Dziedziczenie środków zgromadzonych w instytucjach finansowych

Zakładając lokatę, czy konto osobiste najlepiej wpisać do umowy informację, kto ma prawo do oszczędności w razie naszej śmierci.

Publikacja: 07.03.2013 00:15

Najpierw trzeba ustalić, z usług których banków korzystała zmarła osoba.

– Należy przejrzeć dokumenty. Może znajdują się wśród nich umowy kredytowe lub wyciągi z rachunku – mówi Małgorzata Pietrzak z Wydziału Zarządzania Dyspozycjami mBank & MultiBank.

Bank udzieli informacji, ale jedynie na wniosek osoby uprawnionej, po przedłożeniu   przez nią postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Jeśli zmarły złożył w banku na piśmie dyspozycję na wypadek śmierci, pieniądze mogą zostać wypłacone jeszcze przed zakończeniem postępowania spadkowego.  Taka dyspozycja ma bowiem pierwszeństwo przed wypłatą środków dla spadkobierców. Osoba wskazana w dyspozycji powinna zgłosić się do banku z odpisem aktu zgonu i dokumentem tożsamości.

Trzeba jednak pamiętać, że dyspozycja na wypadek śmierci dotyczy ograniczonego kręgu osób. Limitowana jest też kwota objęta dyspozycją.Maksymalnie może to być 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wszystko powyżej tej sumy  traktowane jest jako spadek. Środki te można podjąć tylko  po przedłożeniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Inaczej jest z rachunkami firmowymi i wspólnymi. Jedynym sposobem na odzyskanie środków jest postępowanie spadkowe. W razie śmierci jednego z posiadaczy rachunku wspólnego współwłaściciel jest upoważniony do dysponowania jedynie połową pieniędzy. Druga część podlega przepisom prawa spadkowego.

Generalnie z rachunku  bankowego osoby zmarłej dokonywane są wypłaty:

– dla osoby, która pokryła koszty pogrzebu,

– dla osoby/osób, które zostały wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci,

– dla spadkobierców.

Podstawowym dokumentem wymaganym przez bank jest skrócony odpis aktu zgonu.

Najpierw trzeba ustalić, z usług których banków korzystała zmarła osoba.

– Należy przejrzeć dokumenty. Może znajdują się wśród nich umowy kredytowe lub wyciągi z rachunku – mówi Małgorzata Pietrzak z Wydziału Zarządzania Dyspozycjami mBank & MultiBank.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej