Wpłaty na IKZE mogą odliczyć także płacący podatek liniowy

Czy osoby płacące podatek liniowy mogą mieć problemy, gdy będą odliczać wpłatę na IKZE? Resort finansów odpowiada: ulga się im należy.

Publikacja: 14.03.2013 00:19

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego służące do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Można je zakładać od 2012 r. Jego istotną zaletą jest możliwość odpisania wpłat od podstawy opodatkowania. Osoby, które w ubiegłym roku założyły konto i wpłaciły na nie pieniądze, mogą odliczyć wpłaty przy rozliczaniu swojego PIT za 2012 r.

Odliczenie wpłaconych kwot przysługuje zarówno tym, którzy rozliczają się z podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), jak również osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19-proc. stawką PIT. Z ulgi tej mogą korzystać również przedsiębiorcy rozliczający działalność ryczałtem ewidencjonowanym. Podstawą do  odliczeń są dowody wpłat na IKZE. Podatnik powinien zatem je zachować.

Czytelnicy informują nas jednak, że zdarzają się odmowy  uznania tej ulgi. Jak wynika z telefonów do naszej redakcji, dotyczy to osób, które uzyskują dochody z działalności gospodarczej i płacą podatek dochodowy według 19-proc. stawki, czyli tzw. podatek liniowy. Na przykład urzędy skarbowe w Rzeszowie zażądały skorygowania formularzy PIT twierdząc, że "ulga na IKZE jest sprzeczna z ideą podatku liniowego".

W tej sytuacji poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o wyjaśnienia.

– Stosownie do artykułu 30c ust. 2 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według 19-proc.  stawki podatku, mogą pomniejszyć dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku m.in. o wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – czytamy w otrzymanej odpowiedzi.

Jak dodaje resort finansów, z powyższego wynika, że „podatnicy opodatkowani tzw. podatkiem liniowym mogą korzystać z ulgi w podatku dochodowym z tytułu dokonanych wpłat na IKZE".

To dobra informacja dla osób, które miały problemy z odliczeniem ulgi.

W sumie na  otworzenie IKZE zdecydowało się nieco ponad pół miliona Polaków, ale mniej niż 33 tys. z nich dokonało jakichkolwiek wpłat na nowe konto w 2012 r. – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. I wszystkie te osoby mogą skorzystać z odliczeń.

Kwota odliczenia od podatku zależy od wysokości wpłaty na IKZE. Na przykład przy wpłacie w wysokości 1500 zł można liczyć na 270 zł ulgi, przy wpłacie 3000 zł ulga wynosi 540 zł, a przy maksymalnej w ubiegłym roku wpłacie 4030,80 zł –  1289,86 zł.

Wszystko co wpłaciliśmy na konto za 2012 r. (zgodnie z indywidualnym limitem wyliczonym na podstawie dochodów), odejmujemy od naszego dochodu w formularzu: PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Aby rozliczyć ulgę podatkową z tytułu oszczędzania na IKZE w 2012 r., większość podatników musi dołączyć do formularza PIT za ten rok załącznik PIT/O, w którym w części B wyszczególniamy kwotę wpłaty w 2012 r.   Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym nie muszą już dołączać dodatkowych załączników do formularza PIT–36L. Po prostu wskazują kwotę wpłaty na IKZE w części E, pozycja 36 tego formularza.

Dobrym rozwiązaniem jest pobranie darmowego programu do rozliczenia podatku za 2012 r. Po wypełnieniu w nim poszczególnych rubryk (przewidziane jest też miejsce na wpłatę na IKZE) program rozlicza wszystko automatycznie.

Każda nadwyżka środków na IKZE ponad ustawowy limit jest zwracana klientowi lub trafia na dodatkowy rachunek w danej instytucji (np. na konto IKE).

Kontrolowanie wpłat i nieprzekraczanie maksymalnego indywidualnego limitu jest obowiązkiem klienta. Jednorazowy zwrot nadpłaconych środków ponad obowiązujący limit jest obojętny z podatkowego punktu widzenia. Gdy instytucja prowadząca konto zwróci nadpłacone środki, oszczędzający nie musi sporządzać informacji PIT-8C.

Jak określić indywidualny limit wpłat

Podstawę wymiaru składki emerytalnej można obliczyć poprzez zsumowanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne z miesięcznych dokumentów RMUA otrzymanych od pracodawcy za ubiegły rok.

Ile można odliczyć

- Limit wpłat na IKZE został ustalony procentowo i jest uzależniony od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne za rok poprzedni.

- Wpłaty nie mogą przekroczyć równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to kwota rocznego zasadniczego wynagrodzenia brutto).

- Jednocześnie istnieje limit dotyczący wszystkich; jest to 4 proc. od 30-krotności średnich zarobków (w 2011 r. była to kwota 100 770 zł, dlatego limit ustalony na 2012 r. wynosi 4030,80 zł). Zatem niezależnie od wysokości dochodów w PIT za 2012 r.  maksymalnie można odpisać ok. 4030 zł.

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego służące do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Można je zakładać od 2012 r. Jego istotną zaletą jest możliwość odpisania wpłat od podstawy opodatkowania. Osoby, które w ubiegłym roku założyły konto i wpłaciły na nie pieniądze, mogą odliczyć wpłaty przy rozliczaniu swojego PIT za 2012 r.

Odliczenie wpłaconych kwot przysługuje zarówno tym, którzy rozliczają się z podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), jak również osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19-proc. stawką PIT. Z ulgi tej mogą korzystać również przedsiębiorcy rozliczający działalność ryczałtem ewidencjonowanym. Podstawą do  odliczeń są dowody wpłat na IKZE. Podatnik powinien zatem je zachować.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora