Klienci wpłacają pieniądze do funduszy

W lutym wartość środków zgromadzonych w funduszach krajowych TFI wzrosła o 0,7 mld zł, do 148,4 mld zł

Publikacja: 11.03.2013 10:48

To już dziewiąty miesiąc z rzędu, w którym rosła wartość majątku zarządzana przez krajowe TFI. Tym razem dynamika zmian była niewielka i wyniosła 0,4 proc. Wzrost aktywów to głównie efekt napływu środków od klientów TFI. W lutym przewaga wpłat nad wypłatami do funduszy, wg szacunków Analiz Online, wyniosła prawie 1 mld zł. Wartość aktywów zebranych na naszym rynku wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 35,7 mld euro.

 

 

Największy wzrost aktywów - o 4,3 proc., do 15,5 mld zł, zanotowały fundusze gotówkowe i pieniężne. Wysoka dynamika zmian wynika z napływu środków od klientów. Zwiększenie ich popularności może być spowodowane stopniowym przenoszeniem środków klientów z coraz niżej oprocentowanych depozytów.

Drugą grupą, która w największym stopniu zwiększyła wartość aktywów były fundusze absolutnej stopy zwrotu. Środki w nich zgromadzone wzrosły o 2,2 proc., do 4,7 mld zł na koniec lutego. Było to spowodowane zarówno nadwyżką wpłat nad wypłatami, jak i dodatnim wynikiem zarządzania.

 

 

Niższa niż w poprzednich miesiącach dynamika wzrostu aktywów w 3 najważniejszych segmentach rynku mogła być spowodowana słabszą koniunkturą na rynku akcji, jak i rynku długu. Jedynie 40 proc. funduszy dostępnych na polskim rynku wypracowało dodatni wynik w lutym. Wśród nich najlepiej wypadły rozwiązania dłużne, inwestujące za granicą. Gorzej radziła sobie natomiast warszawska giełda, co odbiło się na wynikach funduszy akcyjnych. Mimo to rosły aktywa zgromadzone w tym segmencie rynku, co było zasługą napływu środków. Klienci TFI chętniej kupowali jednostki funduszy akcyjnych, mimo korekty na światowych parkietach. W sumie, w ciągu miesiąca, aktywa zgromadzone w funduszach akcyjnych zyskały na wartości 0,2 mld zł, czyli 0,7 proc., do 25,1 mld zł.

W lutym gorzej spisywał się również rynek długu, a fundusze dłużne zanotowały po raz drugi z rzędu ujemną stopę zwrotu. Słabsza koniunktura to efekt wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach dłużnych zanotowała tylko nieznaczny spadek (-0,1 proc.). W największym stopniu straciły na wartości aktywa funduszy polskich papierów dłużnych (zarówno skarbowych, jak i uniwersalnych). Jednocześnie rosły aktywa funduszy dłużnych zagranicznych oraz korporacyjnych. Może to być efektem szukania przez klientów TFI alternatyw dla słabszej koniunktury na rynku polskich obligacji skarbowych. Na koniec lutego aktywa zgromadzone w funduszach dłużnych warte były 41,7 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy