Ubezpieczyciele kanałem dystrybucji funduszy

Według szacunków Analiz Online, fundusze inwestycyjne pozyskały w minionym roku ok. 0,8 mld zł poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)

Publikacja: 28.03.2013 01:47

Na koniec minionego roku wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wyniosła 145,8 mld zł, osiągając najwyższy poziom w historii. Rozwojowi rynku sprzyjała dobra koniunktura, jak i rosnące zainteresowanie klientów funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2012 roku istotną rolę we wzroście aktywów funduszy inwestycyjnych odegrali ubezpieczyciele. Według szacunków Analiz Online, fundusze inwestycyjne pozyskały w minionym roku ok. 0,8 mld zł poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Udział UFK opartych o fundusze inwestycyjne w aktywach krajowych TFI (większość ubezpieczycieli podaje szczegółowe informacje o saldzie wpłat i wpłat do poszczególnych funduszy, jednak w przypadku niektórych dane podawane są zbiorczo np. w PZU Życie) wyniósł w minionym roku 9 proc. To wprawdzie nico mniej niż w 2008 r., kiedy było to 11 proc., jednak trzeba wziąć pod uwagę, iż w rynku funduszy inwestycyjnych rośnie znaczenie funduszy zamkniętych, niebędących w ofercie ubezpieczycieli. Po ich wyłączeniu, udział środków pozyskanych przez ubezpieczycieli utrzymuje się na dość stałym poziomie - ok. 13 proc.

 

 

W sumie dla 23 TFI, z 52 działających, ubezpieczyciele stanowią jeden z kanałów dystrybucji.  W przypadku 10 towarzystw, udział środków zgromadzonych poprzez UFK przekracza 10 proc. aktywów oferowanych funduszy. Najwyższy udział środków pochodzących z funduszy kapitałowych w aktywach ma Noble Funds TFI (wg danych na koniec 2012 roku była to ponad połowa). Podobne znaczenie mają ubezpieczyciele dla AXA TFI, której ok. połowa środków została zgromadzona poprzez fundusze kapitałowe. Najważniejszym źródłem kapitału dla tego TFI jest właściciel, czyli AXA Życie, ponadto fundusze są również dostępne w ofercie Open Life TUnŻ. Nieciekawie wygląda sytuacja Idea TFI, któremu dopiero w 2010 r. udało się wejść z ofertą do ubezpieczycieli. Na skutek problemów z kilkoma funduszami, kilku ubezpieczycieli wycofało się ze współpracy, m.in. Open Life TUnŻ, Uniqa TUnŻ, HDI-Gerling czy PZU Życie. W lepszej sytuacji jest Quercus TFI, które poszerzyło ofertę u ubezpieczycieli wprowadzając kolejne rozwiązania w formie funduszy kapitałowych m.in. Quercus Turcja, Quercus Short.

 

 

Jak piszą Analizy Online, obecnie niemal wszystkie TFI oferujące fundusze dla detalicznych klientów, sprzedają jednostki poprzez ubezpieczycieli. Ten kanał dystrybucji ma największe znaczenie dla podmiotów z grup finansowych, w składzie których nie ma dużego banku detalicznego (jak np. TFI Allianz Polska, Union Investment TFI czy AXA TFI). Tego kanału dystrybucji nie wykorzystują towarzystwa specjalizujące się w produktach zamkniętych, jak np. Forum TFI czy młode towarzystwa, w tym m.in. Caspar TFI, Altus TFI czy Eques Investment TFI, które dopiero starają się rozpocząć współpracę z ubezpieczycielami.

Na koniec minionego roku wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wyniosła 145,8 mld zł, osiągając najwyższy poziom w historii. Rozwojowi rynku sprzyjała dobra koniunktura, jak i rosnące zainteresowanie klientów funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2012 roku istotną rolę we wzroście aktywów funduszy inwestycyjnych odegrali ubezpieczyciele. Według szacunków Analiz Online, fundusze inwestycyjne pozyskały w minionym roku ok. 0,8 mld zł poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał