Klienci wpłacają pieniądze do funduszy

W lutym wartość środków zgromadzonych w funduszach krajowych TFI wzrosła o 0,7 mld zł, do 148,4 mld zł

Publikacja: 11.03.2013 10:48

To już dziewiąty miesiąc z rzędu, w którym rosła wartość majątku zarządzana przez krajowe TFI. Tym razem dynamika zmian była niewielka i wyniosła 0,4 proc. Wzrost aktywów to głównie efekt napływu środków od klientów TFI. W lutym przewaga wpłat nad wypłatami do funduszy, wg szacunków Analiz Online, wyniosła prawie 1 mld zł. Wartość aktywów zebranych na naszym rynku wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 35,7 mld euro.

 

 

Największy wzrost aktywów - o 4,3 proc., do 15,5 mld zł, zanotowały fundusze gotówkowe i pieniężne. Wysoka dynamika zmian wynika z napływu środków od klientów. Zwiększenie ich popularności może być spowodowane stopniowym przenoszeniem środków klientów z coraz niżej oprocentowanych depozytów.

Drugą grupą, która w największym stopniu zwiększyła wartość aktywów były fundusze absolutnej stopy zwrotu. Środki w nich zgromadzone wzrosły o 2,2 proc., do 4,7 mld zł na koniec lutego. Było to spowodowane zarówno nadwyżką wpłat nad wypłatami, jak i dodatnim wynikiem zarządzania.

 

 

Niższa niż w poprzednich miesiącach dynamika wzrostu aktywów w 3 najważniejszych segmentach rynku mogła być spowodowana słabszą koniunkturą na rynku akcji, jak i rynku długu. Jedynie 40 proc. funduszy dostępnych na polskim rynku wypracowało dodatni wynik w lutym. Wśród nich najlepiej wypadły rozwiązania dłużne, inwestujące za granicą. Gorzej radziła sobie natomiast warszawska giełda, co odbiło się na wynikach funduszy akcyjnych. Mimo to rosły aktywa zgromadzone w tym segmencie rynku, co było zasługą napływu środków. Klienci TFI chętniej kupowali jednostki funduszy akcyjnych, mimo korekty na światowych parkietach. W sumie, w ciągu miesiąca, aktywa zgromadzone w funduszach akcyjnych zyskały na wartości 0,2 mld zł, czyli 0,7 proc., do 25,1 mld zł.

W lutym gorzej spisywał się również rynek długu, a fundusze dłużne zanotowały po raz drugi z rzędu ujemną stopę zwrotu. Słabsza koniunktura to efekt wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach dłużnych zanotowała tylko nieznaczny spadek (-0,1 proc.). W największym stopniu straciły na wartości aktywa funduszy polskich papierów dłużnych (zarówno skarbowych, jak i uniwersalnych). Jednocześnie rosły aktywa funduszy dłużnych zagranicznych oraz korporacyjnych. Może to być efektem szukania przez klientów TFI alternatyw dla słabszej koniunktury na rynku polskich obligacji skarbowych. Na koniec lutego aktywa zgromadzone w funduszach dłużnych warte były 41,7 mld zł.

To już dziewiąty miesiąc z rzędu, w którym rosła wartość majątku zarządzana przez krajowe TFI. Tym razem dynamika zmian była niewielka i wyniosła 0,4 proc. Wzrost aktywów to głównie efekt napływu środków od klientów TFI. W lutym przewaga wpłat nad wypłatami do funduszy, wg szacunków Analiz Online, wyniosła prawie 1 mld zł. Wartość aktywów zebranych na naszym rynku wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 35,7 mld euro.

Pozostało 81% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej