcu widać było wyraźną przewagę funduszy dłużnych zagranicznych nad tymi inwestującymi w polskie papiery. Podczas gdy aktywa funduszy dłużnych PLN wzrosły łącznie o 0,3 mld zł (0,8 proc.), aktywa funduszy dłużnych zagranicznych zyskały na wartości blisko 0,5 mld zł, czyli ponad 10 proc. W sumie w I kwartale aktywa funduszy dłużnych zwiększyły się o 1,2 mld zł, mimo to ich udział w rynku spadł o blisko -1 pkt proc., do 27,1 proc.

W tym roku powoli aktywa powiększają fundusze akcyjne. Wprawdzie każdego miesiąca notują przewagę wpłat nad wypłatami, jednak zmienna koniunktura na rynkach, nie pozwala na znaczny skok aktywów. W samym marcu zyskały na wartości symboliczne +0,2 proc.. Choć na poziomie całego segmentu są to niewielkie zmiany, to sporo się dzieje w poszczególnych grupach. Aktywa tracą fundusze akcji polskich uniwersalnych, zarządzające na koniec marca 18,5 mld zł. Jednocześnie wysoką dynamikę zmian notują fundusze akcji małych i średnich spółek (ich aktywa w 3 miesiące wzrosły o 19 proc., do 1,9 mld zł) oraz fundusze akcji zagranicznych (14 proc., do 4,5 mld zł).

Nie jest niespodzianką, iż w marcu traciły na wartości aktywa funduszy mieszanych. Wpływ na to miały słabe wyniki, bowiem saldo wpłat i wypłat od 2 miesięcy jest dodatnie. W sumie na koniec marca wartość aktywów w nich zgromadzonych spadła poniżej poziomu 20 mld zł, a ich udział w rynku zmniejszył się do niecałych 13 proc.

Spadek wartości zarządzanych środków odnotowały w marcu jeszcze fundusze rynku surowców (o -1,9 proc.) oraz ochrony kapitału (-2,6 proc.). W obu przypadkach zaważył odpływ środków klientów. M.in. w marcu zakończyły działalność dwa produkty strukturyzowane KBC TFI.

To najwyższa miesięczna dynamika zmian od 3 lat. Przyrost wyrażony w złotych tylko trzykrotnie w całej historii rynku funduszy w Polsce był wyższy (w pierwszej połowie 2007 roku). W sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywa funduszy zyskały na wartości już blisko jedną czwartą - wynika z danych Analiz Online.

Tak istotny wzrost wartości aktywów funduszy w marcu był efektem wniesienia ok. 5,4 mld zł do funduszy niedetalicznych, czyli szytych na miarę konkretnego inwestora. Z tej kwoty ok. 4,5 mld zł to środki wniesione przez grupę PZU do kilku swoich funduszy aktywów niepublicznych. W efekcie to właśnie fundusze aktywów niepublicznych odnotowały największą dynamikę zmian, rzędu 34 proc. do 22,1 mld zł. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło w marcu ok. 1,8 mld zł. Łączny bilans sprzedaży zamknął się więc rekordową kwotą 7,2 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?