Według Wiktora Wojciechowskiego przewidywany w ostatniej projekcji makroekonomicznej powrót podstawowej stawki VAT z 23 do 22 proc. od 2014 r. staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Jego zdaniem, jak czytamy w komentarzu makroekonomicznym, powstały ubytek dochodów z VAT zostanie z nawiązką zrekompensowany poprzez transfer środków z OFE do ZUS, co będzie efektem rządowych zmian w systemie wypłat emerytur kapitałowych.

Najbardziej prawdopodobny – zdaniem Invest Banku – kształt tej zmiany będzie polegać na  obowiązkowym przenoszeniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS w okresie nawet do 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Według Wojciechowskiego, to oczywiście zwiększy bieżące dochody sektora finansów publicznych, zmniejszy wielkość dotacji do ZUS. Jednocześnie jednak w wyniku takiej zmiany (o ile do niej dojdzie przedstawionym powyżej kształcie) wzrosną przyszłe ukryte zobowiązania systemu emerytalnego.