Dziedziczenie środków zgromadzonych w instytucjach finansowych

Zakładając lokatę, czy konto osobiste najlepiej wpisać do umowy informację, kto ma prawo do oszczędności w razie naszej śmierci.

Publikacja: 07.03.2013 00:15

Najpierw trzeba ustalić, z usług których banków korzystała zmarła osoba.

– Należy przejrzeć dokumenty. Może znajdują się wśród nich umowy kredytowe lub wyciągi z rachunku – mówi Małgorzata Pietrzak z Wydziału Zarządzania Dyspozycjami mBank & MultiBank.

Bank udzieli informacji, ale jedynie na wniosek osoby uprawnionej, po przedłożeniu   przez nią postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Jeśli zmarły złożył w banku na piśmie dyspozycję na wypadek śmierci, pieniądze mogą zostać wypłacone jeszcze przed zakończeniem postępowania spadkowego.  Taka dyspozycja ma bowiem pierwszeństwo przed wypłatą środków dla spadkobierców. Osoba wskazana w dyspozycji powinna zgłosić się do banku z odpisem aktu zgonu i dokumentem tożsamości.

Trzeba jednak pamiętać, że dyspozycja na wypadek śmierci dotyczy ograniczonego kręgu osób. Limitowana jest też kwota objęta dyspozycją.Maksymalnie może to być 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wszystko powyżej tej sumy  traktowane jest jako spadek. Środki te można podjąć tylko  po przedłożeniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Inaczej jest z rachunkami firmowymi i wspólnymi. Jedynym sposobem na odzyskanie środków jest postępowanie spadkowe. W razie śmierci jednego z posiadaczy rachunku wspólnego współwłaściciel jest upoważniony do dysponowania jedynie połową pieniędzy. Druga część podlega przepisom prawa spadkowego.

Generalnie z rachunku  bankowego osoby zmarłej dokonywane są wypłaty:

– dla osoby, która pokryła koszty pogrzebu,

– dla osoby/osób, które zostały wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci,

– dla spadkobierców.

Podstawowym dokumentem wymaganym przez bank jest skrócony odpis aktu zgonu.

Najpierw trzeba ustalić, z usług których banków korzystała zmarła osoba.

– Należy przejrzeć dokumenty. Może znajdują się wśród nich umowy kredytowe lub wyciągi z rachunku – mówi Małgorzata Pietrzak z Wydziału Zarządzania Dyspozycjami mBank & MultiBank.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?